Magyarország kulturális sokszínűségéről. Multikulturalizmus értelmezések Magyarországon 1990 után

 

 

A honlap adatbázisának/gyűjteményének elkészítésében közreműködött:

 

 

2015 májusában intézetünk nyilatkozatot adott ki Magyarország kulturális sokszínűségéről címmel. Ezt követően ankétot kezdeményeztünk a kérdésről, de ez lényegében visszhangtalan maradt. Így a párbeszéd generálása helyett az eddigi szakmai álláspontokat szeretnénk hozzáférhetővé tenni. Ennek érdekében a Tom Lantos Alapítvány támogatásával előbb bibliográfia (Bárdi Nándor)  majd összefoglaló készült az 1990 utáni szakirodalomról (Kulcsár Beáta).

Kulcsár Beáta: Multikulturalizmus Magyarországon 1990-2017 (szakirodalmi összefoglaló) 

 

A következő, nagyobb fejezetek címeire kattintva jelennek meg az egyes témák letölthető anyagai:

Multikulturalizmus fogalma és tartalma  

Multikulturalizmus mint politika filozófia  

Kulturális sokszínűség hagyománya, nemzet, nemzetiség  

Multikulturalizmus a nagyvilágban  

Multikulturalizmus és jog  

Multikulturalitás, interkulturalitás és az oktatás  

Multikulturalitás és nyelv  

 

 

Multikulturalizmus fogalma és tartalma  

 

Amin, Ash: Multietnicitás és az Európa-eszme. Tér és Társadalom, 2003. 2.  1-35. p.

Bak Árpád: Multikulturalizmus-vita: mást vártak. HVG, 2013. 3. sz. 47-49. p.

Balázs Sándor: Multikulturalizmus és egyetem.  Erdélyi Múzeum, 1998. 1-2. füz. 1-14. p.

Balogh Ernő: Multikulturalizmus. Kritika, 1998. 2. sz. 38-40. p.

Beck, Heinrich: Az emberi identitás transzkulturális vonatkozásai. Kultúr- és fejlődésfilozófiai tanulmány az aktuális szellemi újratájékozódáshoz. Új Holnap, 1998. 181-188. p.

Bordács Andrea - Kollár József: Butik multikulturalizmus? A Trans Sexual Express érkezése a Műcsarnokba. Új művészet, 2002. 4. 8-11. p.

Böröcz József: Ezredeleji beszélgetés Böröcz József szociológussal. [Riporter:] Monory M. András, Tillmann J[ózsef] A. 2000, 2000. 11. 4-9.

Csete Örs: Megmaradás és multikulturalizmus. Korunk, 2014. 6. sz. 46-50. p.

Desseffy Tibor: A kedélyes labirintus. Multikulturalizmus és posztkommunizmus. Kritika, 1996. 12. sz. 8-13.

The dialectics of modernity, recognizing globalization. Studies on the theoritical perspectives of globalization. Ed. Endre Kiss, Budapest, Arisztotelész, 2014. 310 p.

Gyévai Zoltán: Egy álom vége? - Európai multikulturalizmus. Figyelő, 2011. 19. sz. 26-29. p.

Győri Péter: Multikulturalizmus. Valóság, 1994. 9. sz. 45-50. p.

Fish, Stanley: Butik-multikulturalizmus, avagy miért képtelenek a liberálisok a gyűlölet beszédéről gondolkodni. Látó, 7. sz. p. 102-118.

Fülöp Márta– Sebestyén Nóra: Kulturális sokk? Kulturális különbségek Budapesten tanuló amerikai egyetemisták szemével. Pszichológia, 2011. 2. sz. 81-105. p.

Hell Judit: Nőkérdés és multikulturalitás. Új Holnap, 1998. 189-197.

Hidasi Judit: Interkulturális kommunikáció. Budapest, Scolar Kiadó, 2004. 174 p.

Jencks, Charles: Mi vezetett az igazságszolgáltatás-ellenes megmozdulásokhoz? Café Bábel, 1998. 79-87. p.

Juhász Gergely Ákos: Jeffrey, A.: Küzdelem a beolvasztás módja körül: reakció a multikulturalizmus ellen Európában. Kisebbségkutatás, 2013. 2. sz. 172-176. p.

Juhász Gergely Ákos: Voyer, A.: Sokféleségre nevelve: a multikulturalizmus nyelvének megtanulása. Kisebbségkutatás, 2011. 4. sz. 643-646. p.

Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor: Kultúrák találkozása –  kultúraváltás. Szombathely, Savaria Press, 1996. 223 p.

Karátson Endre: A multikulturalizmus faggatása. Kortárs, 1998. 11. sz. 19-28. p.

Kartag-Ódri Ágnes: Jó-e a multikulturalizmus a nőknek? Létünk, 2007. 1. sz. 26-39. p.

Kerner, Ina: Postkoloniale Identitätkonstruktionen - Denkanströsse für Europa? Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio philosophica. 2000. 1. sz. 147-160.

Kiss Gabriella: Multikulturalizmus. In. Multikulturalizmus. Szerk. Kiss Gabriella, Debrecen, KLTE, 1997. 19-38.

Kiss Gabriella: A multikulturalizmus - veszély vagy esély? Valóság, 1999. 1. sz. 30-42. p.
Kiss Gabriella: A multikulturalizmus vallási dimenziója. Valóság, 1999. 12. sz. 38-45. p.

Kiss Gabriella: Interkulturális kihívások és kommunikációs kompetenciák koordinálása a NATO és egyéb katonai missziók tevékenységében. Budapest, ZMNE, 2009. 144 p.

Kiss Lajos András: Slavoj Žižek a multikulturalizmus paradoxonjairól: avagy harc a szabadságért, intoleranciával. Liget, 2013. 2. sz. 71-80. p. /2013. 5. sz. 52-62. p./ 2013. 7. sz. 81-90. p.

