Általános történeti áttekintés, forráskiadványok, levéltári ismertetők, repertóriumok

Szerző Szerkesztő Tanulmány címe Cím Sorozatcím Kiadás éve Kiadó Kiadás helye Oldalszám Letölthető teljes szöveg (pdf)
ÁVEDIK Lukács Szemelvények Erzsébetváros okmánytárából 1896 Szamosújvár
ALEXA Ferenc, ÁVEDIK Félix Az örmény nép múltja és jelene 1924 Magyarországi Örmények Egyesülete Budapest 51 Letöltés
ÁVEDIK Félix ÁVEDIK Félix, HERMANN Antal, HOVHANNESIAN Eghia A magyar örménység múltja és történeti jelentősége Az örmények 1921 Magyarországi Örmények Egyesülete Budapest 25.j Letöltés
ÁVEDIK Lukács Történeti okiratok az erzsébetvárosi levéltárból I. Armenia: Magyar-örmény havi szemle, XII/2 1888 367-374. Letöltés
ÁVEDIK Lukács Történeti okiratok az erzsébetvárosi levéltárból II. Armenia: Magyar-örmény havi szemle, II/3 1889 57-58. Letöltés
ÁVEDIK Lukács Történeti okiratok az erzsébetvárosi levéltárból III. Armenia: Magyar-örmény havi szemle, III/3 1889 87-89 Letöltés
ÁVEDIK Lukács Történeti okiratok az erzsébetvárosi levéltárból IV. Armenia: Magyar-örmény havi szemle, V-VI/3 1889 152-156., 183-186. Letöltés
ÁVEDIK Lukács Történeti okiratok az erzsébetvárosi levéltárból V. Armenia: Magyar-örmény havi szemle, XI-XII/3 1889 358-361., 393-395. Letöltés
ÁVEDIK Lukács Az örmények honfiúsítása Armenia: Magyar-örmény havi szemle, V-VI/5 1891 185-190. Letöltés
ÁVEDIK Lukács Adatok az erzsébetvárosi levéltárból Armenia: Magyar-örmény havi szemle, X/6 1892 309-313. Letöltés
AVEDIKIAN Viktória, KRAJCSÍR Piroska Magyarországi örmények Körtánc Alapítvány Budapest 23
BÁNYAI Elemér Adatok a szamosújvári és a hazai örmények történetéhez Armenia: Magyar-örmény havi szemle, I-II/19 1905 20-28 Letöltés
BÁNYAI Elemér Adatok a szamosújvári és a hazai örmények történetéhez Armenia: Magyar-örmény havi szemle, I-II/19 1905 50-54. Letöltés
BÁNYAI Elemér A Magyar Nemzeti Múzeum örmény vonatkozású kéziratai Armenia: Magyar-örmény havi szemle, IX/20 1906 280-282. Letöltés
BÁRÁNY János Adatok az erdélyi örmények történetéhez Armenia: Magyar-örmény havi szemle, IX/4 1890 275-276. Letöltés
BERNÁD Rita, KOVÁCS Bálint A Szamosújvári Örmény Katolikus Gyűjtőlevéltár: repertórium 2011 ELTE Egyetemi Levéltár, Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség, Leipziger Universitatsverlag Budapest, Gyulafehérvár, Leipzig Letöltés
BONA Gábor Az 1848/49-es szabadságharc örmény hősei 1995 Országos Örmény Ömkormányzat Budapest Letöltés
DROST-ABGARJAN, Armenuhi, KOVÁCS Bálint, MARTÍ Tibor Catalogue of the Armenian Library in Elisabethopolis 2011 Armenian Cultural Heritage in the Carpathian Basin. Első kötet Leipzig, Eger 456 Letöltés
EGYED Ákos Az örmény kérdés az 1790-1791-es erdélyi országgyűlésen Világtörténet, 17, Ősz-tél 1995 19-22. Letöltés
Érdujhelyi Menyhért Örmények Ujvidék története, 1894 2002 Agapé Kiadó (facsimile) Újvidék 181-184. Letöltés
FOGOLYÁN Vilmos András Örmény kódexek az Országos Széchényi Könyvtárban Magyar Könyvszemle, I/67 1943 16-23. Letöltés
GAZDOVITS Miklós Az erdélyi örmények története 2006 Kolozsvár 453 Letöltés
GOPCSA László Az örmények Európában és különösen Austria-Magyarországon I-II. Armenia: Magyar-örmény havi szemle, III-V/1 1887 86-90., 153-156. Letöltés
