A közös haza konfliktusai. Szerk.: Ujváry Gábor

A közös haza konfliktusai. Szerk.: Ujváry Gábor

A mai magyar kultúra markáns megosztottsága, különösen a nemzeti értékek területén, valószínűleg egyedülálló jelenség Európában. Ennek gyökereit elsősorban a szocializációs folyamatokban kereshetjük. Ahogy az öngyilkosság, a már-már skizoid megosztottság is többnyire a szociális folyamatok következménye. A médiában megjelenő véleményt gyakran annak 180 fokos fordulata követi, s ez teljes káoszt okozhat a kultúra tagjainak gondolkodásában. A kultúrán belül és a politikai elitek közötti megegyezés, illetve a magyar kultúra alapértékeire vonatkozó közös narratíva hiánya, az a szomorú jelenség, hogy a vitapartnerek nem másként gondolkodó ellenfeleket, hanem ellenségeket látnak egymásban, ezért ellenségképeket kreálnak, káros következményekkel jár. Carl Rogers gondolatvilága sajnos távol áll a mai magyar politikai elit gondolkodásától. Az ő egyik sarkalatos kérdése ugyanis így hangzik: megengedhetem-e magamnak azt, hogy a másik ember másként gondolkodjon, mint én?