Lakner Judit: Konzervatív multikulturalizmus. A Bell Curve vitáról (A "fajok" között IQ-különbségekről és azok IQ-tesztekkel történő méréséről) A cikk szövegébe beiktatva Michael

Lind: Szép új jobboldal című írása. Buksz, 1995. 2. sz. 248-255. p.

Lamborn, Wilson Peter: A multikulturalizmus ellen. Élet és Irodalom,1996. július 19. 15. p.

Leggewie, Claus: Monokulturalizmus – multikulturalizmus. Lettre, 2011. 81. sz. 49. p.

Lőke András: A multikulturalizmus végórái: más programmal futnak. HVG, 2007. 50. sz. 66-69. p.

Ludassy Mária: Egyetemes erkölcs versus etikai relativizmus: a francia felvilágosodás a multikulturalizmus és az emberjogi univerzalizmus válaszútján. Századvég, 1998. 10. sz. 17-32. p.

Malik, Kenan - Sebej, Fero: A multikulturalizmus korlátai. Lettre, 2011. 81. sz. 42-45. p.

Molnár Emília: Gondolatok a multikulturalizmusról. Társadalom és gazdaság Közép- és Kelet-Európában, 2000. 2. 136-152.

A multikulturalizmus esztétikája. [Tanulmányok.] Szerk. Szigeti L. László. Helikon, 2002. 4. sz. 393-501.

N. Tóth Anikó: Soknyelvűség és multikulturalizmus Norbert György Klára című regényében. Literatura, 2010. 2. sz. 167-174. p.

Multikulturalizmus. Szerk. Feischmidt Margit, Budapest, Osiris– Láthatatlan Kollégium, 1997. 202 p.

Multikulturalizmus. Teória a prax. Elmélet és gyakorlat. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Red. František Alabán,Banská Bystrica,Katedra hungaristiky, FHB UMB, 2011. 148 p.

Multikulturalizmus v Strednej Europe. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Red. František Alabán, Banská Bystrica, Katedra hungaristiky FHV UMB, 2012. 147 p.

Multikulturalizmus. A Magyar Szociológiai Társaság Nagyalföldi Szakosztálya, a Debreceni Akadémiai Bizottság Szociológia Munkabizottsága és a Kossuth Lajos Tudományegyetem Szociológia Tanszéke által "A multikulturalizmus kérdései" címmel 1996. szeptember 12-én rendezett konferencia előadásai. Szerk. Kiss Gabriella, Debrecen, KLTE, 1997. 174 p.

Niedermüller Péter: A multikulturális társadalom: viták, víziók, ideológiák /www.galamus.hu

I) http://www.galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=40580:a-multikulturalis-tarsadalom-vitak-viziok-ideologiak&catid=84:cssniedermullerpeter&Itemid=122

II) http://www.galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=41804:a-multikulturalis-tarsadalom-vitak-viziok-ideologiak&catid=84:cssniedermullerpeter&Itemid=122

III) http://www.galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=43025:a-multikulturalis-tarsadalom-vitak-viziok-ideologiak&catid=84:cssniedermullerpeter&Itemid=122

IV) http://www.galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=44465:a-multikulturalis-tarsadalom-vitak-viziok-ideologiak-iv&catid=84:cssniedermullerpeter&Itemid=122

Pátkai Mihály: A multikulturalizmus kritikája. Mennyire reálisak a bírálatok? Hetek, 2016. 27. sz. 18-20. p.

Pogonyi Szabolcs: Leleplezett multikulturalizmus? Café Bábel, 2010. 62. sz. 87-92. p.

Posztmodernitás, multikulturalizmus, esztétika a XX. századi magyar és angol-amerikai irodalomban és filmben.Tanulmányok az SZTE BTK Irodalom, Színház, Film tehetséggondozó-műhely alkotásaiból. Szerk. Kovács Ágnes Zsófia, Török Ervin, Szeged: SZTE, 2012. 188 p.

Prónai Csaba: Migráció és kulturális antropológia. In Szerk. Kovács Nóra – Szarka László: Tér és terep. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2002. 347-366. p.

Rasporich, Beverly –  Palmer Seiler, Tamara: A multikulturalizmus és a művészetek. Magyar Napló, 2009. 7. sz. 67-69. p.
Raz, Joseph: Multikulturalizmus - egy liberális perspektíva. Korunk, 1994. 12. sz. 117-126. p.

Raz, J.: Multikulturalizmus - liberális szempontból. Café Bábel, 1996. 21. sz. 77-90. p.

Rieff, David: Terápia vagy demokrácia? A kulturális háború húsz éve. Buksz, 1998. 4. 483-490.

Schlink, Bernhard: Szekularizáció és multikulturalizmus között. Fundamentum, 1997. 2. sz. 30-34. p.

Segesváry Victor: A globalizáció másik arca. –  volt ENSZ-tanácsadó a kultúrák párbeszédéről. [Riporter:] [Monory M. András] Monori M. András, [Tillmann József A.] Tillmann József Attila. Népszabadság, 2000. 218. 24-25.

Szabó Csaba Kurszán: A mondén démon. Multikulturalizmus és civilizáció. Magyar Hüperion, 2015. 1.(8.) sz. 12-24. p.

Szigeti L. László: A multikulturalizmus esztétikája. Helikon 2002. 4. 395-421. p.

Szigeti L. László: Válogatott bibliográfia.  [Multikulturalizmus.] Helikon, 2002. 4. 493-501.

Wilson, Peter Lamborn: A multikulturalizmus ellen. Élet és Irodalom, 1996. 29. sz. 15. p.

 

Multikulturalizmus mint politika filozófia  

 

Albert-Lőrincz Márton–Albert-Lőrincz Csanád: Multikulturalitás és demokrácia. Egyetemi Műhely, Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2011.

