Vincze Gábor: Romániai magyarság történeti kronológiája 1944-1989

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Helynév Intézmény Személynév

Év

1944.

Hónap

október

Nap

28.
Az Észak-Erdélyi Demokratikus Bizottság csatlakozik az Országos Demokrata Arcvonalhoz, és – kibővülv ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Észak-Erdélyi Demokratikus Bizottság, Országos Demokrata Arcvonal, Hazafiak Szövetsége Népvédelmi Egyesület, Országos Demokrata Arcvonal Észak-Erdélyi Bizottság

Személynév

Év

1944.

Hónap

október

Nap

31.
Csernyikov tábornok – egy előző napi moszkvai távirati utasításra hivatkozva – utasítja a román admi ... Bővebben

Helynév

Nagyvárad

Intézmény

Személynév

Csernyikov

Év

1944.

Hónap

november

Nap

1.
Temesváron a Déli Hírlap utódaként megjelenik a Magyar Népi Szövetség Szabad Szó c. napilapjának els ... Bővebben

Helynév

Temesvár

Intézmény

Személynév

Kazinczy János, Lázár József

Év

1944.

Hónap

december

Nap

19.
A Monitorul Oficialban megjelenik a 641. sz. törvény, miszerint eltörlik a „faji törvényhozás” törvé ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Év

1944.

Hónap

december

Nap

28.
Megszervezik a kolozsvári Magyar Tankerületi Főigazgatóságot, melynek élére Hadházy Sándor kerül. 19 ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár, Észak-Erdély

Intézmény

Magyar Tankerületi Főigazgatóság, Kolozsvári Magyar Egyetem

Személynév

Hadházy Sándor, Vasile Pogăceanu

Év

1944.

Hónap

az év folyamán

Nap

megjelenik a Modern orosz elbeszélők c. kötet, Nagy Lajos A kisebbségek alkotmányjogi helyzete Nagyr ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Nagy Lajos, Szenczei László

Év

1945.

Hónap

január

Nap

28.
„Egyesülési” nagygyűlést tartanak Máramarosszigeten. (Január közepén Máramarosszigetet és a környező ... Bővebben

Helynév

Máramarossziget, Máramaros vármegye

Intézmény

Személynév

Iván Odovicsuk, Ny. Sz. Hruscsov

Év

1945.

Hónap

február

Nap

13.
Bukarestben – kommunista források szerint – félmillióan tüntetnek egy Országos Demokrata Arcvonal-ve ... Bővebben

Helynév

Bukarest

Intézmény

Országos Demokrata Arcvonal

Személynév

Ana Pauker

Év

1945.

Hónap

február

Nap

28.
Lemond Nicolae Rădescu tábornok, majd az angol misszióra menekül. (1946. június 15-én titokban egy a ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Nicolae Rădescu,

Év

1945.

Hónap

március

Nap

13.
Kolozsváron tartja meg a kormány kihelyezett minisztertanácsi ülését. Az ezt követő hatvanezres nagy ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Mihály király, Andrej J. Visinszkij, Wolf Sándor, Gheorghe Urzica, Solomon Sabin, Pásztai Géza, Bruder Ferenc, Gheorghe Vlădescu-Răcoasa, Demeter János, Petru Groza

Év

1945.

Hónap

március

Nap

15.
Kolozsváron megnyílik az 1848–49-es Ereklyemúzeum. (Az anyagot Kiss Jenő és Bözödi György gyűjtötte ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár, Marosvásárhely

Intézmény

Ereklyemúzeum

Személynév

Kiss Jenő, Bözödi György

Év

1945.

Hónap

március

Nap

29.
A zalaegerszegi pályaudvaron egy szovjet légitámadás következtében megsemmisül a sepsiszentgyörgyi S ... Bővebben

Helynév

Zalaegerszeg

Intézmény

Székely Nemzeti Múzeum

Személynév

Herepei János

Év

1945.

Hónap

április

Nap

10.
Kolozsvárott nyolc magyar író elhatározza, hogy megalapítanak egy magyar írószövetséget és beindítan ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Jékely Zoltán, Kiss Jenő, Nagy István, Szabédi László, Szentimrei Jenő

Év

1945.