GOPCSA László Az örmény Communitas panasza 1747-ben: Az „Armenia” történelmi okmánytárához Armenia: Magyar-örmény havi szemle, VI/2 1888 182-185. Letöltés
GOPCSA László A magyarországi örményekről Erdélyi Múzeum, VII/12 1895 375-382. Letöltés
GOVRIK Gergely A magyar-örmények I-II. Armenia: Magyar-örmény havi szemle, IV-VI/2 1888 121-123., 179-182. Letöltés
HERMANN Antal Magyar örmények 1910 Vác
HERMANN Antal Örmények a Szilágyságban Armenia: Magyar-örmény havi szemle, IX/19 1905 280-282. Letöltés
HOVHANNESIAN Eghia A hazai örmények a Nemzet szolgálatában 1940 Gödöllő
HOVHANNESIAN Eghia Armenia népe 1934 Gödöllő
IFJ. BERTÉNYI Iván KOVÁCS Bálint, PÁL Emese Örmény származású politikusok a dualizmus kori Magyarországon Távol az Araráttól. Örmény kultúra a Kárpát-medencében 2013 Budapesti Történeti Múzeum, Országos Széchényi Könyvtár, Leipziger Universitatsverlag Budapest, Lipcse 85-103. Letöltés
J. ÚJVÁRY Zsuzsanna KOVÁCS Bálint, ŐZE Sándor Örmények és más etnikumok Goedri János brassói magyar evangélikus lelkész szemével Örmény diaszpóra a Kárpát-medencében II. 2007 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Piliscsaba 47-57. Letöltés
K’OLAN?IAN, Suren Ge?la hayak’ałak’ ew nra hayeren jeragreri žołovacun [Gerla örmény város és örmény nyelvű kéziratgyűjteménye] Banber Matenadarani, II/6 1962 499-531.
K’OLAN?IAN, Suren BARXUDARYAN, Vladimir, Vörös Antal Hayeri masnakc’utyuně hakat’urk’akan ligayi stełcman ew Hungariayi azatagrman gorcum (XVII d.) [Az örmények részvétele a törökellenes liga létrehozásában és Magyarország felszabadításában] Hay-hungarakan patmakan ew mšakuyt’ayin kaperi patmut’yunic’ 1983 Erewan 105-127.
K’OLAN?IAN, Suren Les Arméniens en Transylvanie en Xe-XVIIIe si?cle Revue des études arméniennes, 4 1967 355-376.
KEREKES Dóra KOVÁCS Bálint, ŐZE Sándor Örmények a Haditanács szolgálatában Örmény diaszpóra a Kárpát-medencében II. 2007 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Piliscsaba 58-76. Letöltés
KORBULY Domokos Az örmény kérdés a magyar közvéleményben 1942 Budapest Letöltés
KORBULY Domokos Örmény magyarok Élet és Tudomány, IV/25 1970 147-150. Letöltés
KORBULY Domokos Örmény származású honvédek a szabadságharcban Műhely: kulturális folyóirat, I/12 1989 17-24. Letöltés
KOVÁCS Bálint JAKAB Albert Zsolt, PETI Lehel "Haykakan spjurk." Örmény diaszpóra a Kárpát-medencében a 17-19. században Folyamatok és léthelyzetek – kisebbségek Romániában 2009 Kolozsvár 21-40. Letöltés
KOVÁCS Bálint KOVÁCS Bálint, ŐZE Sándor Az erdélyi örmények interregionális kulturális kapcsolatai a 17-18. században Örmény diaszpóra a Kárpát-medencében II. 2007 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Piliscsaba 30-46. Letöltés
KOVÁCS Bálint Az erzsébetvárosi örmény könyvtár Erdélyi Múzeum, II/74 2012 68-89. Letöltés
KOVÁCS Bálint Eddig ismeretlen erdélyi örmény kéziratok a Vatikáni Könyvtárban Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek, CIX/10 2006 12.okt
KRÁNITZ Péter Pál KOVÁCS Bálint, PÁL Emese Az új otthon: örmény menekültek Magyarországon az örmény népirtás után Távol az Araráttól. Örmény kultúra a Kárpát-medencében 2013 Budapesti Történeti Múzeum, Országos Széchényi Könyvtár, Leipziger Universitatsverlag Budapest, Lipcse 104-108. Letöltés