Bíró Gáspár: Az identitásválasztás szabadsága. Budapest, Osiris-Századvég, 1995. 289 p.

Demeter M. Attila: Szabadság, egyenlőség, nemzetiség. A nemzeti kisebbségek problémája az angolszász politikai filozófiában. Kolozsvár, Pro Philosophia, 2009. 299 p.

Demeter M. Attila: Naţionalism, multiculturalism, minorităţi naţionale. Cluj-Napoca, Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, 2012. 111 p.

Egedy Gergely: /Multi/kultúra - konzervatív olvasatban. Magyar Szemle, 2001. 3-4. sz. 53-70. p.

Globális problémák - alternatív megoldások határon innen és határon túl. Szerk. Kováts-Németh Mária, Győr, NYME K., 2011. 138 p.

Fehér Ferenc: A többkultúrájuság. In Kelet-Európa „dicsőséges forradalmai”. Budapest,T-Twins,1992.

 Halmai Gábor: Semlegesség, tolerancia és multikulturalizmus. Beszélő, 2002. 7-8. sz. 145-146. p.

Hülvely István: Multikulturalizmus és politika. In Szerk. Kiss Gabriella: Multikulturalizmus. Debrecen, KLTE, 1997. 61-70. p.

Kis János: Az állam semlegessége. Pozsony, Kalligram, 2015. 536 p.

Losoncz Alpár: A nyelv és a kultúraközöttiség fenomenológiája - Lévinas. Világosság, 2001. 2-3. sz. 30-38. p.

Öllös László: Emberi jogok – nemzeti jogok. Emberi és polgári jogok-e a nemzeti kisebbség jogai? Somorja-Dunaszerdahely, Fórum-Lilium Aurum, 2004. 252 p.

Relaţiile româno-maghiare şi modelul de reconciliere franco-german. Ed. Levente Salat—Smaranda Enache, Târgu-Mures-Cluj, Liga Pro Europa-Centrul de Resurse Pentru Diversitate Etnoculturală, 2004, 639 p.

Salat Levente: Filippika az idő ellen. Kolozsvár, Kom-Press, 1996. 225 p.

http://docplayer.hu/18971137-Salat-levente-filippika-az-ido-ellen.html

Salat Levente: Etnopolitika - a konfliktustól a méltányosságig. Az autentikus kisebbségi lét normatív alapjai. Marosvásárhely, 2001. 344 p.

Salat Levente: Multikulturális demokrácia?  Regio, 2002. 1. sz. 206-225. p.

Szabó Gábor: A globális igazságosság perspektívái és határai. Pécs, Publikon, 2016. 213 p.

Szabó Máté: Erőszakos kirekesztés avagy multikulturális tolerancia? A szkinhedek idegenellenes erőszaka és a jogvédők mobilizációi Magyarországon a rendszerváltás után. Politikatudományi Szemle, 1997. 1. 55-97. p.

Székely István Gergő: Democraţie consociaţionistă sau împărţirea puterii în societăţi multietnice. Cadru teoretic şi patru studii de caz. Cluj-Napoca, Ed. Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Kriterion, 2011. 179 p.

Szilágyi István: Nemzeti identitás, nemzetfelfogás és kulturális diplomácia a huszonegyedik században. Magyar Tudomány, 2010. 2. sz. 198-207. p.

Várady Tibor: Széljegyzetek nemzetiségről, állampolgárságról, identitásról és multikulturalizmusról. Európai Szemmel, 1999. 4. sz. 36-39. p.

Ungár Péter: Multikulturalizmus és politika agora. Élet és Irodalom, 2016. 14. sz.

 

Kulturális sokszínűség hagyománya, nemzet, nemzetiség  

 

Ágoston Magdolna: A sárkányölő lovas és a kétfejű sas. Multikulturális hatalmi szimbólumok III. Iván vörös viasz pecsétjén. Szombathely, Szláv Tört. és Filológiai Társ.-BDF, 2004. 116 p.

Bodó Barna: A táji-történeti régióktól az eurórégiókig avagy a multikulturális regionalizmus üveggömbje. In Gazdaság, eurorégiók. Kolozsvár, RMKT, 1999. 9-24. p.

Bucher, E. – Pirisi, G. – Reményi, P.: A dél-dunántúli németség hatása a társadalmi-gazdasági fejlődésre. In Szerk. Kupa László – Gyurok János: Határmenti régiók és kisebbségek a 19-20. században. Pécs, B&D Stúdió, 2004. 153-166. p.

Czibulka Zoltán: Nemzetiségeink és a statisztika. Kisebbségkutatás, 1997. 1. sz. 16-28. p.

Csernyi Gabriella: Multikulturalizmus? A kárpátaljai magyar kisebbség kulturális helyzete a multikulturalizmus tükrében. Szeged, Dél-alföldi HEURégió Pont Egyesület, 2010. 66 p.

Csontos Pál: Is political correctness politically correct? A tour along the alleyways of the shambles called political correctness. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Eger Journal of American studies.1998. 20-38. p.

Thompson, Dawn: Az etnicitás technikái. Helikon, 2002. 4. 475-491. p.

Demeter Zayzon M.: Nemzeti és etnikai kisebbségek kutatása Magyarországon. (Történeti előzmények és mai helyzetkép.) Regio, 1998. 4. sz. 111-128. p.

Deutsch in soziolinguistischer Sicht. Sprachverwendung in Interkulturalitätskontexten. Csaba Földes Hrsg., Tübingen, Narr, cop. 2010. 158 p.

Erős Ferenc– Enyedi Zsolt– Fábián Zoltán: Tekintélyelvűség és előítélet: Újabb magyarországi vizsgálatok. In Szerk. Hunyady György– Nguyen Luu Lan Anh Sztereotípiakutatás. Hagyományok és irányok. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2001. 389–402. p.

