Filep Tamás Gusztáv: Csehszlovákiai magyar kisebbség történeti kronológiája 1922-1938

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

(a Prágai Magyar Hírlap alapján)

 

Év Hónap Nap Tétel Kapcsolódó dokumentum
1922. június 1. Megjelent a Szövetkezett Szlovenszkói és Ruszinszkói Magyar Ellenzéki Pártok politikai napilapjának, ... Bővebben (Az első szám.) PMH,1922. június 1.,5. p., Szent-Ivány József: Hogyan született a Prágai Magyar Hírlap. PMH,1922. június 11.,2. p. (Az első szám). Uo. június 2.,5. p.
1922. június 1. Csehszlovákiában hivatalosan megszűnik az előzetes cenzúra,és életbe lép a régi osztrák perrendtartá ... Bővebben
1922. június 1. Andrej Hlinka,a szlovák néppárt vezetőjének nyilatkozata szerint pártja a pittsburgi egyezség alapjá ... Bővebben Hlinka az autonomiáról és a pittsburghi szerződésről. PMH,1922. június 1.,[1.] p.
1922. június 2. A PMH könyvpostáján megrendelhető könyvek között szerepelnek: Ady Endre,Babits Mihály,Oscar Wilde,Ba ... Bővebben a PMH könyvpostájának hirdetése,1922. június 2.,7. p.
1922. június 4. A PMH pünkösdi számának vezércikkét Tost Barna [plébános,a kassai magyarok egyik vezéregyénisége] ír ... Bővebben Tost Barna: Pünkösd. PMH,1922. június 4.,[1.] p., Madame sans-géne: Egy délután Fadruszné otthonában. [ Dobsina.] Uo.,4—5. p.
1922. június 4—5. A kongresszusi és statusquo izraelita hitközségek a losonci hitközség szervezésében országos kongres ... Bővebben A szlovenszkói zsidó hitközségek kongresszusa. PMH,1922. június 9.,5. p.
1922. Június 3. Felvidéki képzőművészek kiállítása nyílik meg a prágai Representationshausban. Az erről beszámoló ci ... Bővebben A szlovenszkói képzőművészek kiállítása. PMH,1922. június 4.,9. p.
1922. június [3?]4. Prágában megnyílt a Népszövetségi Ligák Kongresszusa (megnyitó beszéd: Ruffini olasz szenátor). A cs ... Bővebben A népszövetségi kongresszus. PMH,1922. június 4. [1.] p., A népszövetségi ligák kongresszusa. PMH,1922. június 6. 4. p., A népszövetségi ligák kongresszusa. PMH,1922. június 7. [1]–2. p.,Lukács György: A kisebbségek jogai. PMH,1922. június 9.,[1.] p.
1922. június 8. Szüllő Géza cikkben foglalja össze Csehszlovákiának a kisebbségi joggal való viszonyát. Kitér a zsid ... Bővebben Szüllő Géza: Cseh-Szlovákia és a kisebbségi jog. PMH, 1922. június 8.,3. p.
1922. Június 9. A PMH vezércikkét Lukács György,a népszövetségi kongresszus magyar delegációjának vezetője,volt közo ... Bővebben A kisebbségek jogai. PMH,18922. június 9.,[1.] p.
1922. június 10. A PMH véleményeket közöl a prágai népszövetségi kongresszusról. Nyilatkozók: Mayr Harting német szen ... Bővebben Vélemények a kongresszusról. PMH,1922. 10. 2. p.
1922. június 26. A Szlovenszkói és Ruszinszkói Református Egyház Egyetemes Konventjének megbízásából küldöttség érkez ... Bővebben A református egyház helyzete Cseh-Szlovákiában. PMH,1922. június 29.,[1.] p., Péter Mihály: Egyházi élet. PMH,1922. június 14.,3. p.
1922. Július 11. Petrogalli Oszkár L'udevít Okániknak a tanácsköztársaság északi hadjárata idején elesett cseh legion ... Bővebben Petrogalli Oszkár: Az érsekújvári emlékszobor. 1922. július 11,[1.] p.
1922. július 3. Martin Micura szlovenszkói teljhatalmú miniszter Komáromban járt a nyomor tanulmányázásának céljából ... Bővebben Micura miniszter és a komáromi küldöttek. PMH,1922. július 16.,5. p.
1922. július 7. Komotauban július 8-a és 10-e között szervezték meg a német tornászszövetség nagy ünnepélyét,amelyre ... Bővebben PMH,1922. több hírből összerakva.,Itt csak a napokat kellene a PMH-ból megadni.,
1922. július 8.  A PMH Öt magyar ifjú Prágában című,anonim vezércikke az ekkor már 'egyetlen',illetve 'utolsó' Csehs ... Bővebben Öt magyar ifjú Prágában,(anonim),PMH 1922. július 8. 1. p.,,,PMH napi hírek: 1922. július 9. 5. p.
1922. július 9.  A PMH-ban interjú olvasható Tschermak professzorral,aki korábban állítólag numerus clausust akart b ... Bővebben B. Gy.: A diákbuktató Tschermak professzornál. PMH,1922. július 29.,4. p. 
1922. július 9. Gömörben egy hete szünetel az útlevélkiadás,mert nincs nyomtatvány. Napi 40-50 folyamodót utasítanak ... Bővebben PMH,napi hírek: 1922. július 9. 5. p.
1922. július 9. Égerben (Cheb) a németek [a komotaui eseményekre reagálva ? júl. 7.] nagygyűlést tartottak öt parlam ... Bővebben cikk címe?[pótlandó] PMH,1922. július 11.,[1.] p.
1922. július 9. Beregszászon 63 magyar falu,a városiak és Dolha község ruszin képviselőinek jelenlétében,körülbelül ... Bővebben Zászlóavatás Beregszászon. [sic!]  A magyarság és a ruszinság testvériesülése. PMH,1922. július 12.,3. p.,
1922. július 9. A keresztényszocialista szlovákok részére nagygyűlést tartanak Eperjesen. Főbb szónokok: Dobránszky ... Bővebben PMH 1922. július itt a hírmozaikok napjait kellene megadni
1922. július 10. [?] Kassán református lelkészértekezletet tartottak,amelyen jelen volt négy holland lelkész is, bejelent ... Bővebben Hollandia reformátusai segítik a szlovenszkói reformátusokat. PMH,1925. július 11.,5. p.,
1922. július 11. A PMH-ban megjelenik Sziklay Ferenc július 8-i keltezésű nyílt levele a magyar kultúraszervezésről. ... Bővebben Sziklay Ferenc: A magyar kultúra megszervezése. Levél a szerkesztőhöz. PMH,1926. július 11.,4. p.,
1922. július 12.  A PMH vezércikke – szerzője (Fl.),azaz Flachbarth Ernő felelős szerkesztő – a jogállam létét és fel ... Bővebben FI [Flachbarth Ernő]: cikk címe,PMH 1922. július 12. 1.,p.
