Vincze Gábor: Romániai magyarság történeti kronológiája 1944-1989

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Helynév Intézmény Személynév

Év

1944.

Hónap

augusztus

Nap

27.
A bukaresti Ardealul (az Észak-Erdélyből elmenekült románok uszító, magyarellenes lapja) felhívást t ... Bővebben

Helynév

Bukarest

Intézmény

Személynév

Év

1944.

Hónap

szeptember

Nap

6.
Gavrilă Olteanu, Szászrégenből elmenekült ügyvéd, volt vasgárdista, Brassóban – a román katonai ható ... Bővebben

Helynév

Brassó, Nagyvárad, Budapest

Intézmény

„Iuliu Maniu” Erdélyi Önkéntes Ezred (Regimentul de Voluntari Ardeleni „Iuliu Maniu”)

Személynév

Gavrilă Olteanu, Vita Sándor, ifj. Horthy Miklós,

Év

1944.

Hónap

szeptember

Nap

9.
Kolozsváron az Erdélyi Kör (az Erdélyi Párt értelmiségi klubja) Fő téri helyiségében ismert kolozsvá ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár, Csíkszereda, Brassó Sepsibodoktól

Intézmény

Erdélyi Kör

Személynév

Horthy Miklós, Mikó Imre, Szabédi (Székely) László, Tamási Áron, Nagy István, gr. Teleki Géza, Tavaszy Sándor, Sándor Imre, Vásárhelyi János, Józan Miklós, Maksay Albert, Boga Alajos, Járosi Andor, gr. Teleki Béla, Mikó Imre, Vita Sándor, Haynal Imre, Tamási Áron, Venczel József, Jordáky Lajos, Nagy István, Szabédi László, Csifó Nagy László, Nagy Géza, Kiss Jenő, gr. Teleki Pál, Hans Friessner,

Év

1944.

Hónap

október

Nap

6.
A Magyar Dolgozók Szövetsége dél-erdélyi csoportja az október 4–5-i bukaresti tárgyalásai alapján ha ... Bővebben

Helynév

Nagyszalonta,

Intézmény

Magyar Dolgozók Szövetsége

Személynév

Év

1944.

Hónap

november

Nap

1.
Temesváron a Déli Hírlap utódaként megjelenik a Magyar Népi Szövetség Szabad Szó c. napilapjának els ... Bővebben

Helynév

Temesvár

Intézmény

Személynév

Kazinczy János, Lázár József

Év

1944.

Hónap

november

Nap

6.
A tordai Cenzúrahivatal Bukarestbe küldött jelentésében arról „tájékoztatja” az illetékeseket, hogy ... Bővebben

Helynév

Bukarest, Kolozsvár, Nagyszeben

Intézmény

Cenzúrahivatal, Információs Titkos Szolgálat (Servicul Secret de Informaţii)

Személynév

Év

1944.

Hónap

november

Nap

19.
A marosvásárhelyi Magyar Demokrata Szövetség nagygyűlésén a kommunista Simó Gyula javasolja egy, a T ... Bővebben

Helynév

Marosvásárhely

Intézmény

Magyar Demokrata Szövetség

Személynév

Simó Gyula, Vinogradov, R. J. Malinovszkij, Sănătescu

Év

1945.

Hónap

január

Nap

15.
Rădescu tábornok, az új kormányfő, követeli belügyminiszterhelyettestől, Teohari Georgescutól, hogy ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Országos Demokrata Arcvonal Észak-Erdélyi Központi Tanácsadó Testület

Személynév

Rădescu, Teohari Georgescu

Év

1945.

Hónap

január

Nap

24-e
és február 1-je között a kolozsvári („harmadikutas” irányzatot követő) Magyar Demokrata Egyetemi és ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár, Maros-Torda vármegye, Marosvásárhely

Intézmény

Magyar Demokrata Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete, Országos Demokrata Arcvonal

Személynév

Év

1945.