Európai kultúra, narratívák, diskurzusok. A Budapest Fórum tanulmánykötete. Szerk. Glavanovics Andrea, Szele Bálint, Székesfehérvár, Alba Polisz Tudományos Park Egyes., Budapest Fórum Egyes., 2010. 457 p.

Europe in Budapest. A guide to its many cultures. Ed. by Csaba Zahorán and István Kollai,

Budapest, Terra Recognita Found., 2016, 254 p.

Fülöp Márta– Sebestyén Nóra: Kulturális sokk? Kulturális különbségek Budapesten tanuló amerikai egyetemisták szemével. Pszichológia, 2011. 2. sz. 81-105. p.

Garaczi Imre: A nemzettel Európában. Nemzetpolitikai írások. Veszprém, Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2006. 199 p.

Gráfik Imre: Határtalanul. Határon innen és túl. Pécs, Pro Pannonia, 2013. 356 p.

Grendel Lajos: Multikulturalizmus vagy szegregáció (esszé). Új Forrás, 1999. 2. sz.

Hadházy Anett: A multikulturalizmus és az antropológia szerepe az identitás (f)elismerésében. Kultúra és Közösség, 2007. 2-3. sz. 43-65. p.

A határok átjárhatóságáról. Tanulmányok a Hermenautika és kultúra valamint A kommunikáció és az interkulturalitás filozófiái mesterképzőn folyó filozófiai kutatások köréből, 2004-2006. Szerk. Veress Károly, Gál László. Cluj-Napoca : Presa Univ. Clujeană, 2006. 368 p.

Hanh, Karl - Kellermann, Kerstin: Nemzetiség a /multi/kulturalitás és az állampolgáriság erőterében. Új Holnap, 1998. 217-226. p.

Hármas határok néprajzi értelmezésben. Szerk. Turai Tünde, Budapest, MTA BTK Néprajztud. Int., 2015. 294 p.

"Honnan jövünk? Mik vagyunk? Hová megyünk?" Heiszler Vilmos: Magyarság és globalizáció. Beke György: Emelt fővel. Tiszatáj, 2000. 6. sz. 17-21. p., 92-102. p.

Hylland, Eriksen Thomas: Etnicitás és nacionalizmus. Budapest, Gondolat, 268 p.

Inkei Péter– Tóth Veronika: 2008, a kultúrák közötti párbeszéd európai éve. Budapest, Kultúrpont Iroda, 2008. 36 p.

Interkulturális kommunikáció: nyelvi és kulturális sokszínűség Európában. Szerk. Nagy Sándor István, Budapest, MTA Modern Filológiai Társ., 2006. 190 p.

Intercultural and international communication for our global community. Ed. by Sandra Hochel and Jolán Róka. Budapest, Századvég, 2008. 238 p.

Kristó Gyula: A multikulturális Erdély középkori gyökerei. Tiszatáj, 2001. 11. 91-98. p.

Kulturális sokszínűség Európában. Budapest, Európa Tcs. Inf. és Dok. Közp., 2003.  50 p.

Kulturális és társadalmi sokszínűség a változó gazdasági környezetben. Szerk. Karlovitz János Tibor, Komárno, Intern. Research Inst., 2014. 332 p.

Kulyk Keefer, Janice: "Régi csontok felfedezése". Historiografikus etnofikció. Ford. Milián Orsolya. Helikon, 2002. 4. 422-432. p.

Külföldiekkel vagy idegenekkel. Szerk. Tóth Pál Péter. Budapest, KSH NKI, 2004. 190 p.

Lázár Imre: Kultúraközi kompetencia. Budapest, KRE, 2011. 37 p.

Sherwood G. Lingenfelter: Mindenkinek mindenné. Kulturális különbségek áthidalása. Budapest, KRE KMTI-Harmat, 2009. 140 p.

Lux, Ágnes: Arcok, karcok, harcok avagy magyarnak lenni Európában. Budapest, Euro Info Service, 2006. 186 p.

Majtényi Balázs: A nemzetállam új ruhája. Multikulturalizmus Magyarországon. Budapest, Gondolat, 2007. 268 p.

A Másik. Évezredes hiedelmek, végzetes téveszmék, kulturális sokszínűség. [Néprajzi Múzeum, 2008. szeptember 26 - 2009. április 6. Útmutató a kiállításhoz. Szerk. Földessy Edina, Szántó Diana, Budapest, Nemz. Tankvk., 2008. 73 p.

Mészáros Margit: Nemzeti sokszínűség, multietnicitás, multikulturalitás. Egy biztonságosabb Európa felé. Budapest, ZMNE, 2004.

Multikultrális Európa. Szerk. Ligeti György et al. Budapest, Kurt Lewin Alapítvány, 2005. 23 p.

Multikulturalitás és globalizáció. Nemzetközi konferencia. Debrecen, 2008. március 27-28. előadások és prezentációk. Szerk. Kocsis András, Siska Katalin, P. Szabó Béla, Debrecen, Abigél Többcélú Int., DE ÁJK, 2008. 220 p.

Multicultural cities in Central Europe. Terra Recognita Foundation. Budapest. Terra Recognita Found., 2009.

Ózer Ágnes: Újvidék városfejlődésének közép-európai multikulturális történelmi meghatározói. Híd, 2002. 6. sz. 81-86.

Önazonosság és tagoltság. Elemzések a kulturális megosztottságról. Szerk. Bárdi Nándor– Tóth Ágnes, Budapest, Argumentum, 2013. 355 p.

Örökség a jövőnek. Nemzetközi konferencia. Magyar Országgyűlés, 2010. november 25. : előadások. Szerk. Pappné Farkas Klára, Budapest, M. Országgyűlés Hiv., 2011. 160 p.

