Áttekintő jellegű tanulmányok_Elméleti kérdések

A bibliográfiát összeállította: Binder Mátyás. A szövegtár és bibliográfia a Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund támogatásával jött létre.

Szerző Szerkesztő Tanulmány címe Alcím Cím Sorozatcím Kiadás éve Kiadó Kiadás helye Oldalszám Egyéb szerzőség Letölthető teljes szöveg (pdf)
Binder Mátyás Szuhay Péter A „cigány–magyar” együttélés változatai a magyar történetírásban Távolodó világaink. A cigány-magyar együttélés változatai 2013 Magyar Néprajzi Társaság Budapest 14-25. Letöltés
Csalog Zsolt Etnikum? Faj? Réteg? Adalékok a „cigányság” fogalmához Világosság (1973/14.) 1973 Világosság 38-44. Letöltés
Dupcsik Csaba Neményi Mária, Szalai Júlia A magyarországi cigány-kutatások cigányképe Kisebbségek kisebbsége. A magyarországi cigányok emberi és politikai jogai 2005 Új Mandátum Budapest 255-282. Letöltés
Havas Gábor Vajda Imre A cigány közösségek történeti típusairól Periférián. Roma szociológiai tanulmányok 1997 Ariadne Kulturális Alapítvány Nyíregyháza 90-108. Letöltés
Karsai László, Soós István Cigányok, történelem, valóság Élet és Irodalom (19. sz.) 1987 Élet és Irodalom 10.
Katona Csaba Márfi Attila A Departamentum Zingarorum működésének forrásai a Magyar Országos Levéltárban Cigánysors. A cigányság történeti múltja és jelene I. 2005 Emberháza Alapítvány : Erdős Kamill Cigánymúz; Cigány Kult. és Közművel. Egyes Pécs 45-49. Letöltés
Kovalcsik Katalin, Réger Zita A tudomány mint naiv művészet Kritika (1995/24/2.) 1995 Kritika 31-33. Letöltés
Majtényi György Márfi Attila Állami segítség vagy erőszakos asszimiláció? Az 1945 utáni roma történelem forrásairól és értelmezéséről Cigánysors. A cigányság történeti múltja és jelene 2005 Emberháza Alapítvány : Erdős Kamill Cigánymúz; Cigány Kult. és Közművel. Egy. Pécs 121-132. Letöltés
Nagy Pál „Gádzsósodás–cigányosodás” Akkulturáció és parasztosodás a cigányok magyarországi történetében Amaro Drom (17/2.) 2007 Amaro Drom 21-22. Letöltés
Nagy Pál A magyarországi cigányság történeti kutatásának aspektusai (A NEKH és a MTA TTI Műhelybeszélgetésén elhangzott előadás bővített változata) 1997 1-22. Letöltés
Nagy Pál Cigány csoportok és együttélési modellek változásai a Kárpát–medencében a 15–20. században Történelemtanárok 17. Országos Konferenciája Romák a történelemtanításban 2008 Történelemtanárok Egyesülete Budapest 35-50. Letöltés
Nagy Pál Előszó Írások a magyarországi beásokról 2009 Szent István Egyetemi Kiadó Gödöllő Letöltés
Oblath Márton A „cigány” kategória diszkurzív és történeti konstrukciója Anthropolis (3/1.) 2006 Anthropolis Antropológiai Közhasznú Egyesület Budapest 51-60. Letöltés
Szomszéd András Varga László A cigánysággal kapcsolatos összeírások és statútumok forrásértéke a 17. század második felétől a 19. század közepéig Rendi társadalom – polgári társadalom 1. Társadalomtörténeti módszerek és forrástípusok 1986 Nógrád M. Lvt Salgótarján 27-35. Letöltés
Tóth Péter Gémes Balázs Gondolatok a cigányok magyarországi történetéről és annak forrásairól Pillanatképek a romák múltjából 1998 Romológiai Kutatóintézet Szekszárd 37-44. Letöltés
Váradi János A cigány fogalmának definiálása a 19. század második felében E-tudomány (8/4.) 2010 E-tudomány 1-20. Letöltés