Hónap

április

Nap

16-17.
Kolozsváron Aurel Potop nemzetnevelésügyi államtitkár és Luka László/Vasile Luca, az Országos Demokr ... Bővebben

Helynév

Nagyszeben, Kolozsvár

Intézmény

I. Ferdinánd Király Egyetem, Ferenc József Tudományegyetem

Személynév

Aurel Potop, Luka László/Vasile Luca, Balogh Ernő, Pásztai Géza, dr. Csőgör Lajos, Jordáky Lajos, Emil Petrovici, ifj. Teofil Vescan, David Prodan, Alexandru Roşca

Év

1945.

Hónap

április

Nap

18.
A Monitorul Oficialban közzéteszik a 294. sz. törvényrendeletet az észak-erdélyi ítélőtáblák felállí ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Év

1945.

Hónap

április

Nap

19.
Nagyváradon meghal Betegh Miklós (1868–1945), aki 1910–14 között Torda-Aranyos vármegye főispánja vo ... Bővebben

Helynév

Nagyvárad, Dicsőszentmárton

Intézmény

Személynév

Betegh Miklós

Év

1945.

Hónap

május

Nap

2.
A brassói katonai törvényszék ítéletet hirdet a Maniu-gárda tagjainak perében. A szárazajtai, csíksz ... Bővebben

Helynév

Brassó

Intézmény

Személynév

Gavrilă Olteanu

Év

1945.

Hónap

május

Nap

5.
Hirsch Dezső, bukaresti magyar diplomata információi szerint a román rendőri szervek ettől a naptól ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Hirsch Dezső

Év

1945.

Hónap

május

Nap

31.
Kolozsvárott az MNSz és az RSzDP Magyar Bizottsága által összehívott tömeggyűlés tiltakozik a magyar ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár, Marosvásárhely, Bukarest,

Intézmény

Személynév

Balogh Edgár, Gunda Béla, Szabó T. Attila, Nagy Géza, dr. Csőgör Lajos, Bányai László

Év

1945.

Hónap

október

Nap

16-21.
Bukarestben megtartják a Román Kommunista Párt első legális országos pártkonferenciáját. (1944. augu ... Bővebben

Helynév

Bukarest

Intézmény

Román Kommunista Párt

Személynév

Constantin Pîrvulescu, Rangetz József, Emil Bodnăras, Gheorghe Apostol, Nicolae Ceauşescu, Josif Chişinevschi, Teohari Georgescu, Gheorghe Gheorghu-Dej, Ana Pauker, Luka László/ Vasile Luca, Mogyorós Sándor, Lucreţiu Pătrăşcanu, Leontin Silaghi, Chivu Stoica, Gheorghe Vasilichi, Miron Constantinescu

Év

1945.

Hónap

november

Nap

3.
Máriaradnán (Arad megye) leleplezik az ország első köztéri Sztálin szobrát.

Helynév

Máriaradna

Intézmény

Személynév

Év

1945.

Hónap

november

Nap

15-18.
Marosvásárhelyen ülésezik az MNSZ „százas” intézőbizottsága, melyet eredetileg október 27-re hívtak ... Bővebben

Helynév

Marosvásárhely

Intézmény

MNSZ

Személynév

Bányai László,Jancsó Elemér, dr. Csőgör Lajos

Év

1946.

Hónap

május

Nap

24.
A Monitorul Oficialban megjelenik a 384. sz. törvényrendelet, amely visszaszolgáltatja Csík megye eg ... Bővebben

Helynév

Csík megye

Intézmény

Csíki Közjavak Igazgatóságát (Administraţia Bunurilor Comune Ciuc), Földművelésügyi Minisztérium, Gyergyói Fakitermelő Erdőtulajdonosok Szövetkezete a SOVROMLEMN, Csíki Magánjavak,

Személynév

Év

1946.

Hónap

szeptember

Nap

3.
A kolozsvári Világosság „A Magyar Népi Szövetség nagyszabású akciót indított a moldvai csángók felka ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Czikó Nándor, Antal Árpád

Év

1946.

Hónap

szeptember

Nap

20.
A Monitorul Oficialban megjelenik a 649/1945. sz. törvény 10. sz. végrehajtási utasítása az anyanyel ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Év

1946.

Hónap

szeptember

Nap

27.
Megjelenik az erdélyi magyar sajtóban a Magyar Népi Szövetség kormányhoz intézett távirata, mivel a ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Év

1948.