Pirisi Gábor – Szabó András – Trócsányi András: Kulturális sokszínűség egy homogén magyar társadalomban? In: Tóth J. – Aubert A. (szerk.): A Kárpát-medence és etnikumai. Pécs, PTE TTK Földtudományi Doktoriskola, Publikon Kiadó, 127-138. p.

Pomogáts Béla: Erdély mint multikulturális modell. Új Dunatáj, 2000. 1. sz. 12-18. p.

Rudnák Ildikó: A multikulturális környezet kihívásai a magyarországi nagyvállalatok vezetői körében. Gödöllő, Szt. István K., 2015. 189 p.

Rudnák Ildikó: Multikulturális menedzsment. Gödöllő, Szt. István K., 2015. 210 p.

Sághy Marianne: Népvándorlás, multikulturalizmus. Rubicon, 2016. 1. sz. 58-67. p.

Szabó Tibor:  A" nemzetállam kiüresedése" és a migráció. Valóság, 2011. 8. sz. 91-100. p.

Trócsányi András – Wilhelm Zoltán: A Dél-Dunántúl, mint a multikulturális modell egyik lehetséges megvalósulási helyszíne. In Szerk. Sándor L.: Érintkezések, kultúrák, kisebbségi értékek. Identitás, kultúra, kisebbség. Pécs, MTA PAB, 77-89. p.

Vallás és multikulturalizmus. A Magyar Szociológiai Társaság Nagyalföldi Szakosztálya, a Debreceni Akadémiai Bizottság Szociológiai Munkabizottsága és a Kossuth Lajos Tudományegyetem Szociológia Tanszéke által "A vallás és multikulturalizmus" címmel 1997. szeptember 12-én rendezett konferencia előadásai. Szerk. Kiss Gabriella, Debrecen: KLTE, 1998. 103 p.

Working in multicultural environment for European citizenship. The international workshop was hold at Szent István University Faculty of Economic and Social Sciences and organized by Institute of Regional Economics and Rural Development in Gödöllő on 19th March 2009 Ed. Tibor Farkas, János Puskás, Gödöllő, SZIU, 2009.

 

Multikulturalizmus a nagyvilágban  

 

Benyó Marianna: Beilleszkedés. Élet és Irodalom, 2010. 47. sz.

Biczó Krisztina: Magid, A.: multikulturalizmus és kisebbségi politika Kínában. Kisebbségkutatás, 1999. 2. sz. 297-299. p.

Bokros Lajos: Tisztelt Főszerkesztő Úr! Élet és Irodalom, 2010. 46. sz.

Bodó Barna: Tolerancia, szabadság, modernitás.  Hitel, 2001. 10. sz. 79-89. p.

Bodó, Barna: From geographical/historical regions to the euroregions or the crystal ball of multicultural regionalism. Minorities Research, 1999. 23-30. p.

Demeter Tamás: Tradicionális multikulturalitás és közép-európai filozófia. Új Holnap. 15. 1998. 209-216.

Dessewffy Tibor: A kedélyes labirintus: Multikulturalizmus és posztkommunizmus. Kritika, 34. évf. 1996. 12. sz. 8-13. p.  

Durst Judit: Egy "balkáni típusú multikulturalizmus". Társadalom alatti társadalom: szegények és kirekesztettek. Népszava, 2000. 135. sz. mell. 3. p.

Egedy Gergely: A multikulturalizmus dilemmái: Nagy-Britannia példája. Polgári Szemle, 2006. 6. sz.

Egedy Gergely: A  multikulturalizmus kihívása: értjük-e Európát? Kommentár, 2016. 2. sz. 73-86. p.

Görög Tibor -- Ács Ilona: Multikulturalizmus, új vallásosság és Oroszország. Világosság, 1995.12. sz. 66-77. p.
Grüll Tibor: A globalizáció és multikulturalizmus kérdései a Római Birodalomban

Korall, 2016. 63. sz. 69-83. p.

Győri Péter: Multikulturalizmus : a nemzeti kisebbségek értelmezésének kanadai gyakorlata. Valóság, 1994. 9. sz. 40-45. p.

Győri Péter -- Földvári Gábor: Multikulturalizmus: a nemzeti kisebbségek értelmezésének kanadai gyakorlata. Valóság, 1994. 9. sz. 45-50. p.

Győrvári, Gábor: Kulturna autonomija ili interkulturalizam? /Kojim putem u Europu?/ Hrvatski znanstveni zbornik, 2000. 1. sz. 66-80. p.

Inotai Edit: Németország nem oldja meg kultúrák harca. Figyelő, 2016. 31. sz.

Finnek? Tanulmányok a multikulturális Finnországról. Szerk. Domokos Johanna.Győr, AmbrooBook, 2013. 353 p.

Finnek! Multikulturális finn irodalmi olvasókönyv. Szerk. Domokos Johanna.Győr, AmbrooBook, 2013. 385 p.

Lakner Judit: Political Correctness - PC : Multikulturalizmus az amerikai egyetemeken

Buksz, 1994. 3. sz. 374-379. p.

Legendre, Florence: Interkulturáls pedagógiák a francia iskolában. 1-3. Magyar Felsőoktatás 2001. 3. sz. 38-39. p., 4. sz. 31-33. p., 5-6. sz. 40-41.

Lendvai L. Ferenc: Régi és új multikulturalitás Nyugaton és Keleten. Új Holnap, 1998. 199-208.

Lőnhárt Tamás– Ovidiu Pecican– Rariţa Zbranca: Cluj-Napoca. Ghid multicultural. Cluj-Napoca, Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală, 2011. 71 p.

Kakasy Judit: Coward, Martin: A közösség mint heterogén együttes. Mostar és a multikulturalizmus. Kisebbségkutatás, 2003. 1. sz. 210-211. p.

Kiss Mária Rita: Az amerikai Political Correctness mozgalma a bírálatok tükrében. Politikatudományi Szemle, 1998. 2. 155-175. p.

