Egyháztörténet

Szerző Szerkesztő Tanulmány címe Alcím Cím Sorozatcím Kiadás éve Kiadó Kiadás helye Oldalszám Letölthető teljes szöveg (pdf)
Ávedik Lukács Erzsébetváros örmény kath. lelkészei Armenia: Magyar-örmény havi szemle XII/5. 1891 374-376. Letöltés
Bárány Lukács Verzereskul Oxendius (Auxentius) aladi felszentelt örmény kath. Püspök I-II. Armenia: Magyar-örmény havi szemle III-V/2. 1888 101-106., 137-142. Letöltés
Bárány Lukács Dr. Esztegár Vártán József Armenia: Magyar-örmény havi szemle IV/5. 1891 97-100. Letöltés
Esztegár Gergely Csákány Adeodát 1819-1894 Armenia: Magyar-örmény havi szemle I/9. 1895 25-28. Letöltés
Kapatán Márton A hazai örmények uniója a róm. kath. Egyházzal Armenia: Magyar-örmény havi szemle V/6. 1892 146-151. Letöltés
Kovács Bálint Medgyesy S. Norbert, Ötvös István, Őze Sándor A ferencesek és örmények kapcsolatai Erdélyben Nyolcszáz esztendős a ferences rend: tanulmányok a rend lelkiségéről, történeti hivatásáról és kulturális szerepéről 2013 Magyar Napló Budapest 268-291. Letöltés
Kovács Bálint Kovács Bálint, Őze Sándor Az erdélyi örmény katolikus egyház és a Sacra Congregatio de Propaganda Fide a 18. század első évtizedeiben Örmény diaszpóra a Kárpát-medencében 1 2006 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Piliscsaba 47-68. Letöltés
Kovács Bálint Újváry Zsuzsanna Domonkosok, theatinusok, jezsuiták. Adatok a római katolikus szerzetesrendek és az örmény missziók kapcsolatrendszerének a történetéhez Összekötnek az évezredek 2011 Budapest 80-99.
Kovács Bálint Über Rom nach Siebenbürgen. Der armenische Missionar Minas Barun und die Siebenbürger armenische Kirche in den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde I/29. 20006 44-50. Letöltés
Merza Gyula Az örmény betelepülés története Magyarországon és a szamosújvári örmény katholikus püspöki, illetve vikáriusi szék 1913 Első Váci Sajtó Vác Letöltés
Merza Gyula Az örmény püspökség 1902 Kolozsvár
Merza Gyula Az örmény rítus magyar missziója 1901 Gombos Kolozsvár
Merza Gyula Emlékirat a hazai örmény katholikus egyházfőnöksége helyreállítása érdekében 1911 Kolozsvár
Merza Gyula A hazai örmények létszáma és örm. kath. Jellege Armenia: Magyar-örmény havi szemle IV/10. 1897 103-120. Letöltés
Nagy Kornél Kovács Bálint, Őze Sándor „Errores et abusus inter Armenos Transilvaniae vigentes” 1719-ből és a khalkedónizmus kérdése Örmény diaszpóra a Kárpát-medencében II. 2007 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Piliscsaba 156-169. Letöltés
Nagy Kornél Az erdélyi örmény egyházhoz kapcsolódó olaszországi forrásokról 2008 Lymbus 411-428. Letöltés
Nagy Kornél Az erdélyi örmény egyházi unió vitás kérdései (1685-1715) Történelmi Szemle I/51. 2009 91-126. Letöltés
Nagy Kornél Az erdélyi örmények katolizációja (1685-1715) 2012 MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet Budapest 252 Letöltés
Nagy Kornél Kovács Bálint, Pál Emese Az erdélyi örmények vallási uniója Örmény kultúra a Kárpát-medencében Távol az Araráttól 2013 Budapesti Történeti Múzeum, Országos Széchényi Könyvtár, Leipziger Universitatsverlag Budapest – Lipcse 17-28. Letöltés
Nagy Kornél Emlékirat az erdélyi örmények egyházáról (Az 1693. évi Fidelis relatio) Történelmi Szemle, II/50. 2008 251-285.
Nagy Kornél Oxendio Virziresco erdélyi örmény unitus püspök kései tevékenysége (1700-1715) Gesta: fiatal miskolci történészek folyóirata, 9 2009 27-42. Letöltés
Nagy Kornél The Armenians in Transylvania and the Holy Congregation for the Propagation of Faith: Oxendio Virziresco, Missionary Bishop of the Armenians Association Internationale des Études Arméniennes Newsletter, 43/december 2007 12.j
Nagy Kornél The Document Fidelis relatio (1693) and the Armenians in Transylvania. (A Memorial about the Armenians’ Church in Transylvania.) Haigazian Armenological Review, 31 2010 379-394.
Szongott Kristóf Ákontz-Kövér István érsek Armenia: Magyar-örmény havi szemle I/4. 1890 42742 Letöltés
Szongott Kristóf Kapatán Márton kanonok Armenia: Magyar-örmény havi szemle XI/4. 1890 321-323. Letöltés
Szongott Kristóf A szamosújvári örmény kath. templom története Armenia: Magyar-örmény havi szemle VIII/7. 1893 201-202. Letöltés
Szongott Kristóf Az örmény egyház Magyarországon Armenia: Magyar-örmény havi szemle I/8. 1894 1-10. Letöltés
Szongott Kristóf Kopár Simon Armenia: Magyar-örmény havi szemle IV/8. 1894 105-108. Letöltés
Szongott Kristóf A szamosújvári piaczi nagytemplom Armenia: Magyar-örmény havi szemle I/15. 1901 16-28. Letöltés
Szongott Kristóf A gyergyó-szent-miklósi örmény kath. templom Armenia: Magyar-örmény havi szemle VIII/18. 1904 226-233.
Emléksorok Istenben boldogult Karácsonyi János dr. c. püspök, a nagyváradi L.Sz. káptalan nagyprépostja, a M. Tud. Akadémia tagja stb. tiszteletére 1929 Gyula