1922. július 12. A PMH rövid hírt közöl arról,hogy Felkhamm [?nem hiszem]'István' komáromi zsupán lemondott,s ügyvédk ... Bővebben A komáromi zsupán távozik. PMH,1922. július 12.,3. p.
1922. július  12. Dr. Reismann Arnold vezetésével városi küldöttség járul az ungvári kormányzóság tanügyi referense – ... Bővebben Magyar gimnáziumot Ungvárnak. PMH,1925. július 19.,5. p.,
1922. július 18. Kutyakorbáccsal megverik a Losoncon 'magyar nyelven megjelenő' Nógrád-Gömöri Hírlap főszerkesztő-tul ... Bővebben Kutyakorbáccsal inzultálták a losonci kormánylap szerkesztőjét,aki a Prágai Magyar Hírlap támogatása miatt denunciálja a magyar zsidókat. PMH,1922. július 18.,5. p.),
1922. július 16. A PMH vezércikkét Flachbarth Ernő (Fl.) írja a szenátus szerepéről. 'A második kamara […] tartalom n ... Bővebben (Fl): [] PMH,1922. július 16.,[1.] p.
1922. július 16. Körülbelül 9000 ember részvételével népgyűlést tartanak Rozsnyón a két magyar gimnázium visszaállítá ... Bővebben A rozsnyói népgyűlés. PMH,1922. július 18.,3. p.,
1922. július 17. Ungváron közgyűlést tart a Ruszinszkói Földbirtokosok Országos Szövetsége. Memorandumot fogalmaznak ... Bővebben (A ruszinszkói birtokosok követelik a földreform megváltoztatását. PMH,1922. július 20.,6. p.),
1922. július 18. A PMH információi szerint Halmi Béla lelkész zsupáni végzést kapott arról,hogy el kell hagynia Csehs ... Bővebben A pozsonymegyei zsupán kiutasította a somorjai lelkészt. PMH,1922. július 18.,5. p.
1922. július 18. Az ellenzéki pártok losonci központi irodájába beszerelték a telefont: Interurbán Losonc 22.  Bővebben PMH,1922. július 18. 5. p. (Hírek)
1922. július 19. A PMH híre szerint néhány nappal korábban a Nemzeti Demokrata Párt Horazdiovicéban [?] népgyűlést ta ... Bővebben Kramár a hadikölcsönökről és a kormányválságról. PMH,1925. július 19.,3. p.,
1922. július 20. A PMH vezércikke előkészíti a magyar városokban a hónap utolsó napjaiban tartandó iskolaügyi tünteté ... Bővebben Flachbarth Ernő (Fl.): A magyar iskolák Szlovenszkón és Ruszinszkóban. PMH,1922. július,[1.] p.
1922. július 20. A PMH budapesti szerző által írt cikke tételesen bizonyítja a csehszlovák–magyar gazdasági kapcsolat ... Bővebben Bizony László: A cseh-magyar gazdasági egymásrautaltság. PMH,1922. július 20.,6. p.)
1922. július 21. A pozsonyi Ítélőtábla közzétette az igazságügy-miniszter 35186. számú,1922. június 15-én kiadott ren ... Bővebben Megszüntették a magyar nyelvű tárgyalást a pozsonyi törvénykezési kerületben. PMH. 1922. július 21. oldalszám pótlandó.),
1922. július 22. 1922. július 22. A keresztényszocialista párt népgyűlése Nagymihályban. Szónokok és témák: dr. Fleis ... Bővebben A nagymihályi keresztényszociális népgyűlés. PMH,1922. július 25.,2. p.,
1922. július 23. 1922. július 23. A PMH vezércikkírója,Flachbarth Ernő (Fl.) 'Straka Antal' – Anton Straka – kimutatá ... Bővebben (Fl): […] PMH,1922. július 23.
1922. július 25. A PMH cikkében idézi a Szlovák Nemzeti Párt turócszentmártoni csoportja végrehajtó bizottságának a N ... Bővebben A szlovák nemzeti párt és a pittsburghi egyezmény. PMH,1922. július 25.,2. p.,
1922. július 22. Ezen a napon járt le az a határidő,ameddig magyar állampolgárságra lehetett optálni Csehszlovákiában ... Bővebben Az optálási határidő lejárta után. PMH,1922. július 30.,3. p.
1922. július 27?? [vagy előbb?] A keresztényszocialista párt szlovák osztályának népgyűlése Lőcsén,a városi nagyszáll ... Bővebben A keresztényszocialisták népgyűlése Lőcsén. PMH,1922. július 27.,3. p.),
1922. július 28. A PMH vezércikkében elbúcsúzik Béla Henrik főszerkesztőtől,aki 'a mai napon' távozik Prágából,mert a ... Bővebben cím pótlandó,PMH,1922. július 28.
1922. július 29. A PMH vezércikkét Petrogalli Oszkár írta Beneš és a kormányválság címmel. [név,cím ellenőrzendő]Petrogalli Oszkár írta Beneš és a kormányválság. 1922. július 29. [1.] p.
1922. július 29. Péter Mihály [ekkor gálszécsi] lelkész [és a a szlovenszkói tiszáninneni egyházkerület tanácsbírája, ... Bővebben Péter Mihály: A szlovák kálvinista egyházmegye. PMH,július 29. 2. p.
1922. július 30. Szent-Ivány József nemzetgyűlési képviselő üdvözli a magyar közoktatási miniszter döntését,mely szer ... Bővebben Szent-Ivány József: A békésgyulai szlovák gimnázium. PMH,1922. július 30.,[1.] p.
1922. július 30. A Szlovenszkón és Ruszinszkón az iskolaügyi akció keretében szervezett ungvári,84 szülő által kezdem ... Bővebben [cím pótlandó]PMH,1922. július 30.,2. p.
1922. augusztus 1. [6.!!!]ZABAR A DÁTUMBABN Ezen a napon 5 városban terveztek népgyűlést a magyar iskolák ügyében. Ezek közül a kassait a hatósá ... Bővebben A magyarság iskolaügyi akciója. PMH,1922. augusztus 1., Miért tiltották be az ungvári gyűlést? Uo. 2. p.
