1. A projekt céljai

A projektben együttműködő szervezetek és azok munkatársai arra a feladatra vállalkoznak, hogy egyrészt elemezzék a magyarországi romákra vonatkozó társadalompolitikai célokat és gyakorlatot, a hatályos jogszabályi előírásokat, másrészt empirikus kutatásokat végezzenek eddig még fel nem tárt területek, mechanizmusok, gyakorlatok megismerésére. Az alapkutatások és az empíriából származó új eredményeket és megállapításokat ötvözve olyan új megoldásokat és ajánlásokat kívánnak kidolgozni, amelyek közvetlenül hasznosíthatóak (pl. a felsőoktatásban), és ennek működését az azonnali megvalósítással rögtön ki is próbálják (akkreditált képzés azonnali beindítása). Másrészt olyan társadalompolitikai ajánlásokat, új megoldási javaslatokat kívánnak megfogalmazni, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a cigányok/romák vonatkozásában napjainkban, mivel az elméleti jogalkotás és társadalompolitika mellett még igen kevés használható gyakorlati megoldás kínálkozik pl. a pozitív diszkrimináció vagy a multikulturális társadalom jogszabályban már megfogalmazott, de a gyakorlatban még átgondolatlan megvalósítása előtt.

 

Az oldal tetejére