Kelemen Zoltán: Szélkönyvek. Multikulturalizmus a közép-európai irodalmakban.

Szeged, Lazi, 2007. 399 p.

Kelemen Zoltán: Mitikus átváltozások. Multikulturalizmus a közép-európai irodalmakban. Szeged, Lazi, 2004. 233 p.

Koller, Inez: A Szerb Köztársaság jövője Bosznia-Hercegovinában ... vagy azon kívül?

multikulturalizmus Bosznia-Hercegovinában, az állam felépítése, föderációs összetétele, alkotmánya, külpolitikája. Kisebbségkutatás, 2008. 1. sz. 89-100 p.

Krzeminski, Adam: A multikulturalizmus-vita lengyel szemmel. Lettre, 2007. 67. sz. (online)

Magyari-Vincze Enikő: A kolozsvári egyetem és a romániai magyar identitáspolitika. Replika, 37. sz. 1999. 57-66. p.

Mihály, Ildikó: A multikulturális nevelésről – a világban. Új Pedagógiai Szemle, 2001. április, 58-65 p.

Neumann, Victor: Multikulturális identitás a régiók Európájában - a Bánát példája. Regio, 1997. 2-4. sz. 3-18. p.

Niederhauser Emil: Multikulturalizmus Kelet-Európában. Eszmélet, 1996. 30. sz. 157-168. p.

Ódor László: Mi, Svájc és Európa az Európai Unióban, eszmény és megvalósulás. Töprengések Európa jövőjéről. Budapest, Káli-Bacchus, 2010. 216 p.

Pallaver, Günther: Dél-Tirol: multikulturális tartomány? Educatio, 2000. 2. sz. 313-324. p.

Pásztor Gyöngyi: "Kolozsvári multikulturalizmus." A Babeş-Bolyai Tudományegyetem mint multikulturálisnak definiált intézmény. Pro Minoritate, 2001. ősz. 80-88.

Peňa, Guillermo de la: Egy új mexikói nacionalizmus? Bennszülött jogok, alkotmányos reform és a multikulturalizmus egymással ellentétben álló jelentései. Kisebbségkutatás, 2006. 3. sz. 547. p.

Phillipson, Robert - Skuntabb-Kangas, Tove: Az ausztrál nyelvpolitika tapasztalataiból Európa számára leszűrhető tanulság. Pro Philosophia füzetek, 26-27. 2001. 65-111. p.

Piotrowski, Piotr: Európa szürke zónája. Balkon, 2000. 6. sz. 4-11. p.

Rege Mihály: Izrael a multikulturalizmus felé. Élet és Irodalom, 2008. július 25. 11. p.

Rostoványi Zsolt:  Globalizáció avagy civilizációk és kultúrák harca? Külpolitika, 1999. 1-2. sz. 3-45. p.

Ruszuly Emese: A multikulturalizmus kihívásai Közép és Kelet Európában: recenzió Frunză, Sandu Gavriluţă, NicuJones, Michael S. (szerk.): The challenges of multiculturalism in Central and Eastern Europe című könyvéről. Erdélyi Társadalom, 2005. 1. sz. 243-246. p.

Salat Levente: Szempontok a multikulturalizmus fogalmának romániai értelmezéséhez. Magyar Kisebbség, 2000. 1. sz. 226-252. p.

Sidó Zsolt: A multikulturális nevelés jelentősége a jelenkori Szlovákiában. Honismeret, 2010. 4. sz. 68-72. p.

Silvestein, Paul A.: A "másik" Franciaország. Regionális és transznacionális etnikai identitások. Replika, 38. sz. 1999. 137-160.

Szilágyi Imre: A multikulturalizmus esélyei Közép-Európában. Regio,1998. 2. sz. 222-225. p.

Tamás Pál: Boszniai retro. Kritika,2002. 10. 24-27. p.

Tarnóc András: The dynamics of American multiculturalism. A model-based study. Eger, EKF Líceum K., 2005. 186 p.

Zahorán Csaba: Régi konfliktusok, új szereposztás: románok és magyarok a Székelyföldön az 1989-es fordulat után. Limes, 2009. 4. sz. 41-50. p.

Vaskovits László: Interkulturális kommunikáció. Az európai integráció harmadik dimenziója. Magyar Tudomány, 1992. 4. sz. 476-483. p.

Vertovec, S.: A multikulturalizmus és a kisebbségi integráció lehetőségei. Kisebbségkutatás, 1996. 2. sz. 127-129. p.

Wller, Margaret - CurtisS, Sylvia: Amerika nem fehér. Beszélgetések a multikulturalizmusról. [Riporter:] Szőnyei Tamás. Magyar Narancs, 1993. 48. sz. 36-37. p.

 

Multikulturalizmus és jog  

 

Demeter Zayzon Mária: A magyarországi kisebbségek nyelvi jogai. Nádor Orsolya-Szarka László (szerk.): Nyelvi jogok, kisebbségek, nyelvpolitika Kelet-Közép-Európában. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2003. 220-229. p.

Halmai Gábor: Semlegesség, tolerancia és multikulturalizmus. Beszélő, 2002. 7-8. sz. 145-146. p.     

Juteau, Danielle: Állampolgári jogok, integráció és multikulturalizmus. Kultúra és Közösség, 2005. 3-4. sz. 76-83. p.

Novoszádek Nóra: Multikulturalizmus és alapjogok: európai mozaik? Jogi tanulmányok, 2010. 1. sz. 237-248. p.

Pap András László: Az illiberális multikulturalizmus magyar modellje: a magyar kisebbségi jog változása 2010-2016. (I. rész) Közjogi Szemle, 2016. 2. sz. 39-47. p. (II.rész)

Közjogi Szemle, 2016. 3. sz. 31-41. p.

Pogonyi Szabolcs: Multikulturalizmus, emberi jogok, integráció. Fundamentum, 2011. 1. sz. 5-14. p.