1922. Augusztus 1. A PMH vezércikkében Petrogalli Oszkár az állami hatóságoktól kér elégtételt a kassai incidensért,ame ... Bővebben Petrogalli Oszkár: Felelőtlen elemek? PMH,1922. augusztus 4.,[1.] p., Körmendy-ékes Lajos: Nyilt levél Ruman János dr. urhoz,Kassa város és Abaujtornamegye zsupánjához. Uo. [1]–2. p.
1922. augusztus 11. A PMH-ban Petrogalli Oszkár foglalja össze az iskolák ügyében szervezett demonstrációsorozat tanulsá ... Bővebben Petrogalli Oszkár: A magyar iskolák. PMH,1922. augusztus 11.,[1.] p.
1922. szeptember 18. "A német közvélemény radikális politikát követel – Valamennyi ellenzéki pártot egyesíteni kell.A ném ... Bővebben Egy német politikus nyilatkozata Svehláról.,Prága,szeptember 18. [?] p.
1922. október 1. Petrogalli Oszkár Losonc,szeptember 30. keltezésű cikkében bejelenti a PMH-ban,hogy a lap szindikátu ... Bővebben Petrogalli Oszkár: Az egész magyarság szolgálatában. 1922. október 1.,[1.] p.
1922. november 22. A cseh erdészeti főiskolai hallgatók ülésén a szlovák diákoknak a selmecbányai erdészeti főiskola Po ... Bővebben Míg Hodzsa miniszter marad,addig Szlovenszkón nem lesz erdészeti főiskola. PMH 1922. november 29.,5. p.
1922. november 25.. A lőcsei vybor ülése egyhangúlag elfogadja a november 22-i népgyűlésen elfogadott memorandumot. A d ... Bővebben Szepesmegye utolsó közgyűlése. PMH,1922. november 28.,2. p.
1922. november 25 –26. Rozsnyón előadták a Rozsnyói Híradó és a Sajó-Vidék népszínműpályázatán első díjat nyert darabot,Bor ... Bővebben Parasztosan. PMH,1922. december 1.,5. p.
1922. november 26. Ungarisch-Hradischban a Vigadó nagytermében a nemzeti szocialisták,szociáldemokraták és kommunisták ... Bővebben Kramár a fascizmusról. PMH,1922. november 28.,4. p.
1922. november 29. Budapesten az árucsereforgalmat érintő cseh-szlovák—magyar gazdasági tárgyalások kezdődtek. Bővebben Ujra megkezdődtek a cseh-szlovák—magyar gazdasági tárgyalások. PMH,1922. november 30. [1.] p.
1922. november 30. A politikai helyzet. PMH,1922. december 1.
1922. december 1. A Pozsonyban december 3-ára az egész Szlovenszkó katolikussága számára hirdetett gyűlést a rendőrség ... Bővebben A rendőrség betiltotta a pozsonyi katolikus gyűlést. PMH,1922. december 1.,4. p.
1922. december 2. Pozsony,november 30. keltezésű cikk szorgalmazza a mezőgazdasági munkások betegsegélyző pénztárainak ... Bővebben (Sh.): Az önálló mezőgazdasági betegsegélyző pénztárak. PMH,1922. december 2.,4.p.
1922. december 2. Andrej Hlinka Rózsahegyen a november 30-a és az ő névnapja ünneplésére összegyűlt tömegnek nagy besz ... Bővebben Hlinkát ünnepli Rózsahegy. PMH,1922. december 3.,3. p.
1922. december 3. Megjelenik Kosztolányi Dezső első tárcája a Prágai Magyar Hírlapban. Később a lap rendszeres munkatá ... Bővebben Kosztolányi Dezső: Tizenegy perc. PMH,1922. december 3.,2—3. p.
1922. december 5. Dohnányi Erdő hangversenyt adott a losonci városháza dísztermében Dohnányi Losoncon. PMH. 1922. december 8.,6. p.
1922. december 6. Körmendy-Ékes Lajos dr.nemzetgyűlési képviselő a PMH vezércikkében,az ellenzék összefogására szólít ... Bővebben Körmendy-Ékes Lajos: Az ellenzék parlamenti sikertelensége. PMH,1922. december 6.,[1.] p.
1922. december 6. A hivatalos lap [?] e napi száma közölte a nagyzsupánok kinevezését. A nagymegyék száma,székhelye,zs ... Bővebben Kinevezték az új nagyzsupánokat. PMH,1922. december 7.,4. p.
1922. folyamán 343 lapelkobzást foganatosítottak az ügyészségek a köztársaságban (Sajtószabadság.)PMH,1923. február 13.,6. p.
1923. január 5. Merényletet követnek el Alois Rašín pénzügyminiszter ellen. Reggel 9 órakor lakásáról ügyvédi irodáj ... Bővebben Merénylet Rasin ellen. PMG,1923. január 6.,2. p.
1923. január 8. A prágai esküdtbíróság megkezdi a brünni kémkedési ügy főtárgyalását. A vádirat szerint dr 'Baeran A ... Bővebben Baeran a vádlottak padján. PMH,1923. január 9.,[1]–2. p.
1923. január 8. 8-án fogalmazott hír szerint a Lidové Noviny arról értesült,hogy a minisztertanács a leghatározottab ... Bővebben A Rasin elleni merénylet és a köztársaság védelme. PMH,1923. január 9.,2. p.
1923. január 16. A kisgazdapárt Léván megtartott vezetőségi ülésén felolvassák Petrogalli Oszkár levelét,amelyben bej ... Bővebben Miért lépett ki Petrogalli a kisgazdapártból? PMH,1923. január 21.,5. p.
1923. január 16. A Lidové noviny információja szerint egy Ruszinszkóban szerveződő magyar fasiszta csoport merénylete ... Bővebben Magyar fasiszták dolgoznak Ruszinszkóban. PMH,1923. január 17.,4.p.
1923. január 17. A PMH cikket közöl arról,hogy az aktivista Csánky-féle pártnak nincs esélye a magyar tömegeknek az e ... Bővebben Molnár Béla: Egy új pártalakulásról. PMH,1923. Január 17.,[1.] P.
1923. január ? Csütörtökön a ruszinszkói magyar és ruszin pártok küldöttsége járult Ehrenfeld alkormányzó elé,hogy ... Bővebben A ruszinszkói magyar pártok és az ungvári bombamerénylet. PMH,1923. január 20.,5. p.
1923. január 20. A PMH híre szerint a szlovenszkói teljhatalmú miniszter kinevezte Pozsony polgármesterévé 'Okánik La ... Bővebben (Kinevezték a pozsonyi és kassai polgármestert.) PMH,1923. január 20.,5. p.