Hónap

március

Nap

9.
Vasile Pogăceanu Kolozs megyei főispán – a „hatos bizottság” javaslatára hivatkozva – rendeletet ad ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Vasile Pogăceanu, Balogh Edgár, Demeter János, Gunda Béla, dr. Klimkó Dezső, dr. Ludány György, László Gyula, Szász István, dr. Obál Ferenc, Benedek István, Benedek Marcell

Év

1945.

Hónap

április

Nap

25.
Bukarestben tovább folytatódtak a tárgyalások a kolozsvári magyar egyetem kérdésében. Az Észak-Erdél ... Bővebben

Helynév

Bukarest, Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Vescan, Voitec, Demeter János, Venczel József, Nagy Géza, Miskolczy Dezső, Jordáky Lajos, György Lajos, Jancsó Elemér, Buza László, Demeter János, Balogh Ernő, Dezső Lóránd, Veress Ferenc, Csőgör Lajos, Lakatos István

Év

1945.

Hónap

május

Nap

29.
A Monitorul Oficialban közzéteszik a 406. sz. törvény, mely elrendeli, hogy az Észak-Erdélyből 1940- ... Bővebben

Helynév

Intézmény

I. Ferdinánd Király Tudományegyetem

Személynév

Év

1945.

Hónap

június

Nap

26.
Constantin Burducea vallásügyi miniszter írásbeli felhívást intéz az erdélyi református egyházkerüle ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Constantin Burducea

Év

1945.

Hónap

július

Nap

17.
Kós Károly memorandumot nyújt be a Magyar Népi Szövetség mezőgazdasági és iskolai bizottságához, a m ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Magyar Népi Szövetség

Személynév

Kós Károly

Év

1945.

Hónap

az év folyamán

Nap

megjelenik Bod Péter Önéletírása, Bözödi György Rebi néni feltámadása c. elbeszéléskötete, Erdély tö ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Bod Péter, Bözödi György, Groza Péter [Petru Groza], Kós Károly, Petőfi Sándor

Év

1946.

Hónap

március

Nap

8.
Kolozsváron a népbíróság első tárgyalási napján megkezdik az ippi, ördögkuti, szentgotthárdi, bánffy ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Avram Bunaciu, Grigore Râpeanu, Victor Grozdea, Bányai László, Váczy Kálmán, Pásztai Géza, Sinka István, Botár Zoltán, Nagy Gergely, Gyenge László, Ghiran Morariu,

Év

1946.

Hónap

április

Nap

24.
Nékám Sándor, a bukaresti Magyar Misszió (az ideiglenes diplomáciai képviselet) vezetője felkeresi M ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár, Párizs

Intézmény

Személynév

Nékám Sándor, Márton Áron, Nagy Ferenc, Venczel József, Szász Pál, Korparich Ede, Lakatos István, Buza László, Juhász István, Nagy Géza, Gyöngyösi János

Év

1946.

Hónap

május

Nap

2.
Nékám Sándor ismét fölkeresi Márton Áront, aki egy hat pontos memorandumot nyújt át neki. Ebben az a ... Bővebben

Helynév

Párizs

Intézmény

Személynév

Nékám Sándo, Márton Áront, Vásárhelyi János, Márton Áron, Korparich Ede, Szász Pál, Lakatos István, gr. Teleki Géza

Év

1946.

Hónap

június

Nap

28-30.
Székelyudvarhelyen tartják az MNSZ második kongresszusát. A kongresszuson részt vesz Gheorghe Vlădes ... Bővebben

Helynév

Székelyudvarhely,

Intézmény

MNSz

Személynév

Gheorghe Vlădescu-Răcoasa, Ana Pauker, Kurkó Gyárfás

Év

1946.

Hónap

az év folyamán

Nap

megjelenik Asztalos István Író a hadak útján c. „világháborús krónikája”, Benedek Marcell Az irodalm ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Asztalos István, Benedek Marcell, Demeter János, Jordáky Lajos, Kisbán Miklós [Bánffy Miklós], Méliusz József, Szabó T. Attila, Szentimrei Jenő

Év

1947.

Hónap

október

Nap

15.
Márton Áron gyulafehérvári római katolikus püspök körlevelet küld szét a parókiákra, melyben fel hív ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Márton Áron

Év

1948.