Reich Orsolya: Charles Taylor multikulturalizmus elmélete. Jogelméleti Szemle, 2008. 3. sz. (online)

 

Multikulturalitás, interkulturalitás és az oktatás  

 

B. Nagy Éva-Boreczky Ágnes-Kovács Mónika: Multikulturális tartalmak – interkulturális nevelés. Képzési csomag pedagógusképző felsőoktatási intézmények számára. Educatio, 2008. 452 p.

Borgulya Ágnes–Rab Eszter: Az értékrendek kialakulása és a kultúraközi kommunikáció: mely értékekre neveljük a gyerekeket a családban? Iskolakultúra, 2011. 4–5. sz. 30-44 p.

Boreczky Ágnes: Multikulturális pedagógia – új pedagógia? Új Pedagógiai Szemle, 4. 26-38. p.

Cates, Kip: Oktatás egy jobb világért: a globális oktatás és az idegennyelv-tanítás kapcsolata. Modern Nyelvoktatás, 1995. 4. sz. 1998. 1. 9-16. p.

Cs. Czachesz Erzsébet: A multikulturális neveléstől az interkulturális pedagógiáig. Iskolakultúra, 2007. 17. 3–11. p.

Gordon Győri János– Németh Szilvia– Czachesz Erzsébet: Tanárok interkulturális nézetei és a szülőkkel való együttműködési gyakorlata. Neveléstudomány, 2014. 2. 39-50. p.

Értékátadási folyamatok és konfliktusok a pedagógiában. Szöveggyűjtemény. Összeáll. Vastagh Zoltán, Pécs, JPTE Tanárképző Intézet Pedagógia Tanszéke, 1995. 213 p.

Az interkulturális dialógusra nevelés a katolikus iskolákban – Multikulturalizmus helyett interkulturális dialógust javasol a Katolikus Nevelés Kongregációja
Katolikus Pedagógia, 2015. 1-2. sz. 88-93. p.

Interkulturális média képzés Európában. Kézikönyv közösségi média oktatók és szerkesztők részére. Szerk. Géczi Gábor, Sárbogárd, Bogárd és Vidéke Ny. és Lapk., 2007. 132 p.

Feketéné Silye, Magdolna: Nyelvi kompetencia-elvárások a multikulturális munkaerő piacon. Agrártudományi Közlemények, 2002. 1. sz. 11-14. p.

Fodor László: Stratégiális módozatok a közoktatás interkulturális irányultságának fokozására. In A kulturális térségek szerepe a regionális fejlesztésben. Válogatás a II. Székelyföld Konferencia (2001. október 10-11.) előadásaiból. Székelyföld 2000 Munkacsoport, Csíkszereda, 2002.178-189. p.

Forray R. Katalin: Multikulturális társadalom - interkulturális nevelés. Valóság, 1997. 12. sz. 86-96. p.

Forray R. Katalin: A cigányság oktatásának egyes kérdései Európában. Magyar Pedagógia, 1998. 1. sz. 3-16. p.

Forray R. Katalin: Nemzetiségek, kisebbségek. Educatio,1998. 1. sz. 50-66 p.

Forray R. Katalin – Hegedűs T. András: A cigány gyermekek szocializációja. Aula, Bp. 1998, 391 p.

Forray R. Katalin: Cigány kisebbségi oktatáspolitika. Educatio, 1999. 2. sz. 223-234. p.

Forray R. Katalin: A multikulturális/interkulturális nevelésről. In Szerk. Lukács Péter-Nagy Péter Tibor: Oktatáspolitika. Felsőoktatási Kutatóintézet, Budapest, Új Mandátum Kiadó, 2005. 134-144. p.

Forray R. Katalin– Kovács Júli–  Somodi Imre: Nevelés, multikulturalizmus, esélyek. Pécs, PTE BTK "Oktatás és Társadalom" Neveléstud. Doktori Isk., 2013. 179. p.

Határ-helyzetben. Pedagógiai-módszertani tanulmányok. Szerk. Bálint Péter, Hajdúböszörmény-Debrecen, Didakt Kft., 2010. 214 p.

Huszár Zsuzsanna: Cigányok, iskola, oktatáspolitika. Iskolakultúra, 2003. 12. sz. 34-136. p.

Nguyen Luu Lan Anh: Budapesti tanárok multikulturális attitűdje. Neveléstudomány, 2014. 2. sz. 10-23. p.

Lázár Ildikó: 33 interkulturális játék [elektronikus dok.] Ötlettár tanároknak az interkulturális kompetencia és a csoportdinamika fejlesztéséhez. Budapest, ELTE, 2015.

Lesznyák Márta–  Czachesz Erzsébet: Multikulturális oktatáspolitikai koncepciók. Valóság, 1995. 11. sz. 96-106. p.

Kiss Natália–Németh István Péter: Interkulturális vagy/és integrált oktatás – Mennyire számít interkulturális helyzetnek a roma gyerekek oktatása? Dunakavics, 2014. 9. sz. 5-27 p.

Korhecz Tamás– Gábrity Molnár Irén– Deli Andor: Tolerancia-építők. Vajdasági tolerancia-program euroregionális és EU-adaptációja. Szabadka, MTT, 2006. 118 p.

Kulturálisan érzékeny iskola. Szöveggyűjtemény a multikulturális nevelés szakirodalmából. Szerk. és vál. Torgyik Judit, Budapest: Educatio, 2008. 214 p.

Mészáros György– Bogdán Péter– Csereklye Erzsébet: Társadalmi sokféleség, interkulturalitás. [elektronikus dok.] Kecskemét, KF TFK, 2012.