1923. január 21. Megjelenik a PMH Madách Imre születésének centenáriuma alkalmából az író emléke előtt tisztelgő 'kül ... Bővebben A Prágai Magyar Hírlap 1923. január 21-i száma.
1923. január 21. Csánki Aladár nyilatkozik arról,hogy nem fog pártot alapítani, egyébként megítélése szerint ő az egy ... Bővebben Csánki Aladár dr. nyilatkozik az új pártalakulásról. PMH,1923. január 21-. 4. p.
1923. január 22. A prágai magyar diákok Petőfi Sándor születésének századik évfordulója tiszteletére ünnepséget rende ... Bővebben (A prágai Petőfi-ünnepség.) PMH,1923. január 23.,5. p.
1923. január 22. Losoncon megtartják a Madách-centenárium központi ünnepségét. PMH A losonci Madách-ünnepség. PMH. 1923. január 24.,3 – 4. p.
1923. január 24. A Lidové noviny bírálja a nagymegyerendszer gyakorlati kivitelezését.Magát a közigazgatási átszervez ... Bővebben A nagymegyerendszert kritizálja a Lidové noviny. PMH,1923. január 25.,2. p.
1923. január PMH
1923. január 27. A PMH rimaszombati tudósítójának távirata 27-éről: 'Gömör és Nógrád határszélén a salgótarjáni kőszé ... Bővebben Gömöri és nógrádi magyar bányamunkásokat visznek a Ruhrvidékre. PMH,1923. január 28.,5. p.
1923. január 28. A PMH a Večer című lapot idézi,mely szerint Magyarország nem akar jóvátételt fizetni,de 'Szívesen fo ... Bővebben Egy cseh lap Magyarországot megszállással fenyegeti. PMH,1923. január 28.,4. p.
1923. január 28. Az eperjesi Fekete sasban rendezett Hlinka-párti gyűlésen a megjelent agrár- és hivatalnokpártiak ve ... Bővebben Véres verekedés a Hlinka-párt eperjesi népgyűlésén. PMH,1923. január 30.,3. p.
1923. január 31. A PMH e napi számának híre arról,hogy a szociáldemokrata Pravo Lidu megírta: Edvard Beneš a csehszl ... Bővebben Benes belépett a nemzeti szocialista pártba. PMH,1923. január 31.,5. p.
1923. február 3-án Cseh 'ébredő' különítmények fellépése Kassán,sebesültekkel. A rendőrök nem léptek közbe,illetve állí ... Bővebben Mit szól a kassai rendőrigazgató a cseh ébredők szerepléséhez?,PMH,1923. február 14.,? p.
1923. február 6. Az országos Madách-ünnepség rendezőbizottságának utolsó értekezletén dr. Giller János ügyvéd beszédé ... Bővebben Fölállítják a Madách-mauzóleumot. PMH,1923. február 6.,2. p.
1923. február 10. A PMH először közöl részleteket a köztársaságvédelmi törvénycikkjavaslatból. Drákó útján. PMH,1923. február 10.,4. p.
1923. február 12. Körülbelül 100 fő részvételével közgyűlést tart Ótátrafüreden a Cseh-Szlovákiai Gyáriparosok Központ ... Bővebben A szlovenszkói gyáriparosok közgyűlése a Tátrában. PMH,1923. február 13.,1. p.
1923. február 13. A PMH hírt ad az ungvári bombamerényletek vizsgálati eredményeiről. Eszerint a merénylők bombát hely ... Bővebben Az ungvári bombamerényletek. PMH,1923. febrzár 13.,3. p.
1923. február 13.? A Lidové Novinyban Samuel Zoch püspök válaszol Andrej Hlinka vádjára,mely szerint a turócszentmárton ... Bővebben A turócszentmártoni deklaráció. PMH,1923. február 14.,[1.] p.
1923. február 14. A PMH közlése szerint megjelent a köztársaság védelméről szóló törvény szövege. Utal a lap a törvény ... Bővebben A cseh-szlovák közszabadságok kiskátéja. PMH,1923. február 14.,2. p.
1923. február 15. Magyar és német politikusok nyilatkoznak a köztársaságvédelmi törvényről. Körmendy-Ékes Lajos szerin ... Bővebben A köztársaság védelme. PMH,1923. február 15.,3. p.
1923. február 15. Willani Frigyes báró magyar rendkívüli követ és miniszter átadja megbízólevelét Masaryk elnöknek Bővebben Rassin agóniában. PMH,1923. február 18.,3. p., (fl): Rasin. PMH,1923. február 20.,[1.] p.
1923. február 18. Hat héttel az ellene elkövetett merénylet után meghal Alois Rasin pénzügyminiszter. A merénylet volt ... Bővebben
1923. február 20. A képviselőház alkotmányjogi bizottságának ülésén többen felszólaltak a rendvédelmi törvényjavaslat ... Bővebben ? PMH,1923. február 21.,Az ellenzék kivonult az alkotmányjogi bizottságból. PMH,1923. február 23.,[1.] p.
1923. február 28. A PMH fönnmaradását biztosító jogi személy létesítését célzó részvény aláírására vonatkozó felhívás ... Bővebben ? PMH,1923. február 28.,7. p.
1923. március 1. Körmendy-Ékes Lajosnak részben az emigráció politikai irányvonalával,részben Borovszky Gézával,a szl ... Bővebben Körmendy-Ékes válasza az emigráció támadására. PMH,1923. március 1.,2–3. p.
1923. március 4. A PMH az ungvári Karpatoruszki Vestnik alapján közli,hogy szövetkezett ruszinszkói pártok (ruszin ne ... Bővebben A ruszin pártok memoranduma. PMH,1923. március 4.,2. p.
1923. március 3. A német Nemzeti Gazdák Szövetsége több városban tüntetéseket rendezett a vagyondézsma ellen. Bővebben A német gazdák tiltakozása a vagyondézsma ellen. PMH,1923. március 6.,3. p.
1923. március 4. A kommunisták Prágában tüntettek a rendtörvény ellen. A tömeg a Zsófia-szigetről vonult a régi váro ... Bővebben Nagy tüntetések Prágában a rendtörvény ellen. PMH,1923. március 6.,2. p.
1923. március 10. A PMH budapesti szerkesztőségének telefonjelentése szerint a magyar–csehszlovák kereskedelmi tárgyal ... Bővebben Aláirták a magyar–cseh-szlovák kereskedelmi szerződést. PMH,1923. március 11.,[1.] p.