Hónap

szeptember

Nap

18.
Megjelenik a 243. sz. rendelet az elismert felekezetek püspökségeinek számáról és a főpapok kinevezé ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Scheffler János, Pacha Ágoston, Alexandru Cisar, Márton Áron, Anton Durcovici, Iuliu Hossu

Év

1948.

Hónap

október

Nap

6.
Márton Áron körlevélben – azonnali kiközösítés terhe alatt – megtiltja papjainak, hogy olyan gyűlése ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Márton Áron,

Év

1949.

Hónap

április

Nap

15-ről
16-ra virradóra Bors István csíkszentsimoni párttitkár házánál robbantás történik. Bár az épület kom ... Bővebben

Helynév

Csíkszentsimon

Intézmény

Személynév

Bors István

Év

1949.

Hónap

nyarán-őszén

Nap

visszatér Magyarországra a Bolyai Tudományegyetemről László Gyula, Módi Mihály, Tettamanti Béla, Inc ... Bővebben

Helynév

Marosvásárhely

Intézmény

Bolyai Tudományegyetemről

Személynév

László Gyula, Módi Mihály, Tettamanti Béla, Incze Miklós, Vargha László, Borbély Sámuel, Láng István, Krompecher István, Mosonyi István, Entz Géza

Év

1950.

Hónap

április

Nap

14.
Kolozsváron meghal Szolnay Sándor festőművész.

Helynév

Intézmény

Személynév

Szolnay Sándor

Év

1951.

Hónap

október

Nap

1.
Megkezdődik az oktatás a Babeş és a Bolyai Tudományegyetemek jogi karainak, és a Bolyai Tudományegye ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Kolozsvári Jog- és Közgazdaságtudományi Főiskolán (Institut de Ştiinţe Juridice din Cluj)

Személynév

Év

1951.

Hónap

az év folyamán

Nap

többek közt megjelenik Asztalos István Tizennégyökrös gazdák című riportkötete, Nagy Istvánnak A leg ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Asztalos István, Nagy István, Szemlér ferenc

Év

1952.

Hónap

február

Nap

letartóztatják a gyulafehérvári egyházmegye soros ordináriusát, Márton Mózest, és a mögötte lévő hár ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Márton Mózes, Kovács Béla, Szilveszter Sándor, Jakab László, Léstyán Ferenc, Márton Áron

Év

1952.

Hónap

szeptember

Nap

24.
A Nagy Nemzetgyűlés elfogadja az új alkotmányt (mely az 1936-os szovjet alkotmány román adaptációja) ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Év

1953.

Hónap

február

Nap

3.
Ismét letartóztatják Bustya Endre könyvkiadói lektort, másnap pedig Dobri Jánost, a Protestáns Teoló ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Bustya Endre, Dobri Jánost, Balogh Edgárral, Jordáky Lajossal, Demeter Jánossal

Év

1956.

Hónap

október

Nap

15.
A második világháború befejezése óta először látogat szülőföldjére, Erdélybe a jeles székely író, Ta ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Bolyai Tudományegyetem

Személynév

Tamási Áron

Év

1956.

Hónap

október

Nap

20.
Közlemény jelenik meg az Előrében (másnap pedig a kolozsvári Igazságban): „Az illetékes szakminiszté ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Mezőgazdaságtudományi Intézet

Személynév

Év

1956.

Hónap

október

Nap

31.
Temesváron a letartóztatott diáktársaik kiszabadításának követelésével több mint ezer egyetemi hallg ... Bővebben

Helynév

Temesvár, Kisbecskerek

Intézmény

Személynév

Év

1959.

Hónap

február

Nap

13.
Megkezdődik a bolyais tanárok és diákok újabb csoportjának (Varró János és Lakó Elemér tanársegédek ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Macskási Pál, Varró János, Lakó Elemér, Péterffy Irén, Vastag Lajos, Páll Lajos, Iamandi Emil, Szilágyi Árpád

Év

1959.

Hónap

február

Nap

19-22.
Bukarestben tartják a Román Népköztársaság Diákszövetségeinek II. országos konferenciáját. Az elnöks ... Bővebben

Helynév

Bukarest

Intézmény

Személynév

Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, Petre Borilă, Nicolae Ceauşescu, Constantin Pîrvulescu, Leonte Răutu, Koszti István, Nemes István, Kacsó Magda

Év

1959.

Hónap

március

Nap

13.
Az Igazság beszámol róla, hogy a kolozsvári Babeş és Bolyai egyetemek diákotthonai „egyesítési ünnep ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Év

1962.

