Ankét_szakirodalom

Szerző Szerkesztő Tanulmány címe Alcím Kiadvány címe Kiadás éve Kiadó Kiadás helye Oldalszám Letölthető teljes szöveg (pdf)
Hall, Stuart Hall, S. and B. Gieben The West and the Rest: Discourse and Power Formations of Modernity 1992 Open University Press London 275
Joppke, Christian Multiculturalism and immigration: A comparison of the United States, Germany and Great Britain Theory and Society, 25. 1996 449
Stolcke, Verena Zentai Violetta A kultúra nyelvén Politikai antropológia 1997 Osiris - Láthatatlan Kollégium Budapest 186
Taylor, Charles Az elismerés politikája Multikulturalizmus 1997 124
Habermas, Jürgen Harcok az elismerésért a demokratikus jogállamban Multikulturalizmus 1997 153
Feischmidt Margit Multikulturalizmus 1997 Osiris - Láthatatlan Kollégium Budapest 0 http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/multikulturalizmus/pages/000_konyveszeti_adatok.htm
Feischmidt Margit Multikulturalizmus: Kultúra, identitás és politika új diskurzusa Multikulturalizmus 1997 Osiris - Láthatatlan Kollégium Budapest 28
Modood, Tariq; Werber, Pnina Politics of Multiculturalism int he New Europe Racism, Identity and Communicty 1997 Zed Publications London 0
Kymlicka, Will Opalski, Magda Etnikai kapcsolatok és a nyugati politikaelmélet . „Ethnic Relations and Western Political Theory” c. munka fordítása Managing Diversity in Plural Societies: Minorities, Migration and Nation-Building in Post-Communist Europe 1998 Forum Eastern Europe Ottawa 0 http://adatbank.transindex.ro/html/cim_pdf685.pdf
Niedermüller Péter Etnicitás és politika a későmodern nagyvárosokban Replika, 38. 1999 105
Szalai Júlia Horváth Ágota, Landau Edit, Szalai Júlia Az elismerés politikája és a cigánykérdés Cigánynak születni. Tanulmányok, dokumentumok 2000 Új Mandátum Kiadó 531 http://www.holmi.org/2000/07/szalai-julia-az-elismeres-politikaja-es-a-%E2%80%9Eciganykerdes%E2%80%9D-i
Horváth Ágota, Landau Edit, Szalai Júlia Cigánynak születni Tanulmányok, dokumentumok 2000 Aktív Társadalom Alapítvány, Új Mandátum Budapest 0
Young, Iris Marion Csillag Márton et al. Az elnyomás öt arca Perspektívák egy tágra zárt társadalomban. Konferenciakiadvány 2001 Társadalomelméleti Kollégium Budapest 11 http://tek.bke.hu/perspektivak/persp_kiadv.pdf
Salat Levente Etnopolitika. A konfliktustól a méltányosságig. Az autentikus kisebbségi lét normatív alapjai 2001 0 http://adatbank.transindex.ro/vendeg/htmlk/pdf3905.pdf
Salat Levente II. Rész. Egy lehetséges megoldás Etnopolitika. A konfliktustól a méltányosságig. Az autentikus kisebbségi lét normatív alapjai 2001 Mentor Kiadó Marosvásárhely 77
Brubaker, Rogers Az asszimiláció visszatérése A bevándorlással kapcsolatos szemlélet megváltozása és annak következményei Franciaországban, Németországban és az Egyesült Államokban Regio, 1. 2002 23 http://epa.oszk.hu/00000/00036/00044/pdf/01.pdf
Majtényi Balázs Merre visz az út? A romák politikai és emberi jogai a változó világban 2003 Lucidus Kiadó Budapest 0
Lentin, Alana Racism and Anti-racism in Europe 2004 Pluto Press London 0
Ladányi János, Szelényi Iván Fedinec Csilla Roma etnicitás és társadalmi kirekesztettség Nemzet a társadalomban 2004 Teleki László Alapítvány Budapest 0
Öllős László Emberi jogok - Nemzeti jogok. Emberi és polgári jogok-e a nemzeti kisebbségek jogai?  2004 Fórum Kisebbségkutató Intézet — Lilium Aurum Könyvkiadó Somorja — Dunaszerdahely 0 http://adatbank.transindex.ro/cedula.php?kod=289
Zsigó Jenő Feltárni és megnevezni az elnyomások direkt rendszerét Kisebbségek kisebbsége 2005 Új Mandátum Kiadó 7
Kállai Ernő Helyi cigány kisebbségi önkormányzatok Magyarországon 2005 Gondolat Kiadói Kör - MTA Etnikai-Nemzetiségi Kisebbségkutató Intézete Budapest 0 http://www.kisebbsegivalasztasok.mtaki.hu/adattar/tanulmanyok/kallai_erno_helyi_cigany_kisebbsegi_onkormanyzatok_konyv.html
Vajda Róza Integráció vagy etnopolitika Stílusok és irányzatok a magyarországi roma politikában Kisebbségek kisebbsége 2005 Új Mandátum Kiadó 511
Neményi Mária, Szalai Júlia Kisebbségek kisebbsége A magyarországi cigányok emberi és politikai jogai 2005 Új Mandátum Kiadó Budapest 0
Kántor Zoltán, Majtényi Balázs Szöveggyűjtemény a nemzeti kisebbségekről 2005 Rejtjel Kiadó Budapest 0