1923. március 19. A Csánki-párt azt terjeszti,hogy a földreformból csak a párt tagjai fognak részesülni [a magyarok kö ... Bővebben Az állami földbirtokhivatal nem támogatja Csánkiékat. PMH,1923. március 20.,3. p.
1923. március 20. A PMH interjút közöl Adolf Hitlerrel,a német nácik vezérével,az interjúkészítő főleg a párt és az id ... Bővebben Beszélgetés Hitlerrel. PMH,1923. március 20.,2. p.
1923. március 23. Florián Tomanek,a Szlovák Néppárt képviselője a képviselőház ülése után nyilatkozik arról,hogy a hír ... Bővebben A szlovák néppárt nem tárgyal a kormánnyal. PMH,1923. március 24.,[1.] p.
1923. április 1. A PMH húsvéti számának irodalmi melléklete nyitó cikkében Schöpflin Aladár a magyar irodalom egységé ... Bővebben Schöpflin Aladár: A magyar irodalom egysége. PMH,1923. április 1.,[13.] p.
1923. április 8. Englis volt pénzügyminiszternek a lidové Noviny című lapban cikke jelenik meg – magyarra fordított c ... Bővebben Englis volt pénzügyminiszter mementója. Híradó,1923. április 11.,6. p.
1923. május 5. A Szlovenszkói és Rusziszkói Szövetkezett Ellenzéki Pártok Vezérlő Bizottságának ungvári gyűlése. A ... Bővebben A szövetkezett ellenzéki pártok vezérlőbizottságának ungvári gyülése. PMH,1923. május 6.,[1.]–5. p. p.
1923. május 17. A Szlovenszkói és Rusziszkói Szövetkezett Ellenzéki Pártok Közös Bizottságának május 5-i ungvári ülé ... Bővebben A szövetkezett ellenzéki pártok fölterjesztése a nyelvtörvény végrehajtási rendeletének ügyében. PMH,1923. május 31. [1.] p.
1923. május 21–24. p. A szlovenszkói körúton tartózkodó Scotus Viator 21-én,pünkösd hétfőjén fölkeresi lakásán Petrogalli ... Bővebben K. E.: Scotus Viator tárgyalása Petrogalli Oszkár dr.-ral. Prágai Magyar Hírlap,1923. május 24.,[1.] p.Scotus Viator tárgyalásai a magyarság képviselőivel. PMH,1923. május 25.,[1.] p.
1923. június 24. A PMH cikke: Nyitra,június 27.(Saját tudósítónktól.) A cseh sovinizmus túlkapásait mi sem jellemzi ... Bővebben Katonák,üssétek a magyarokat és a zsidókat' – Csendélet Nyitrán–. PMH,1923. június 28.,3. p.
1923. augusztus 5. A betegségéből lassan felépülő Szent-Ivány József,az Országos Magyar Kisgazda-,Földmíves- és Kisipar ... Bővebben Szent-Ivány József nyílt levele Szlovenszkó és Ruszinszkó magyar közönségéhez. PMH,1923. augusztus 5.,[1]–2. p., (g.) [Gál István]: Szent-Ivány levelet írt. PMH,1923. augusztus 5.,[1.] p.
1923. szeptember 2. A német nemzeti szocialisták intervenciója folytán Malypetr belügyminiszter kijelentette,hogy a kamp ... Bővebben Csehszlovákiában szabad a kampóskeresztet viselni. PMH,1923. szeptember 2.,5. p.
1923. december 3. A megelőző napokban magyar képviselők neve rákerült dr. Ernst Schollich Német Nemzeti Párti képvisel ... Bővebben A numerus clausus inditvány aláirásai. PMH,1923. december 5.,3. p.
1924. december 3. A szabadságáról hazaérkező Petrogalli Oszkár,a magyar pártok Központi Irodájának,igazgatója s a PMH ... Bővebben Petrogalli Oszkár: Numerus clausus. PMH,1923. december 5.,[1.] p.
1924. március 15. A lévai katolikus plébániai templomban két lány a 'Boldogasszony anyánk' kezdetű éneket énekelte. A ... Bővebben (Boldogasszony anyánk mint izgatás.) PMH,1924. augusztus 24.,5. p.
1924. május 10. Zólyom nagymegye képviselő-testületének alakuló ülésén leszavazták Gyapay Ede magyar megyebizottsági ... Bővebben Fellebbezés a zólyommegyei képviselőtestületnek a magyar nyelv jogait sértő határozata ellen. PMH,1924. május 11.,5. p.
1924. június 7. A PMH pozsonyi tudósítója jelenti telefonon,hogy Szlovenszkó teljhatalmú minisztere a pozsony–kassai ... Bővebben Faragó Ödön és Budai Ilonka kapták meg a színi koncessziót. PMH,1924. június 8.,[??] p.
1924. június 28. Londonból jelentik,hogy a Magyarország külföldi kölcsöneivel kapcsolatos tárgyalások befejeződtek. A ... Bővebben Cseh-Szlovákia nyolcvan millió koronával részesedik a magyar nemzetközi kölcsönben. PMH,1924. június 29.,[??] p.
1924. június 30. A csehszlovák legionáriusok kongresszust tartanak Prágában. Délelőtt harmincezer fős legionáriustöme ... Bővebben (A legionárius kongresszus.) PMH,1924. július 1.,5. p.
1924. július 1. Az Havas-hírügynökség jelentése szerint a népszövetségi ligák uniójának kisebbségi bizottsága tárgya ... Bővebben Ne hallgassák meg a kisebbségek tanúit és szakértőit. PMH,1924. július 2.,[1.] p.
1924. július 2. Füssy Kálmán nemzetgyűlési képviselő a PMH vezércikkében bírálja az állami költségvetésből tervezett ... Bővebben Füssy Kálmán: A református teológiai fakultás. PMH,1924. július 2.,[1.] p.
1924. július 2. A szenátus költségvetési bizottsága az árvízkárosultaknak nyújtandó tízmillió koronás segély ügyét t ... Bővebben A szocialisták az árvízkárosultak ellen. PMH,1924. július 3.,3. p.
1924. július 1. Schöpflin Aladár befejezte azt a tanulmányát,amelyet a PMH kezdeményezésére az új magyar irodalom he ... Bővebben Elkészült Schöpflin Aladár tanulmánya Gorkij számára. PMH,1924. július 2.,5. p.
1924. július 3. A PMH pozsonyi tudósítójától származó hír szerint a Népszava kísérletet tett a lapnak Szlovenszkóban ... Bővebben PMH,1924. JÚLIUS 3.,5. p.
