Vincze Gábor: Romániai magyarság történeti kronológiája 1944-1989

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Helynév Intézmény Személynév
1945. június 17. Az MNSZ Országos Végrehajtó Bizottsága nevében Kurkó Gyárfás adakozásra szólítja fel Erdély magyar t ... Bővebben Kolozsvár, Kurkó Gyárfás, Márton Áron, Teohari Georgescu
1945. június 21. A Magyar Népi Szövetség vezetősége újabb feljegyzést juttat el a kormányhoz, mivel az 1944. szeptemb ... Bővebben Magyar Népi Szövetség
1945. június 26. Constantin Burducea vallásügyi miniszter írásbeli felhívást intéz az erdélyi református egyházkerüle ... Bővebben Constantin Burducea
1945. augusztus a magyar lapok többször is beszámolnak arról, hogy a bátosi székely telepeseket a szomszéd monorfalv ... Bővebben Bátos, Monorfalva, Bátos, Déda, Petele, Teke, Nagyida, Paszmos, Vajol, Alsóvalkó
1945. október 20. Megjelenik a Monitorul Oficialban a kolozsvári magyar egyetemi tanács kinevezése. Rektor: dr. Csőgör ... Bővebben Kolozsvár Bolyai Tudományegyetem dr. Csőgör Lajos, György Lajos, Molter Károly, Biró Vencel, Péterffy István, Balog Ernő, Jordáky Lajos, Vencel József, dr. Feszt György, Dr.Veres Ferenc, Petru Groza, Voitec
1946. május 30-a és június 2-a között a Magyar Népi Szövetség Kolozsváron tartja jogi és közigazgatási tanácskozását. ... Bővebben Kolozsvár Magyar Népi Szövetség, Demeter János,
1946. november 19. Parlamenti választásokat tartanak Romániában, melyen durva csalások, atrocitások fordulnak elő. (Nem ... Bővebben
1947. január 30. Az Agerpress román hírügynökség szerint február 15-re engedélyezték a nagyváradi magyar – román áruc ... Bővebben Balkán Bizottság, Szövetséges Ellenőrző Bizottság I. Xenopol
1947. október 13. A Monitorul Oficialban megjelenik a 333. sz. CASBI-törvény, mely hatályon kívül helyezi a korábbi CA ... Bővebben
1948. január 12. A sepsiszentgyörgyi Népi Egység, (a Magyar Népi Szövetség egyik félhivatalos lapja) éléről lekerül K ... Bővebben Sepsiszentgyörgy Magyar Népi Szövetség Kurkó Gyárfás, Szebédi László, Paál János
1948. március 28. Parlamenti választásokat tartanak Romániában. Az MNSZ listáján harminc, az RMP listáján pedig kilenc ... Bővebben Czikó Nándor, Petru Groza, Teohari Georgescu, Ana Pauker, Emil Bodnăraş, Luka László/Vasile Luca, Gheorghe Gheorghiu-Dej, Vincze János, Takács Lajos
1948. október 26. Megjelenik a felsőoktatás átszervezéséről döntő 263.327. sz. közoktatásügyi miniszteri rendelet. A j ... Bővebben Marosvásárhely, Kolozsvár Bolyai Tudományegyetem, Magyar Művészeti Intézet (Institutul de Arta cu limba de predare maghiare din Cluj), Agrártudományi Intézet (Institutul Agronomic) Növénytermesztési Fakultás Márkos Albert, Aurel Ciupe, Poór Lili, Kovács Zoltán
1949. november 1. A magyar–román határügyi egyezmény értelmében megszűnik a kishatárforgalom, az addig működö határátl ... Bővebben
1950. február 12. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület intézőbizottsági ülésén bejelentik az egyesület megszűnését. Bővebben Erdélyi Múzeum-Egyesület