Feischmidt Margit, Nyíri Pál A „másság” az iskolában és a társadalomban Nem kívánt gyerekek? Külföldi gyerekek magyarországi iskolákban 2006 MTA Etnikai-Nemzetiségi Kisebbségkutató Intézete Budapest 205
Egedy Gergely A multikulturalizmus dilemmái: Nagy-Britannia példája Polgári Szemle, 2006. június – 2. évfolyam, 6. szám 2006 0 http://epa.oszk.hu/00800/00890/00016/EPA00890_Polgari_Szemle_111.html
Habermas, Jürgen A posztnemzeti állapot Politikai esszék 2006 L’Harmattan Kiadó Budapest 0
Torgyik Judit, Karlovitz János Tibor Multkulturális nevelés 2006 0 http://mek.oszk.hu/04800/04802/04802.pdf
Majtényi Balázs A nemzetállam új ruhája. Multikulturalizmus Magyarországon 2007 Gondolat Kiadó Budapest 0
Bárdi Nándor, Fedinec Csilla, Szarka László Kisebbségi magyar közösségek Fejezetek a 20. századi történelemből 2008 Gondolat - MTA Kisebbségkutató Intézet Budapest 0
Dupcsik Csaba A magyarországi cigányság története: történelem a cigánykutatások tükrében, 1890-2008 2009 Osiuris Kiadó Budapest 0
Pulay Gergő Feischmidt Margit Az etnicitás láthatóvá tétele Roma előadók kulturális politikája Budapesten Etnicitás. Különbségteremtő társadalom 2010 Gondolat - MTA Kisebbségkutató Intézet Budapest 7
Vertovec, Steven; Wessendorf, Susanne Introduction: assessing the backlash against multiculturalism in Europe The Multiculturalist Backlash. European discourses, Policies and Practices 2010 Routlege London 0
Kymlicka, Will The rise and fall of multiculuralism: new debates on inclusion and accomodation in diverse societies The Multiculturalist Backlash 2010 32
Modood, Tariq Multiculturalism and Intergration. Struggling with confusions 2011 0 http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/mars/source/resources/references/others/38%20-%20Multiculturalisme%20and%20Integration%20-%20Modood%202011.pdf
Stewart, Michael Populism, Roma and the European Politics of Cultural Difference Gypsy „menace”: Populism and the new anti-Gypsy politic 2012 Hurst London 23
Bogdán-Feischmidt-Guld „Csak másban”. Roma Reprezentáció a magyar médiában 2013 Gondolat Kiadó Pécs, Budapest 0 https://www.academia.edu/12091638/_Csak_m%C3%A1sban_Romareprezent%C3%A1ci%C3%B3_a_magyar_m%C3%A9di%C3%A1ban._Konferencia_helye_ideje_P%C3%A9cs_Magyarorsz%C3%A1g_2012.05.04-2012.05.05
Martínez, Damián Omar Intellectual Biography, Empirical Sociology and Normative Political Theory: An Interview with Tariq Modood Journal of Intercultural Studies Volume 34, Issue 6, 2013 Special Issue: Refugee and Diaspora Memories 2013 729
Modood, Tariq Multiculturalism 2013 Polity Press Cambridge 0
Kymlicka, Will Multiculturalism: Success, Failure, and the Future 2013 Migration Policy Institute 0 http://www.migrationpolicy.org/research/TCM-multiculturalism-success-failure
Feischmidt Margit Bogdán-Feischmidt-Guld Rasszizmus és média Elméleti megközelítések „Csak másban”. Roma Reprezentáció a magyar médiában 2013 Gondolat Pécs, Budapest 111
Alexander, Jeffrey Struggling over the mode of incorporation: backlash against multiculturalism in Europe Ethnic and Racial Studies, 2013 Vol. 36, No. 4 2013 531 http://dx.doi.org/10.1080/01419870.2012.752515
Modood, Tariq Artciles and interviews Tariq Modood 0 http://www.tariqmodood.com/video.html
Kymlicka, Will Articles of Will Kymlicka 0 http://post.queensu.ca/~kymlicka/articleschapters.php
Honneth, Axel Elismerés és megvetés Jelenkor Kiadó Pécs 0
Feischmidt Margit Különbségteremtő társadalom Gondolat - MTA Kisebbségkutató Intézet Budapest 0 http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/etnicitas_kulonbsegteremto_tarsadalom/
Bhikhu Parekh Rethinking Multiculturalism Cultural Diversity and Political Theory Palgrave London 0
Hall, Stuart The multicultural question Open University Press 0 http://www.opengrey.eu/item/display/10068/548358
The Multiculturalist Backlash.c. kötet ország-esettanulmányai 0 http://sociology.sunimc.net/htmledit/uploadfile/system/20110324/20110324144223557.pdf
Pautz, Hartwig The politics of identity in The politics of identity in Germany: the Germany: the Leitkultur Leitkultur debate Race & Class 46 (4) 39 http://www.webcitation.org/5wzWLLFzG