1924. július 4. Az 1923. május 26-i zólyomi éhségtüntetésben való részvétele miatt bíróság elé állított munkások ügy ... Bővebben PMH,1924. július 5.,3. p.
1924. július 8. Az ungvári Korona szálló nagytermében megalakult a Ruszinszkói Hitelszövetkezetek Szövetsége. Megvál ... Bővebben Megalakult a Ruszinszkói Hitelszövetkezetek Szövetsége. PMH,1924. július 11.,6. p.
1924. július 10. A Pravo Lidu e napon megjelent híre szerint a cseh katolikusok Péter-Pál napi búcsúján a főváros mel ... Bővebben A cseh szociáldemokrata párt a pápai nuncius eltávolítását követeli. PMH,1924. július 11.,[1.] p.
1924. július 9. Ülést tartott a komáromi járási választási felszólamlási bizottság. A bizottságban a pártok – függet ... Bővebben Egy negyedóra alatt kétszáz magyar választót töröltek Komáromban. PMH,1924. július 11.,2.
1924. július 11. Václav Klofác,volt csehszlovák hadügyminiszter interjút adott a budapesti Estnek,mely párhuzamosan a ... Bővebben Klofác egy új közép-európai államszövetséget akar. 1924. július 11.,3. p.
1924. július 11. Leég a főleg magyar lakosságú [??],mezőgazdasági jellegű kisváros,Szepesolaszi. Szinten minden udvar ... Bővebben Szepesolaszi város lángokban. PMH,1924. július 12.,[1.] p.
1924. július 15. A PMH vezércikke szerint Szlovenszkón azokban a városokban államosították a rendőrséget – vagyis von ... Bővebben (X.): Államrendőr – rendőrállam. PMH,1924. július 15.,[1.] p.
1924. július 16. Körmendy-Ékes Lajosnak kézbesítik a szlovenszkói teljhatalmú minisztérium határozatát,amely szerint ... Bővebben PMH,1924. július 19.
1924. július 17. Londonban a nagyhatalmak államfőinek részvételével konferencia kezdődött a háborús jóvátétel kérdése ... Bővebben Ma nyitották meg a londoni konferenciát. PMH,1924. július 17.,[1.] p.
1924. július 17. A PMH ismerteti és idézi a budapesti Estben megjelent,'Kulasek János' yankersi plébánossal,a csehszl ... Bővebben Az amerikai szlovákok harcot indítanak a pittsburgi szerződés becikkelyezéséért. PMH,1924. július 17.,2. p.
1924. július 17–18. A ruszinszkói tanítók egyesülete közgyűlést tart,ahol körlevelet adnak ki az össztanítósághoz – magy ... Bővebben PMH,1924. július 24.
1924. július 22. Petrogalli Oszkár vezércikke az PMH-ban a köztársaságból kiutasított magyar képviselőkről: Körmendy- ... Bővebben (P.): Az idegenek listája. PMH,1924. július 22.,[1]–2. p.
1924. július 27. Szent-Ivány József vezércikkben tárgyalja a PMH-ban,hogy szükségszerű a dunai államok gazdasági föde ... Bővebben Szent-Ivány József: A gazdasági helyzet és a külpolitika. PMH,1924. július 21.,[1.] p.
1924. július 29. Cikk a PMH-ban a kiutasított magyar képviselőkről. Állítása szerint Palkovich és Körmendy-Ékes ügye ... Bővebben [Az idegenek listája.] PMH,1924.,július 29.,[1.] p.
1924. augusztus 1. A pozsonyi kommunista párt elnökét,Domis Ernő vasutast éjjel ittas állapotában egy tolatómozdony h ... Bővebben (Halálos szerencsétlenség érte a pozsonyi kommunista párt elnökét.) PMH,1924. augusztus 2.,2. p.
1924. augusztus 24. Meghal Csuha István volt Ung és Bereg megyei főispán. Megyéje egy része az államfordulat után Szlove ... Bővebben (z. dr.): Csuha István. PMH,1924. augusztus 28.,3. p.
1924. augusztus 25–27. A pozsonyi eucharisztikus kongresszust befejező háromnapos program,Fischer-Colbrie Ágoston részvétel ... Bővebben Az eucharisztikus kongresszus befejezése. PMH,1924. augusztus 29.,2. p. ??
1924. augusztus 25. A pravoszlávok és a görög katolikusok viszályának egyik aktusaként a pravoszlávok birtokba vették a ... Bővebben Pravoszlávok és csendőrök harca. PMH,1924. szeptember 2.,[1.] p.
1924. augusztus vége A Jókai-centenárium előkészítő bizottsága a szlovenszkói irodalmi egyesületek kiküldötteinek részvét ... Bővebben (A Jókai-centenárium.) PMH,1924. augusztus 24.,4. p.
1924. augusztus vége A PMH cseh lapok 'egybehangzó jelentése' nyomán hírt közöl Toupalik munkácsi zsupán várható meneszté ... Bővebben (Toupal munkácsi zsupán bukik.) PMH,1924. augusztus 24.,4. p.
1924. augusztus 26. A PMH e napra datált jegyzete egy megnevezetlen cseh fasiszta lap Taussig kommunista képviselő ellen ... Bővebben A fasiszták nem tűrik a panamák leleplezését. PMH,1924. augusztus 27. 4. p.
1924. augusztus 27. A PMH Flachbarth Ernő által írt vezércikke Szent-Ivány József rimaszombati beszédével,foglalkozik,me ... Bővebben (fl.): Nemzeti demokrácia. PMH,1924. augusztus 27.,[1.] p.
1924. augusztusánakutolsó napjai A B. Z. am Abendből származó hír szerint Masaryk elnök Aranyosmaróton magyar és német újságírókkal ... Bővebben A köztársasági elnök Szlovenszkó gazdasági fejlődéséről. PMH,1924. augusztus 27.,5. p.
1924. augusztus 27. ? Novak kereskedelmi miniszter látogatása Kassán. Gyárakat tekint meg és találkozik a helyi kereskedel ... Bővebben Tovább a Hotorec által megkezdet úton. PMH,1924. augusztus 28.,2. p.
1924. augusztus 28. A PMH vezércikkét Fleischmann Gyula írta Stuhlmann Patrik jászói premontrei házfőnökről,teológiai ír ... Bővebben Fleischmann Gyula: Stuhlmann Patrik. PMH,1924. augusztus 28.,[1.] p.
1924. augusztus 28. A PMH interjút közöl a magyar könyvművészet egyik legtekintélyesebb alakjával,Kner Izidorral. Bővebben Tichy Kálmán: A könyvek mestere – a könyvekről. Beszélgetés Kner Izidorral. PMH,1924. augusztus 28.,5. p.