1954. november 9. A brassói katonai törvényszék ítéletet hirdet Birtók Ferenc brassó-bolonyai, Dukát József zernyesti ... Bővebben Brassó Birtók Ferenc, Dukát József, Gáll Kálmán, Hieronimus Menges
1955. május 29. Az Előrében megjelenik Bányai László rektornak a „Tízéves a Bolyai egyetem” c. cikke. A szerző szeri ... Bővebben Bányai László,
1955. szeptember a tanév elején egyesítik a Bolyai Tudományegyetemen a történelem és filológia karokat, létrehozva a ... Bővebben Kolozsvár Bolyai Tudományegyetem, Mezőgazdaságtudományi Intézet Márton Gyula, Bodor András, Jordáky Lajos,
1956. január 17. Az RMP Politikai Bizottsága létrehoz egy, a KB alárendeltségébe tartozó „nemzetiségi bizottság”-ot. ... Bővebben RMP Politikai Bizottság Vécsei Károly, Fazekas János, Bányai László, Robotos Imre, Kovács György
1956. október 29. Az RMP Központi Vezetése Politikai Bizottsága számára „a helyzetről és a pártszervek által foganatos ... Bővebben Kolozsvár, Bukarest, Marosvásárhely, Temesvár
1956. október 30. Temesváron mintegy kétezerötszáz diák résztvételével nagygyűlést tartanak a Politechnikán (Műegyetem ... Bővebben Temesvár, Politechnika (Műegyetem) Petre Luput, Coriolan Drăgulescut, Ilie Verdeţet, Teodor Stanca
1956. november 6. Az Előre és az Igazság közli a kolozsvári magyar írók 5-i gyűlésének nyilatkozatát (Felzárkózunk az ... Bővebben Asztalos István, Balogh Edgár, Csehi Gyula, Bartalis János, Földes László, Horváth István, Horváth Imre, Kacsó Sándor, Kiss Jenő, Létay Lajos, Marosi Péter, Salamon László, Szabó Gyula, Szabó István, Szabédi László, Szentimrei Jenő, Tamás Gáspár
1956. november 12. A Bolyai Tudományegyetem filológia-történelem karának diákszövetsége vezetőségi ülésén Várhegyi Istv ... Bővebben Bolyai Tudományegyetem Várhegyi István,
1956. november 15-16. A temesvári katonai törvényszéken zárt tárgyaláson folyik a helyi egyetemisták pere. A vád eredetile ... Bővebben Temesvár Caius Muţiu, Stanca Teodor, Aurel Baghiu nyolc-nyolc évet, Valentin Rusu hét, Heinrich Drobny, Nicolae Petca, Cornel Cormoş és Valentin Radu hat-hat, Nagy László
1956. december 12-13. A kolozsvári katonai törvényszék előtt folyik Balázs Imre és Tirnován Vid Arisztid perének tárgyalás ... Bővebben Kolozsvár Balázs Imre, Tirnován Vid Arisztid
1959. október 24. A nyomdába adás előtt a hatóságok elkobozzák A Magyar Autonóm Tartomány a gazdasági fejlődés útján 1 ... Bővebben Keszi-Harmat Sándor, Karácsonyi Ferenc, Szövérfi Zoltán,Lukács László,
1959. szeptember 8. Letartóztatják Kenderessy Szabó Béla kapnikbányai római katolikus plébánost. Tizenegy hónapig felvál ... Bővebben Nagybánya, Szatmárnémeti Kenderessy Szabó Béla,
1960. március 20. Kétoldalú egyezmény alapján megszűnik a Magyar Népköztársaság és a Román Népköztársaság között a víz ... Bővebben
1963. május 19. Szatmárnémetin meghal Jakabffy Elemér (Lugos, 1881.) kisebbségpolitikus. A két világháború között a ... Bővebben Szatmárnémeti Jakabffy Elemér
1965. március 7. Parlamenti választásokat tartanak az országban. Az új öszetételű Nagy Nemzetgyűlésbe negyvenhárom ma ... Bővebben Kovács György,Bisztray Mária, Fejes Gyula
1967. november 22. Emil Bodnăraş, az RKP KB tagja közli Márton Áronnal, hogy megszüntették a kényszerlakhelyre vonatkoz ... Bővebben Emil Bodnăraş, Márton Áron
