Szeghy-Gayer Veronika

Szeghy-Gayer Veronika
CV letöltése Tudományos segédmunkatárs (MTA TK KI)
 • Osztály: Kisebbségtörténeti és Etnopolitikai Osztály
 • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
 • E-mail: gayer.veronika@tk.mta.hu
 • Telefonszám: +36-1 224-6700 / 5475
 • Épület: KI (Emelet, szobaszám: III./6.)
 • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek
 • Interetnikus kapcsolatok 1867–1945; A szlovákiai magyar kisebbség története 1918–1948

Kiemelt publikációk
 • Felvidékből Szlovenszkó: Magyar értelmiségi útkeresések Eperjesen és Kassán a két világháború között. Pozsony: Kalligram Kiadó, 2016.  (ISBN:978-80-8101-945-6)
 • Gayer Veronika: Spányi Artúr és az "eperjesi középosztály" a két világháború között REGIO 23:(1) pp. 109-135. (2015)
 • Szeghy-Gayer Veronika: "Vráťme si mesto!" Prejavy nespokojnosti "mestského občana" v politickom diskurze v Prešove 1918 – 1938. FORUM HISTORIAE 9.:(2015/2) pp. 56-68. (2015).
 • Szeghy-Gayer Veronika: Az ünnep szerepe az eperjesi és kassai magyar közösségépítésben a két világháború között. In: ifj Bertényi Iván, Géra Eleonóra, Mészáros Andor (szerk.): Varietas Europica Centralis: Tanulmányok a 70 éves Kiss Gy. Csaba tiszteletére. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2015. pp. 393-403 
 • Gayer Veronika:” From Kassa to Košice, Košice to Kassa (1918-1945): From The Hotel Schalkház to The Baťa Shoe Store. In: Gayer Veronika, Otčenášová Slávka, Zahorán Csaba (szerk.): Remembering The City: A Guide Throught The Past of Košice. Budapest: Terra Recognita Foundation; Univerzita Pavla Jozefa Safárika v Kosiciach, 2013. pp. 113-125.
Projektek

1.        Trianon 100 év után: kontextus, lokalitás, régió. Lendület II. projekt 2016, időtartama: 2016–2021, társkutató.

2.        Birodalmi átmenetek helyi kontextusban, 1918–1925. Helyi és regionális átmenettörténetek összehasonlító szemszögből az Osztrák–Magyar Monarchiától az utódállamokig. K112968 sz. OTKA-projekt, időtartama: 2015–2018, társkutató.

3.        Kisebbségi magyar közösségek a 20. században (történeti források és kronológiák). K109173 sz. OTKA-projekt, időtartama: 2014–2016, társkutató.

Aktuális kézirat
 • SZEGHY-GAYER, Veronika: Liberálisok és hivatásrendiek. A városi pártok Kassán a két világháború között
 • SZEGHY-GAYER, Veronika: Nationality and Voting Behavior in Prešov, 1918–1938
 • SZEGHY-GAYER, Veronika: „Nemmel senki sem szavazott” Kassa város törvényhatósága 1938 és 1944 között
 • SZEGHY-GAYER, Veronika: Social network and habits of teachers from Košice between 1918–1925
 • SZEGHY-GAYER, Veronika: Jewish war memory as a local community building project – the Heroes’ Memorial of Prešov