1924. augusztus 28. Az illetőségi kérdés sajátos esetét adja hírül a PMH: 'Nagyszöllős lakosságát a kormánynak egy újabb ... Bővebben Tovább folyik az illetőségi hajsza. PMH,1924. augusztus 28.,6. p.
1924. augusztus 29. Két részlet Flachbarth Ernőnek az OKP szlovák osztályáról szóló vezércikkéből: 'A párt programja a k ... Bővebben (fl.): A keresztényszocialista párt szlovák osztálya. PMH. 1924. augusztus 29.,[1.] p.
1924. augusztus 29. A szenátus és a nemzetgyűlés véderőbizottsága Rozsnyón átvette a városvezetőségnek a felépítendő kas ... Bővebben A rozsnyói kaszárnya ügye. PMH,1924. szeptember 2.,4. p.
1924. szeptember 1. A Prágai Magyar Hírlap szerkesztősége új helyre költözött. Korábban a német állami tisztviselők egye ... Bővebben A P. M. H. új otthona. PMH,1924. szeptember 2. 5. p.
1924. szeptember 2. A PMH híre szerint dr. Klein Sámuel érsekújvári rabbit a jeruzsálemi egyetem meghívta archeológiai t ... Bővebben Meghívtak egy szlovenszkói rabbit a jeruzsálemi egyetemre. PMH,1924. szeptember 2. 5. p.
1924. szeptember 2. A Liodové Noviny cikkben támadja Pálóczi Czinke István református püspököt,aki állítólag nem akarja ... Bővebben A szlovák kálvinisták. PMH,1924. szeptember 3.,[1.] p.
1924. szeptember 3. Ezen a napon három rendtörvényes ügyet tárgyaltak Pozsonyban. Reflek Géza cseklészi hentest rémhírte ... Bővebben A rendtörvény alapján. PMH,1924. szeptember 5.,2. p.
1924. szeptember 4. A nemzetgyűlésben Udrzal nemzetvédelmi miniszter válaszol Szent-Ivány József interpellációjára: igaz ... Bővebben A nemzetvédelmi miniszter beismeri,hogy a PMH-t kitiltották a laktanyákból. PMH,1934. szeptember 5.,[1.] p.
1924. szeptember 4. Az európai diákszövetségek külügyi osztályai negyedik nemzetközi kongresszusát rendezték meg Budapes ... Bővebben A kisantant delegátusai nem vesznek részt a budapesti nemzetközi diákkonferencián PMH,1924. szeptember 6.,5. p.
1924. december 31. Körmendy-Ékes Lajos a kassai Bankó fürdőhelyen lévő villáját a Kazinczy Társaságnak adományozta,hogy ... Bővebben Újévi ajándék a szlovenszkói és ruszinszkói irodalmi és művészeti életnek. PMH,1925,január 1.,3. p.úúú
1925. január 1. Sziklay Ferenc vezércikkével elkezdődik a Jókai Mór centenáriumára szervezett ünnepségsorozat. Ülést ... Bővebben Sziklay Ferenc: Jókai éve. PMH,1925. január 1.,[1.] p., Megkezdődnek a Jókai-ünnepségek Komáromban. PMH,1925. január 4.,1–2. p.
1925. január 1. A PMH közli Fischer-Colbrie Ágostnak a szlovenszkói és ruszinszkói római katolikus püspökök és apost ... Bővebben Fischer-Colbrie Ágost kassai püspök a püspöki pásztorlevélről. PMH,1925. január 1.,[1.] p.
1925. január 1. A Lidová Noviny szilveszteri száma szerint,amit a PMH idéz,a hatóságok a []törvény és a köztársaság ... Bővebben Bűnvádi eljárás indul meg minden kath. lelkész ellen,aki kihirdette a pásztorlevelet. PMH,1925. január 1.,2. p.
1925. Január 2. Tegnap' tárgyalták Trebátzky Ernő plébános ügyét,aki 1924. decemberében nyilvánosan szidta a cseheke ... Bővebben Izgatással vádolt lelkész a nyitrai törvényszék előtt. PMH,1925. január 3.,5. p.
1925. január 3. A német nyelvű,a magyar ellenzéki lap minősítése szerint magyarellenes pozsonyi kormánylap megszűnt. Bővebben (Megszűnt a B. Z. am Abend.) PMH,1925. január 3.,5. p.
1925. január 3. E napon megjelenthír: 'A szlovenszjói református egyház megbízottai a legutóbbi napokban tárgyaltak ... Bővebben (A szlovenszkói református egyház alkotmánytörvényei.) PMH,1915. március 3.,5. p.
1925. január 4. Kerecske szlovenszkói községben összecsaptak a pravoszlávok és a csendőrök. A pravoszlávok elfoglalt ... Bővebben Véres orosz karácsony Ruszinszkóban. PMH, 1925. január 8.,4. p.
1925. január 4. Besztercebányán a mozgószínház helyiségeiben közös népgyűlést tartanak a cseh szociáldemokrata,a cse ... Bővebben (A besztercebányai szocialisták a pásztorlevél ellen.) PMH,1915. január 9. 3. p.
1925. január 8. A PMH interjút készít Bartók Bélával,abból az alkalomból,hogy Prágába készül. Erdélyi Árpád: Bartók Béla.,PMH,1925. január 9.,3. p.
1925. január 7. E napon kelt hír szerint [] egy 19 éves fiú a Tiszán keresztül átment a román területre, egy cseh fi ... Bővebben Egy román granicsár agyonlőtt egy csehszlovák pénzügyőrt. PMH,1925. január 9.,3. p.
1925. január 9. A PMH a Nové Slovensko értesülésére utal,mely szerint a pozsonyi teljhatalmú minisztérium hamarosan ... Bővebben (Újabb illetőségi hajsza.) PMH,1925. január 9.,5. p.
1925. január 9. A PMH híre szerint a večer című lap 'ma esti számában' nagy cikkben követeli a német bajtársi egyesü ... Bővebben Irredentizmust leplez le a Vecer. PMH,1925. január 9.,5. p.
1925. január 10. A pozsonyi képviselő-testület ülésén döntés született a lerombolt Mária Terézia-szobornak a város kö ... Bővebben Elhordják a pozsonyi Mária Terézia-szbor talapzatát.,PMH,1925. január 11.,[1.] p.
1925. január 10. Később kiadott hivatalos pozsonyi rendőri jelentés szerint e napon letartóztatják Tichy György Ágost ... Bővebben Újabb letartóztatások a pozsonyi kémaffér ügyében. PMH,1925. január 21.,[1.] p.