1968. február 24. Sepsiszentgyörgyön megjelenik a frissen létrehozott Kovászna megye magyar nyelvű hetilapja a Megyei ... Bővebben Sepsiszentgyörgy Dali Sándor
1970. április 17. Plenáris ülésre hívják össze Bukarestbe a Magyar Nemzetiségű Dolgozók Országos Tanácsát. A jelentés ... Bővebben Bukarest Magyar Nemzetsiégű Dolgozók Tanácsa
1970. május súlyos árvíz sújtja az országot, a kiáradt folyók nyolcvanegy helyiséget teljesen elpusztítanak, a h ... Bővebben Arad, Szatmárnémeti, Déva, Marosvásárhely, Dés
1972. március 31. Bukarestben ülést tart a Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa bürója. A jelentéséből kiderül, hogy VI ... Bővebben Bukarest Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa Debreczi Sándor, Takács Lajos
1972. június 11. Kolozsvárott beiktatják az új unitárius püspököt, Kovács Lajost.   ¬ 1971. december 7. Kolozsvár Kovács Lajos
1972. szeptember 20. Egy tanügyminiszteri belső rendelkezés szerint a nemzetiségi tannyelvű iskolákban az ún. indifferens ... Bővebben
1975. december 8-11. Hivatalos látogatáson Budapesten tárgyal Puja Frigyessel George Macovescu külügyminiszter. (Találkoz ... Bővebben Budapest Puja Frigyes, George Macovescu, Losonczi Pál, Lázár György, Biszku Béla
1976. szeptemberétől bevezetik a kötelező tízosztályos oktatást. Az ekkor végrehajtott átszervezések újabb lehetőséget bi ... Bővebben Szentgyörgyi István Színművészeti Intézet
1977. március-április a párizsi Irodalmi Újság mellékletében leközli a Jelentés Erdélyből című tanulmányt, melyet Lázár Gy ... Bővebben Párizs Lázár György, Tóth Sándor,Tordai Zádor, Schöpflin György,
1977. május 25-29. Magyar–román konzuli tárgyalások folynak Budapesten. Megállapodás születik arról, hogy Kolozsváron m ... Bővebben Budapest, Debrecen, Arad, nagyvárad, Szatmárnémeti Biczó György
1977. november 29. Hatályba lép az új kishatárforgalmi megállapodás. Eszerint a kishatárforgalmi sáv húsz-húsz kilométe ... Bővebben Arad, Nagyvárad, Szatmárnémeti
1978. október 6. Az aradi vértanúk emlékoszlopánál koszorúz a magyar nagykövetség delegációja. A korábbi évek gyakorl ... Bővebben Arad
1981. június 3. Bukarestben meghal Bányai (Baumgarten) László (Kőrösbánya, 1907.) egyetemi tanár, kutató. Franciaors ... Bővebben Bukarest Bányai (Baumgarten) László,
1981. november 30. Marosvásárhelyen meghal Molter Károly (Óverbász, 1890.), író, kritikus, irodalomtörténész. A két vil ... Bővebben Marosvásárhely
1982. február 15. Rajnai Sándor nagykövet rejtjeltáviratában arról értesíti a budapesti nagykövetséget, hogy megbízhat ... Bővebben Rajnai Sándor, Gregor József,
1985. március 17. Parlamenti és néptanácsi választásokat tartanak. A magyar származású nemzetgyűlési képviselők száma ... Bővebben
1988. szeptember 12. Az Erdélyi Magyar Hírügynökség információi szerint százötven csíkszeredai diák megtagadta a Zsil völ ... Bővebben Csíkszereda Erdélyi Magyar Hírügynökség,
1988. október 6. Ismét megkoszorúzza a magyar nagykövetség az aradi emlékművet (a helyi szervek külön koszorúznak), j ... Bővebben Arad