LUKÁCSY, Christophorus Historia Armenorum Transsilvaniae a primordiis usque nostram memoriam e fontibus authenticis et documentis antea ineditis elaborata 1859 Congregationis Mechitaristicae Viennae 166 Letöltés
LUKÁCSY, Kristóf Adalékok az erdélyi örmények történetéhez 1867 Kolozsvár 86 Letöltés
LUKÁCSY, Kristóf Emlékezetek az erdélyi örmények múlt életéből, melyeket az örmények apostola világosító szent Gergely ünnepén a szamosújvári örmény szertartású templomban mondott egyházi beszédben előadott 1859 Bécs 32 Letöltés
MÁLY István Örmények Magyarországban a XIV. és XV-ik században Armenia: Magyar-örmény havi szemle, X/16 1902 293-295. Letöltés
MERZA Gyula A hazai örménység jövője 1896 Kolozsvár 35 Letöltés
MOLNÁR Antal Örmények Buda visszafoglalásánál Armenia: Magyar-örmény havi szemle, I/1 1887 09.m Letöltés
MOLNÁR Antal KOVÁCS Bálint, ŐZE Sándor Bzensky Rudolf jezsuita történetíró és az erdélyi örmények Örmény diaszpóra a Kárpát-medencében II. 2007 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet Piliscsaba 18-29. Letöltés
NAGY Kornél Vardan Hunanean lembergi örmény unitus érsek két levele 1687-ből az erdélyi örményekről 2009 Lymbus 25-40. Letöltés
NAGY Kornél Vardan Hunanean lwówi örmény unitus érsek levele 1686-ból a lengyelországi és erdélyi örményekről Századok, IV/140 2006 1007-1009. Letöltés
PÁL Judit KOVÁCS Bálint, PÁL Emese Az erdélyi örmények a betelepedéstől a beilleszkedésig Távol az Araráttól. Örmény kultúra a Kárpát-medencében 2013 Budapesti Történeti Múzeum, Országos Széchényi Könyvtár, Leipziger Universitatsverlag Budapest, Lipcse 16.szept Letöltés
PÁL Judit KOVÁCS Bálint, ŐZE Sándor Örmények Erdélyben a 18-19. században Örmény diaszpóra a Kárpát-medencében 2006 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Piliscsaba 27-38. Letöltés
POÓSZ Lóránd Az örmény népirtásról és erdélyi visszhangjáról Látó, IV/19 2008 67-73. Letöltés
PUSKÁS Attila Az erdélyi örmények nyomában 2006 Mark House Gyergyószentmiklós 53 Letöltés
RÉTHY László A magyar örmények Ethnographia, IV/1 1890 197-202. Letöltés
RÉTHY László Die Armenier in Ungarn Ethnologische Mitteilungen aus Ungarn, I/1 1891 12.nov Letöltés
SCHÜTZ Ödön Régi örménynyomtatványok az Országos Széchényi Könyvtárban 1960 Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 166-173.
SZÁVA Tibor Sándor Erdélyi magyarörmények az I. világháborúban 2005 Alutus Csíkszereda 112 Letöltés
TEMESVÁRY János Történetünk kronológiájának drágakövei Armenia: Magyar-örmény havi szemle, X-XI/4 1890 289-295, 327-336. Letöltés
HOFFMAN, Gregor Documenta Concilii Florentini de Unione Orientalum II. De Unione Armenorum 1935 Romae
BARXUDARYAN, Vladimir, VÖRÖS Antal Hay-hungarakan patmakan ew mšakuyt’ayin kaperi patmut’yunic’ [Az örmény-magyar történelmi és kulturális kapcsolatok történetéből] 1983 Erewan
KOVÁCS Bálint, ŐZE Sándor Örmény diaszpóra a Kárpát-medencében 2006 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet Piliscsaba 136 Letöltés
KOVÁCS Bálint, ŐZE Sándor Örmény diaszpóra a Kárpát-medencében II. 2007 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet Piliscsaba 248 Letöltés
KOVÁCS Bálint, PÁL Emese Távol az Araráttól. Örmény kultúra a Kárpát-medencében 2013 Budapesti Történeti Múzeum, Országos Széchényi Könyvtár, Leipziger Universitatsverlag Budapest, Lipcse 186 Letöltés