1925. január 11. A magyar Kisgazda Párt pozsonyi átvette a pozsonyi Magyar Újságot,s ezen a napon jelenik meg az első ... Bővebben (Szent-Ivány József a Magyar Újság főszerkesztője.) PMH,1925. január 11.,4. p.
1925. január 12. A pozsonyi városi közgyűlésben a kommunisták indítványt terjesztenek elő egy külön temetkezési intéz ... Bővebben Botrányos városi népgyűlés Pozsonyban. PMH,1925. január 13.,[1.] p.
1925. január 13. A PMH január 12-i keltezésű híre szerint a párizsi pénzügyi konferencián [Štefan] Osuský párizsi cse ... Bővebben Osusky beszéde a párizsii pénzügyi konferencián. PMH,1925. január 13.,[1.] p.
1925. január 13. E napi cikk szerint új autonomista párt alakult Zsolnán,[mi lehet a neve?] ahol hat éve Srobár – a s ... Bővebben Kopper Miksa: Megalakult az autonomista munkások,kisiparosok és kisgazdák pártja. PMH,1925. január 13.,2. p.4.,
1925. január 13. E napi hír szerint Körmendy-Éles Lajos interpellációt nyújtott be a parlamentben,mely szerint a kass ... Bővebben Interpelláció az állampolgársági ügyek kezelése miatt. PMH,1925. január 13.,2. p.
1925. január 15. A PMH-ban megjelenik Petrogalli Oszkár az előző napon írt programadó cikke az érsekújvári egyezményr ... Bővebben (p.): Az érsekújvári egyezmény. PMH,1925. január 15.,[1.] p.,
1925. január 20. Andrej Hlinka egy bécsi lapban nyílt levelet intézett az osztrák szövetségi kancellárhoz,melyben til ... Bővebben Cseh-Szlovákia vagy Csehszlovákia? PMH,1925. január 21.,2. p.
1925. Január 22. A 'cseh szocialisták' [nyilvánvalóan a szociáldemokraták] klubja határozatban követeli a kormánytól, ... Bővebben A cseh szocialisták meg akarják vonatni az államsegélyt a pásztorlevelet kihirdető lelkészektől. PMH,1925. január 22.,[1.] p.
1925. január 21.? Ján Ruman kassai zsupán Tátrafüreden nyilatkozik a PMH-nak a megyerendszer-változtatás változásairól ... Bővebben Egyelőre nem változik meg szlovenszkó közigazgatása. PMH,1925. január 22.,2. p.
1925. január 25. A késmárki,a pásztorlevél ellen rendezett kommunista népgyűlésen,amelynek Taussig képviselő volt a s ... Bővebben Véres kommmunista gyűlés Késmárkon. PMH,1925. január 29.,3. p.
1925. január 27. A PMH idézi a Lidové Novinyból: 'A pásztorlevél kiadása előtt két nappal tudomására jutott a kormány ... Bővebben A kormány tudomásával történt a pásztorlevél kihirdetése. PMH,1925. január 27.,[1.] p.
1925. január 27. A PMH január 24.én,a [Prágába tartó] vonaton készült interjút közöl Szent-Ivány Józseffel. A politik ... Bővebben Szent-Ivány József a koalíció munkaképtelenségéről,a PMH-ról és a pozsonyi Magyar Újságról. PMH,1925. január 27.,[1.] p.
1925. január 29. Flachbarth Ernő a PMH vezércikkében szól a kötőjelügy folytatásáról: 'A szlovák néppárt Tomasek Flór ... Bővebben (fl.) Az ominózus kötőjel. PMH,1925. január 29. [1.] p.
1929. január 29? A szlovák katolikus püspökök zsolnai konferenciája tárgyalja a pásztorlevél következményeit és az is ... Bővebben A szlovenszói püspökök az iskoláért. PMH,1925. január 30.,2. p.
1925. január 29. Pavel Bujnák a magyar irodalom magántanára lett, tárgyát a prágai cseh egyetemen fogja tanítani szlo ... Bővebben Fenyves Pál: Írók és írások. Pavel Bujnák.PMH,1925. január 30.,4. p.
1925. január 29. (A PMH New Yorki levelezőjétől) Scotus Viator amerikai körútra indult,hogy előadást tartson az utódá ... Bővebben Scotus Viator amerikai agitációs útja. 'Progresszívebb' kormányt kíván magyarországnask – Furcsa junktim,a kisebbségi kérdésben. PMH,1925. január 29.,4. p. 1 [New-York,január]
1925. január 29. A prágai terménytőzsdén drágaság van,kevés üzletet kötnek,a búza ára 300 koronán felül áll. Bővebben A világpiac gabonabessze teljes zavart idézett elő a prágai terménytőzsdén. MH,1925. január 31.,[1.] p.
1925. január 30.
1925. február 6. A PMH rimaszombati tudósítója jelenti: 'Hanes rimaszombati járási főnök az elmúlt napokban megsemmis ... Bővebben (Megszüntették Czinke református lelkész illetőségét.) PMH,1925. február 6.,m 4,. p.
1925. február 14.? A kommunista párt végrehajtó bizottsága belső frakcióviták során kizárta a pártból a csehországi cso ... Bővebben Bomlás a cseh kommunista pártban. PMH,1925. február 20.,2. p., (Bubnik képviselő nyilatkozata.) PMH,1925. február 21.,5. p.
1925. február 21. 10-ei hír szerint Palkovich Viktor keresztényszocialista képviselő interpellálták az iskolaügyi mini ... Bővebben Palkovich Viktor az iskoiák államosításáról. PMH, 1925. február 21.,? p.
1925. február 21. E napi hír: Pálóczi Czinke István református püspököt 'Hanes Emil' járásfőnök kizárta a rimaszombati ... Bővebben Czinke István püspököt megfosztották rimaszombati képviselőtestületi tagságától. PMH,1925. február 21.,5. p.
1925. február 21. E napi hír: A Szlovák Néppárt visszahívta delegált tagjait az alakuló lévai képviselő-testületből. Í ... Bővebben PMH,1925. február 21.,6. p.
1925. február 22. A PMH vezércikkét Alapy Gyula,a Jókai Centenáriumi Bizottság főtitkára jegyzi. A centenáriumi ünneps ... Bővebben Alapy Gyula: Jókai és a nemzeti lélek. PMH,1925.február 22.,[1.] p.
1925. február 23. E napon kelt és 24-én megjelent PMH hír: 'A Lidová Listy vezetőhelyen foglalkozott a koalíció szocia ... Bővebben