Multikulturalizmus és oktatás. A Magyar Szociológiai Társaság Nagyalföldi Szakosztálya, a Debreceni Akadémiai Bizottság Szociológiai Munkabizottsága és a Debreceni Egyetem Szociológiai Tanszéke által… 1998. szeptember 19-én rendezett konferencia előadásai. Szerk. Kiss Gabriella, Debrecen, Kossuth Egy. K., 2001. 113 p.

Multikulturális Műhely tanulmányok. Az Esélyteremtő Tehetséggondozó Multikulturális Műhely ... konferenciakötete. Szerk. Láczay Magdolna, Bocsi Veronika. Hajdúböszörmény, DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, 2011-.

Multikulturális nevelés. Szöveggyűjtemény tanító és tanárszakos hallgatók számára. Összeáll. Czachesz Erzsébet, Szeged, Mozaik, 1998. 173.

Minden nap ünnep. Multikulturális gyakorlatok itthon. Szerk. Torgyik Judit. Budapest, Educatio, 2008. 81 p.

Multikulturális tartalmak a pedagógiában. Támpontok a különböző családi és kulturális háttérből érkező gyerekek integrált nevelésével foglalkozó pedagógusoknak. Szerk. és vál. Torgyik Judit, Budapest, Educatio, 2008. 186 p.

Németh Ildikó: A multikulturális nevelés és gyakorlatának elmélete a magyarországi cigányság tükrében. Budapest, MTA Politikai Tudományok Intézete Etnoregionális Kutatóközpont, 1999. 48 p.

Social justice and diversity in teacher education. VI ATEE Winter Conference 15-17. April 2014, Budapest, Ed. by György Mészáros, Budapest : Hung. Pedagogical Assoc., 2014. 96 p.

Szatlóczky Gajdóczki Zsuzsanna: Párbeszédkultúta. Az európai polgári neveléseszmények öröksége alapján. Az "és-és" kultúrája. Vác, AVKF, 2010. 185 p.

Tanárok interkulturális nézetei és azok hatása az osztálytermi munkára. A multikulturális és interkulturális szemlélet elméleti alapjai és történeti vonatkozásai az oktatásban. Szerk. Gordon Győri János, Budapest, ELTE Eötvös K., 2014. 51 p.

Társadalomtudományi dimenziók az oktatásban. Szerk. Láczay Magdolna, Debrecen, Debreceni Egy. K., 2014. 331 p.

"Te is más vagy, te sem vagy más" képzők könyve. Ötletek, segédletek, módszerek és gyakorlatok fiatalok és felnőttek informális, iskolán kívüli interkulturális neveléséhez. Szerk. Rui Gomes, Budapest, Mobilitás Európai Fejleszt. Ig., 2006. 205 p.

Torgyik Judit– Karlovitz János Tibor: Multikulturális nevelés. Budapest, Bölcsész Konzorcium, 1996. 226 p.

Torgyik Judit: Fejezetek a multikulturális nevelésből. Budapest, Eötvös J. Kvk., 2005.195 p.

Udvarhelyi Éva Tessza: Vándorok kultúrák között: az interkulturális tanulásról külföldre készülő fiataloknak. Budapest, Udvarhelyi É. T., 2007. 217 p.

Válogatás az etnikai kisebbség gyermekirodalmából. Szerk. Szemán Józsefné, a gyűjtőmunkát végezték Nagy Sándorné, Bukovenszki Gáborné, Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Multikulturális Értékközvetítő Egyes., 1997. 76 p.

Varga Aranka: Multikulturalizmus – inkluzív oktatási rendszer. In: Szerk. Forray R. Katalin: Alapismeretek a romológia asszisztens képzéshez. PTE BTK Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, 2006. 145-161 p.

Világjáró. Szempontok a multikulturális neveléshez. Szerk. Torgyik Judit. Budapest, Educatio, 2008. 88 p.

 

 

Multikulturalitás és nyelv  

 

Bencze Lóránt: Figyeljünk oda egymásra! Az inter- és multikulturális paradigma szemiotikai megközelítése. Magyar Felsőoktatás, 1999. 5-6. 46-48.

Hortobágyi Ildikó: Plurilinguisme et compétence interculturelle. Veszprém, Pannon Egy. K., 2007. 174 p.

Inántsy-Pap Ágnes: A multikulturalizmus mint a szociokulturális hátrányból eredő nyelvi deficit kompenzációjának egyik alapköve. Athanasiana, 2013. 35. sz.  197. p.

[Komlósiné] Knipf Erzsébet - Komlósi László Imre: Egynyelvűség és többnyelvűség, interkulturalitás és multikulturalitás. Modern Filológiai Közlemények, 2002. 44-53. p.

Láncos Petra Lea: A nyelvi sokszínűség értékének és védelmének filozófiai megalapozása, különös tekintettel az Európai Unió nyelvpolitikai kihívásaira. Iustum Aequum Salutare VIII. 2012. 3–4. 275–298. p.

Láncos Petra Lea: Nyelvpolitika és nyelvi sokszínűség az európai unióban. Budapest, Pázmány Press, 2014, 295 p.

Nyelv, társadalom, kultúra. Interkulturális és multikulturális perspektívák I-II., A XXIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus (ELTE BTK Budapest, 2013. március 26-28.) előadásaiból készült tanulmánykötet. Szerk. Ladányi Mária, Vladár Zsuzsa, Hrenek Éva. Budapest, MANYE, Tinta Kvk., 2014. 302 p.

Nyelvi sokszínűség Európában, 2013. május 10-11., Marosvásárhely. Szerk. Pletl Rita, Nagy Imola Katalin. Kolozsvár, Scientia, 2015. 313 p.

Speculum varietatis. Jazykový a literárny manažment v multikulturálnom priestore a (pseudo)identia textov. Nyelvi és irodalmi menedzselés, multikulturális terek, (pseudo)identitás és szöveg. Red.Katalin Misad, Zoltán Csehy, Bratislava, Univ. Komenského, 2014. 318 p.