Hónap

február

Nap

2.
Megszűnik a kolozsvári szociáldemokrata napilap, az Erdély. (A nagyváradi szociáldemokrata napilap, ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Gheorghe Gheorghu-Dej,

Év

1948.

Hónap

június

Nap

11.
Nagy Nemzetgyűlés elfogadja a bankok, ipari-, szállítási- és bányavállalatok államosítását. (Az álla ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Chivu Stoica

Év

1948.

Hónap

augusztus

Nap

13.
A Monitorul Oficialban megjelenik a Nagy Nemzetgyűlés 197. sz. rendelete, miszerint minden bankot fe ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Nemzeti Bank, Takarékpénztár (Casa de Economii şi Cecuri Poştale), a Letéti Pénztár, Országos Ipari Hitelintézet, Erdélyi Kereskedelmi Bank, Fogarasi Hangya Bank, Székelyföldi Kereskedelmi Bank, Pesti Magyar Bank

Személynév

Év

1949.

Hónap

január

Nap

31.
A Monitorul Oficialban megjelent rendelettel feloszlatnak több (nem csak magyar) közművelődési és eg ... Bővebben

Helynév

Marosvásárhely, Torda, Nyárádszereda,

Intézmény

Személynév

Év

1949.

Hónap

február

Nap

1.
A kultuszminisztérium határozata értelmében „demokrácia ellenes magatartásuk miatt” törlik a költség ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Márton Áron, Anton Durcovici, Maczalik Alfréd, Adorján Károly

Év

1950.

Hónap

június

Nap

5.
Budapesten meghal gr. Bánffy Miklós, volt külügyminiszter, a két világháború közti kor egyik legjele ... Bővebben

Helynév

Budapest

Intézmény

Személynév

gr. Bánffy Miklós,

Év

1951.

Hónap

augusztus

Nap

28.
Éjszaka Temesvárról elhurcolják az egyházmegye ordináriusát, Plesz Józsefet. A joghatóság utódára, F ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Plesz József, Frigyér Iván,

Év

1953.

Hónap

január

Nap

18-19.
Megtartják a Magyar Autonóm Tartomány első pártkonferenciáját. (Ekkor a huszonegyezer párttagnak még ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Év

1956.

Hónap

október

Nap

30.
Temesváron mintegy kétezerötszáz diák résztvételével nagygyűlést tartanak a Politechnikán (Műegyetem ... Bővebben

Helynév

Temesvár,

Intézmény

Politechnika (Műegyetem)

Személynév

Petre Luput, Coriolan Drăgulescut, Ilie Verdeţet, Teodor Stanca

Év

1956.

Hónap

november

Nap

2.
A Magyar Autonóm Tartomány vezető magyar értelmiségei levelet küldenek a bukaresti pártvezetőséghez: ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Gálfalvi Zsolt, Hajdú Győző, Hajdú Zoltán, Kovács György, Molter Károly, Sütő András, Gálfalvi György, Robotos Imre

Év

1956.

Hónap

november

Nap

5.
Az Előrének hétfői különkiadása jelenik meg, amelyet teljes terjedelmében a magyarországi „ellenforr ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Babe? Tudományegyetem, Bolyai Tudományegyetem, Egyetemiek Háza

Személynév

Kádár János, Miron Constantinescu, Nagy Imre,

Év

1957.

Hónap

március

Nap

20.
A gyulafehérvári vasútállomáson – Márton Áron római katolikus püspöktől jövet – letartóztatják Dobai ... Bővebben

Helynév

Gyulafehérvár

Intézmény

Személynév

Márton Áron, Dobai István, Jordáky Lajos, Chivu Stoica, Emil Bodnăraş, Mogyorós Sándor, Petre Borilă, Miron Constantinescu, Alexandru Bârlădeanu, Ştefan Voitec, Alexandru Drăghici, Grigore Preoteasa, Aurel Vijoli, Gheorghe Diaconescu

Év

1957.

Hónap

szeptember

Nap

24.
Kolozsváron megkezdődik a Dobai-csoport pere. A vádlottak: Dobai István kolozsvári jogász, Varga Lás ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Dobai István, Varga László, Komáromi József, Kertész Gábor, Bereczki András, Gazda Ferenc, Nagy József, Dobri János, László Dezső, Márton Áron, Németh László, Tamási Áron

Év

1957.

