Vincze Gábor: Romániai magyarság történeti kronológiája 1944-1989

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Helynév Intézmény Személynév
1949. december 17. Váratlanul elhurcolják Szatmárnémetiből Pakocs Károly püspöki helynököt. 1950. október 15-én– ugyanc ... Bővebben Szatmárnémeti Pakocs Károly, Scheffler János
1953. április 22. Az Előre „Román és magyar diákok közösen készülnek a vizsgákra” cím alatt arról számol be, hogy a ko ... Bővebben
1955. április 25. Bukarest egyoldalú döntésére bezárják a kolozsvári magyar útlevélhivatalt.   ? 1959. május 27. Bővebben Kolozsvár
1956. december 5. Leonte Răutu és Fazekas János, a Központi Vezetés titkárai terjedelmes feljegyzést terjesztenek a pá ... Bővebben Leonte Răutu, Fazekas János, Várhegyi István, Jordáky Lajos Demeter János, Takács Lajos, Kacsó Sándor, Balogh Edgár
1958. február 27. A kolozsvári katonai bíróság Macskási Pál vezette tanácsa ítéletet hirdet Fodor Pál és társai perébe ... Bővebben Kolozsvár Macskási Pál, Fodor Pál, Mezei Mózes, P. Szentmártoni Bálint Odorik, P. Szőcs Ignác Izidor, P. Hajdú Géza Leander, Csiha Kálmán
1962. március 11. Jelentik a lapok, hogy a Maros–Magyar Autonóm Tartományban befejeződött „a mezőgazdaság kollektivizá ... Bővebben Maros–Magyar Autonóm Tartomány, Brassó Tartomány,
1964. július 1-3. Budapesten megbeszélést tart az MSZMP Kállai Gyula-vezette és az RMP Nicolae Ceauşescu-vezette deleg ... Bővebben Budapest MSZMP, RMP, KGST, Kállai Gyula, Nicolae Ceauşescu
1968. május 13. A Nagy Nemzetgyűlés elfogadja az új oktatásügyi törvényt. Ez három és hat éves kor között fakultatív ... Bővebben
1969. május 29. Megalakul az Írók Kolozsvári Egyesülete, melyben a magyarok aránya mintegy hatvan százalék. A vezető ... Bővebben Írók Kolozsvári Egyesülete Dumitru Radu Popescu
1972. június 23. Takács Lajos, az MNDT bürójának tagja levelet ír Nicolae Ceauşescunak, az RKP főtitkárának, melyben ... Bővebben Nevelési és Oktatásügyi Minisztérium, Takács Lajos, Nicolae Ceauşescu, Cornel Burtică
1977. január 6. A budapesti külügyminisztérium román referatúráján készült feljegyzés szerint „román részről szorgal ... Bővebben Budapest
1982. július 13-14. Lázár György magyar miniszterelnök hivatalos baráti látogatást tesz Bukarestben, ahol Constantin Dăs ... Bővebben Bukarest Lázár György, Constantin Dăscălescu,