Hónap

december

Nap

2.
Kolozsváron meghal Bíró Vencel (Vértessomló, 1885.) piarista történész, író. 1934-től az önálló erdé ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Bíró Vencel,

Év

1963.

Hónap

január

Nap

19.
A Hivatalos Közlönyben megjelent 1056. sz. rendelet első paragrafusa szerint írógép csak rendőrségi ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Év

1963.

Hónap

nyarától

Nap

a román hatóságok mereven érvényesíteni kezdik azt az előírást, amely szerint az uticélnak megjelölt ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Kállai Gyula, Ceauşescu

Év

1969.

Hónap

május

Nap

7.
Ülést tart a Magyar Nemzetiségű Dolgozók Kovászna Megyei Tanácsa, melyen részt vesz Constantin Stanc ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Magyar Nemzetiségű Dolgozók Kovászna Megyei Tanácsa

Személynév

Constantin Stanca, Koppándi Sándor,

Év

1973.

Hónap

június

Nap

21.
Bukarestben összeül a Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa bürója (központi irodája). Ezen elhatározz ... Bővebben

Helynév

Bukarest

Intézmény

Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa

Személynév

Martin Ferenc,

Év

1973.

Hónap

október

Nap

6.
Aradon megkoszorúzza a vértanúk emlékoszlopát a magyar nagykövetség. Kincses László, a külügyminiszt ... Bővebben

Helynév

Arad

Intézmény

Személynév

Kincses László, Martin Ferenc,

Év

1974.

Hónap

október

Nap

16.
Ünnepi nagygyűlést tartanak – Nicolae Ceauşescu jelenlétében – „Kolozsvár fennállásának 1850. évford ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár, Drobeta-Turnu-Severin

Intézmény

Személynév

Nicolae Ceauşescu

Év

1977.

Hónap

május

Nap

26-27.
Bukarestben ülésezik az írók országos konferenciája. (Eredetileg április végére hívják össze, de a f ... Bővebben

Helynév

Bukarest

Intézmény

Személynév

George Macovescut, Sütő András

Év

1979.

Hónap

július

Nap

16-17.
Ilie Verdeţi miniszterelnök hivatalos, „baráti” látogatásra Budapestre látogat. Elsősorban a kétolda ... Bővebben

Helynév

Budapest

Intézmény

Személynév

Ilie Verdeţi

Év

1980.

Hónap

augusztus

Nap

16.
Kolozsváron nyilvános tárgyaláson két év börtönbüntetésre ítélik Ferencz Béla Ervin ferences szerzet ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár, Gyergyószárhegy

Intézmény

Személynév

Ferencz Béla Ervin, Jakab Antal

Év

1980.

Hónap

december

Nap

18.
Kovács Zoltán festőművész, Kacsó Sándor ny. szerkesztő, az MNSZ 1947-49 közti elnöke, Takács Lajos é ... Bővebben

Helynév

Intézmény

MNSZ, Matematika-Fizika Líceum,Matematika-Fizika, Brassai Líceum, RSZK

Személynév

Kovács Zoltán, Kacsó Sándor, Takács Lajos, Nagy Géza, Jenei Dezső, Nicolae Ceauşescu,

Év

1983.

Hónap

augusztus

Nap

2-3.
A román tengerparton, Mangálián kétnapos, széles körű ideológiai tanácskozást tart a pártvezetés N. ... Bővebben

Helynév

Mangália

Intézmény

Személynév

Nicolae Ceauşescu, Nicu Elena

Év

1984.

Hónap

február

Nap

21.
Kolozsváron meghal Kacsó Sándor (Mikháza, 1901.), író, szerkesztő, publicista. Kezdettől tagja az ún ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Kacsó Sándor

Év

1984.

Hónap

szeptemberétől

Nap

a kolozsvári 3. sz. Matematika-Fizika Líceumba (a négyszáz éves református kollégium utódába) román ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár, Marosvásárhely

Intézmény

Matematika-Fizika Líceum

Személynév

Év

1989.

Hónap

november

Nap

8.
A magyar kormány diplomáciai úton tiltakozik a Tőkés László temesvári lelkész ellen elkövetett atroc ... Bővebben

Helynév

Temesvár

Intézmény

Személynév

Tőkés László, Szűrös Mátyás, Nicolae Ceauşescu