FELHÍVÁS SZAKMAI GYAKORLATRA

FELHÍVÁS SZAKMAI GYAKORLATRA

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet

Az MTA TK Kisebbségkutató Intézete pályázatot hirdet szakmai gyakorlatra BA, MA illetve PhD jogász, levéltáros, könyvtáros, nemzetközi tanulmányok, politológus, szociológus, történész, kulturális antropológusképzésben részt vevő, valamint angol és/vagy német szakos egyetemi hallgatók részére.

Szakmai gyakorlat ideje alatt végezhető feladatok:

 • kisebbségtörténeti bibliográfiai munkákban adatgyűjtés és szerkesztés,
 • kisebbségtörténeti iratok rendezése, forráskiadásra való előkészítése,
 • kisebbségtörténeti kronológiákhoz anyaggyűjtés,
 • a közép- és délkelet-európai roma közösségek hivatalos jogi státusának, a roma (etnikai) pártokra vonatkozó pártalapítási, regisztrációs szabályok, valamint a választási rendszerek összehasonlító elemzésében való közreműködés, anyaggyűjtés, rendszerezés,
 • a kisebbségi önkormányzati választások adatbázisának összeállításában való közreműködés; anyaggyűjtés, elemzés,
 • német és angol nyelvű levéltári, könyvtári anyag összefoglalóinak készítése,
 • közreműködés a nyugati-magyarság kéziratos hagyaték-kataszterének összeállításában,
 • életút interjúk, források begépelése, digitalizálási munkák,
 • interjúkészítés és elemzés a migráció- és az oktatás-kutatás területén,
 • Ilyés Zoltán kutatói hagyatékának feldolgozása,
 • statisztikai adatbázisok elemzésre való előkészítése (internetes adatbázisok letöltése, adatbázisok összemásolása, tisztítása),
 • bekapcsolódás statisztikai elemzésekbe, másodelemzések készítése,
 • szakfordítások készítése.

A gyakornok számára a Kutatóközpont anyagi juttatást nem biztosít, a tudományosan pezsgő környezet azonban garantált. A feladatok jelentős részét távmunkában illetve könyvtárban, levéltárban, kézirattárban lehet elvégezni. Az előzetes megállapodás alapján végzett önálló munka szerzői joga a gyakornoké. Az intézeti kötelezettségeken túl a hallgató saját kutatásait is támogatjuk. A kutatói pályával kapcsolatos érdeklődés, kutatási ambíciók, kapcsolódó szakdolgozati téma előnyt élvez a kiválasztás során! A gyakornok intézeti munkáját mentorok segítik.

A jelentkezéshez csatolandó dokumentumok:

 • legfeljebb egy oldalas motivációs levél,
 • önéletrajz és
 • érvényes, nappali tagozatos hallgatói jogviszony igazolása valamely magyarországi vagy külföldi felsőoktatási intézményben.

Jelentkezési határidő: 2017. április 18.

A jelentkezés módja: A pályázati anyagot elektronikus formában kérjük eljuttatni Demeter Andrea részére a demeter.andrea@tk.mta.hu címre. A pályázati anyagokat 1 db pdf fájlban kérjük beküldeni. A tárgy mezőben a következőket tüntessék fel: „Szakmai gyakorlat”.

Az MTA TK Kisebbségkutató Intézete a szakmai gyakorlaton résztvevőnek anyagi juttatást nem biztosít, a programban való részvétel sem közalkalmazotti, sem munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt nem keletkeztet, és nem eredményez a társadalombiztosítási jogszabályok szerinti biztosítási jogviszonyt.

Budapest, 2017. március 16.

Dr. Papp Z. Attila igazgató

MTA TK KI