Ilyés Zoltán

Ilyés Zoltán
CV letöltése

kutató

Tudományos főmunkatárs (MTA TK KI)
  • Osztály: Kisebbségszociológiai és Antropológiai Osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
  • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek
  • Kisebbségi  örökségesítés és emlékezetpolitika
  • Nacionalizmus
  • Etnikai- és vallásföldrajz
Kiemelt publikációk

Zoltán Ilyés: The Csángós of Moldavia. In: Bárdi N., Fedinec Cs., Szarka L. (szerk.:): Minority Hungarian communities in the twentieth century. Boulder: Atlantic Research and Publications, 2011. pp. 605-617. (East European monographs; 774.)

Zoltán Ilyés: Military Activities: Warfare and Defence. In: Szabó József, Dávid Lóránt, Lóczy Dénes (szerk.): Anthropogenic Geomorphology: A Guide to Man-Made Landforms. Dordrecht: Springer, 2010. pp. 217-232.

Ilyés Zoltán: Etnicitás és szimbolikus geográfia. A táj kisajátítása, különösen határvidékek, kontaktzónák esetén. In: Feischmidt Margit (szerk.): Etnicitás: Különbségteremtő társadalom. Budapest: Gondolat - MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2010. pp. 114-125.

Ilyés Zoltán: Mezsgyevilágok. Etnikus interferenciák és nemzeti affinitások térbeli mintázatai a Kárpát-medencében. Budapest: Lucidus Kiadó, 2008. 199 p. (Kisebbségkutatás Könyvek)

Ilyés Zoltán: Researching and Interpreting Diaspora - Remarks on Social Science Research into the Diaspora Communities of the Carpathian Basin. In: Balázs Balogh, Zoltán Ilyés (szerk.): Perspectives of Diaspora Existence. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2007. pp. 47-65.

Ilyés Zoltán: A tájhasználat változásai és a történeti kultúrtáj 18-20. századi fejlődése Gyimesben. Eger: Eszterházy Károly Főiskola, Földrajz Tanszék, 2007. 191 p. (Disszertációk az Eszterházy Károly Főiskola Földrajz Tanszékéről; 1.)

Zoltán Ilyés: Veränderungen der sakralen Raumstruktur in einer religiösen Kontakztone der Ostkarpaten. SIEDLUNGSFORSCHUNG. ARCHÄOLOGIE – GESCHICHTE – GEOGRAPHIE 20. pp. 187-202.(2002)

Ilyés Zoltán: Die Wirkung der Exogamie auf den Zustand der Muttersprache und die ethnische Identität. ETHNOGRAPHICA ET FOLKLORISTICA CARPATHICA  27/28:(9/10) pp. 84-98. (1998)