Hónap

október

Nap

1.
Az 1953-ban tagozatként létrehozott temesvári magyar színház önálló intézménnyé válik, Temesvári Mag ... Bővebben

Helynév

Temesvár

Intézmény

Temesvári Magyar Állami Színház

Személynév

Taub János

Év

1960.

Hónap

szeptember

Nap

2.
Megjelenik a Magyar Autonóm Tartomány Néptanácsa Oktatási-Művelődésügyi Osztályának közleménye, misz ... Bővebben

Helynév

Marosvásárhely

Intézmény

Marosvásárhelyi Pedagógiai Főiskola,

Személynév

Év

1961.

Hónap

szeptember

Nap

1-7.
Gheorghe Gheorghiu-Dej vezetésével román párt- és kormánydelegáció tárgyal Budapesten, amelynek ered ... Bővebben

Helynév

Budapest

Intézmény

Személynév

Gheorghe Gheorghiu-Dej

Év

1963.

Hónap

június

Nap

4.
Az Emberi Jogok Ligája nevében Roger Baldwin elnök és Jan Papanek alelnök Memorandummal fordul az EN ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Emberi Jogok Ligája, ENSz,

Személynév

Roger Baldwin, Jan Papanek

Év

1964.

Hónap

december

Nap

18.
A Hivatalos Közlönyben megjelent 799. sz. rendelet több erdélyi magyar többségű település megváltozo ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Év

1966.

Hónap

március

Nap

15.
Népszámlálást tartanak Romániában. Az ország összlakossága a végleges adatok szerint tizenkilencmill ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Év

1977.

Hónap

április

Nap

4.
Ismét összehívják Bukarestben a két „nemzetiségi dolgozói tanács” „bővített” plenárisait. A Magyar N ... Bővebben

Helynév

Bukarest

Intézmény

Magyar Nemzetiségű Dolgozók Országos Tanácsa

Személynév

Cornel Burtică, Nicolae Ceauşescu, dr. Puskás György, Székely Zoltán, Bányai László, Hajdú Győző,

Év

1977.

Hónap

július

Nap

31.
Zsuffa Zoltán kovásznai matematika tanárt memorandumot nyújt be a Kovászna megyei elsőtitkárnak, Nag ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Zsuffa Zoltán, Nagy Ferdinánd

Év

1982.

Hónap

szeptember

Nap

i dátummal napvilágot lát az Ellenpontok szerkesztőinek (Ara-Kovács Attila, Szőcs Géza, Tóth Károly) ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Ara-Kovács Attila, Szőcs Géza, Tóth Károly, Köteles Pál, Ion Lăncrănjan, Száraz György

Év

1982.

Hónap

november

Nap

6.
és a rákövetkező napokban megkezdődnek a nagyváradi Ellenpontok szamizdat folyóirattal kapcsolatos h ... Bővebben

Helynév

Nagyvárad, Kolozsvár, Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy

Intézmény

Személynév

Ara-Kovács Attila, Szőcs Géza, Tóth Károly

Év

1983.

Hónap

április

Nap

közepén
gyógykezelés indokával Budapestre megy Bodor Pál, az RTV magyar szerkesztőjének korábbi vezetője. Ne ... Bővebben

Helynév

Budapest

Intézmény

Személynév

Bodor Pál, Molnár Vilhelm

Év

1983.

Hónap

augusztus

Nap

4.
Az USA Kongresszusa ülésén Tom Lantos demokrata párti képviselő felolvassa az Ellenpontok szerkesztő ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Tom Lantos

Év

1985.

Hónap

május

Nap

2.
Ecaterina Brisc Hargita megyei agit-prop titkár az Országos Nevelési Tanács határozataira hivatkozva ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Ecaterina Brisc

Év

1989.

Hónap

június

Nap

15.
A budapesti minisztertanács határozatot hoz menekülteket befogadó állomások felállításáról az ország ... Bővebben

Helynév

Budapest

Intézmény

Személynév