Vincze Gábor: Romániai magyarság történeti kronológiája 1944-1989

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Helynév Intézmény Személynév

Év

1944.

Hónap

szeptember

Nap

18.
A román hatóságok Nagyenyedről, Gyulafehérváról, és a környező falvakból magyar túszokat szednek öss ... Bővebben

Helynév

Nagyenyed, Gyulafehérvár, Tîrgu Jiu

Intézmény

Bethlen Kollégium, Majláth Főgimnázium

Személynév

Vita Zsigmond, Kacsó Sándor, Szentmiklósi Ferenc, Jénáki Ferenc

Év

1945.

Hónap

március

Nap

5.
Kolozsváron többezres tüntetés zajlik az Országos Demokrata Arcvonal-vezette kormány és Petru Groza ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Országos Demokrata Arcvonal

Személynév

Petru Groza

Év

1945.

Hónap

december

Nap

13.
Az erdélyi római katolikus egyházmegye tanácsa az elhunyt Gyárfás Elemér helyébe György Lajost, a Bo ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Gyárfás Elemér, György Lajost

Év

1946.

Hónap

szeptember

Nap

3.
A kolozsvári Világosság „A Magyar Népi Szövetség nagyszabású akciót indított a moldvai csángók felka ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Czikó Nándor, Antal Árpád

Év

1946.

Hónap

november

Nap

30.
Megjelenik a 998. sz. CASBI-törvény, amely módosítja az október 19-i, 826. sz. törvény egyes rendelk ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Év

1947.

Hónap

október

Nap

megnyílik a Bolyai Tudományegyetem gyógyszerészeti kara Marosvásárhelyen.

Helynév

Marosvásárhely

Intézmény

Bolyai Tudományegyetem

Személynév

Év

1948.

Hónap

nyarán

Nap

a Bolyai Tudományegyetemen nyugdíjazzák Bíró Vencel és Balanyi György történészprofesszorokat. (A ny ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Bolyai Tudományegyetem

Személynév

Bíró Vencel, Balanyi György, Zolnai Béla, Kispál Magdolna, Buza László, Sövényházy Ferenc, Kislégi Nagy Dénes, Rajty Tivadar, Borbély Sámuel, Fényes Imre, Dezső Lóránd, Vargha László, Csík Lajos

Év

1949.

Hónap

március

Nap

3-5.
Az RMP Központi Vezetősége plenáris ülésén határozatot fogadnak el „a mezőgazdaság szocialista átala ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Év

1951.

Hónap

november

Nap

13.
A megjelent 207. sz. rendelet megtiltja az állami vállalatok, szövetkezetek alkalmazottainak, hogy e ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Év

1953.

Hónap

január

Nap

29.
Az Igazságban megjelenik Gheorghe Gheorghiu-Dej írása: „A népi demokratikus rendszer további erősödé ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Gheorghe Gheorghiu-Dej,

Év

1953.

Hónap

február

Nap

24.
A marosvásárhelyi Vörös Zászló tudósítása szerint Kovásznán „soviniszta, nacionalista elemek” külön ... Bővebben

Helynév

Vajnafalva

Intézmény

Személynév

Év

1954.

Hónap

november

Nap

4.
Temesváron a kórházban meghal Pacha Ágoston (Móriczföld, 1870.) temesvári római katolikus megyéspüsp ... Bővebben

Helynév

Temesvár

Intézmény

Személynév

Pacha Ágoston,

Év

1955.

Hónap

május

Nap

Marosvásárhelyen megjelenik az Orvosi Szemle, az Orvostudományi és Gyógyszerészeti Intézet folyóirat ... Bővebben

Helynév

Marosvásárhely

Intézmény

Személynév

Év

1955.

Hónap

augusztus

Nap

10.
A háromszéki Almásmezőn az állambiztonság embereinek csellel sikerül lelőni Pusztai Ferenc „betyárt” ... Bővebben

Helynév

Almásmező

Intézmény

Személynév

Pusztai Ferenc, Dézsi Dénes, Máthé György,

Év

1956.

Hónap

június

Nap

30.
Sepsiszentgyörgyön meghal Kovásznai (Gocz) Gábor (1887–1956). 1917 és 1929 közt Sepsiszentgyörgy alp ... Bővebben

Helynév

Sepsiszentgyörgy

Intézmény

Személynév

Kovásznai (Gocz) Gábor

Év

1956.

Hónap

július

Nap

14.
Az Előrében közlik az RMP Központi Vezetősége és a Minisztertanács határozatát az „általános oktatás ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Év

1956.

Hónap

október

Nap

18.
Tudósításában az Előre vidéki levelezője arról számol be, miszerint bontják Aradon az Avram Iancu té ... Bővebben

Helynév

Arad

Intézmény

Személynév

Év

1963.

Hónap

őszétől

Nap

megkezdik a közintézmények, közterek elnevezésének megváltoztatását. Ennek során egyrészt eltűnnek a ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Év

1964.

Hónap

július

Nap

6.
Márton Áron gyulafehérvári római katolikus püspök a kultuszdepartament vezértitkárának írott leveléb ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Márton Áron

Év

1968.

Hónap

július

Nap

23.
Csíkszentdomokoson meghal Márton Mózes (Zetelaka, 1896.) plébános, aki 1951 januárjától egy évig a g ... Bővebben

Helynév

Csíkszentdomokos

Intézmény

Személynév

Márton Mózes

Év

1969.

Hónap

július

Nap

3.
A 371. sz. minisztertanácsi rendelet megerősíti a nemzeti kisebbségeknek azt a jogát, hogy mindazokb ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Év

1970.

Hónap

május

Nap

súlyos árvíz sújtja az országot, a kiáradt folyók nyolcvanegy helyiséget teljesen elpusztítanak, a h ... Bővebben

Helynév

Arad, Szatmárnémeti, Déva, Marosvásárhely, Dés

Intézmény

Személynév

Év

1973.

Hónap

június

Nap

21.
Bukarestben összeül a Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa bürója (központi irodája). Ezen elhatározz ... Bővebben

Helynév

Bukarest

Intézmény

Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa

Személynév

Martin Ferenc,