Vincze Gábor: Romániai magyarság történeti kronológiája 1944-1989

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Helynév Intézmény Személynév
1944. november 17. Észak-Erdélyben Maniu híveiből megalakul a Felszabadult Erdély Román Demokrata Szövetsége (Uniunea D ... Bővebben Észak-Erdély Felszabadult Erdély Román Demokrata Szövetsége (Uniunea Democrată Româna din Ardealul Eliberat) Emil Haţieganu
1944. december 8. A marosvásárhelyi Szabad Szóban egy maroshévizi szemtanú beszámol az ottani közállapotokról: a „mani ... Bővebben Marosvásárhely, Maroshévíz
1945. május 13. Megalakul a Romániai Magyar Írószövetség, más néven Romániai Magyar Írók Szövetsége (Asociaţia Scrii ... Bővebben Romániai Magyar Írók Szövetsége (Asociaţia Scriitorilor Maghiar din România) Nagy István, Szabédi László
1945. október 20. Megjelenik a Monitorul Oficialban a kolozsvári magyar egyetemi tanács kinevezése. Rektor: dr. Csőgör ... Bővebben Kolozsvár Bolyai Tudományegyetem dr. Csőgör Lajos, György Lajos, Molter Károly, Biró Vencel, Péterffy István, Balog Ernő, Jordáky Lajos, Vencel József, dr. Feszt György, Dr.Veres Ferenc, Petru Groza, Voitec
1946. február 4. A Monitorul Oficialban megjelenik az 57. sz. minisztertanácsi határozat, mellyel állami színházzá ny ... Bővebben Bukarest marosvásárhelyi Székely Színház (Teatrul Secuiesc din Târgul Mureş) Kemény János.
1946. március 21. Megjön Bukarestből az engedély, miszerint a Romániai Magyar Segélyező Bizottság 1946. március 21. és ... Bővebben Bukarest Romániai Magyar Segélyező Bizottság,
1946. április 4. A Monitorul Oficialban közzéteszik az egészségügyi miniszter 266. sz. törvényrendeletét, mely nem cs ... Bővebben Bukarest Magyar Népi Szövetség, Kurkó Gyárfás, Lucreţiu Pătrăşcanu
1946. nyarán a kolozsvári magyar egyetemről visszamegy Magyarországra Tury Sándor Kornél, a nemzetközi magánjog p ... Bővebben Kolozsvár Tury Sándor Kornél, Harkai-Schiller Pál, Beöthy Konrád, Fóris Istvánt, Gheorghe Gheorghiu-Dej
1947. november 21-23. Temesváron tartják az MNSZ harmadik kongresszusát, melyen a harmadik napon megjelenik a Romániába ér ... Bővebben Temesvár MNSz Dinnyés Lajos, Petru Groza, Takács Lajos, Kurkó Gyárfás, Kacsó Sándor, Vass Márton, Juhász Lajos, Bányai László, Csákány Béla, Czikó Nándor, Révy Ilona.
1948. január 25. Népszámlálás (és mezőgazdasági összeírás) kezdődik az országban (február 3-án fejeződik be). A népsz ... Bővebben
1948. február 21-23. Bukarestben „egyesülési kongresszust” tart az RKP és az RSZDP, tizennégy ország küldötteinek részvét ... Bővebben Bukarest Román Munkáspárt, (Partidul Muncitoresc Român) Rangetz József, Mogyorós Sándor, Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ana Pauker, Teohari Georgescu, Luka László/Vasile Luca, Lothar Rădăceanu
1948. április 9. A Szentszék – Bukarest nyomására – ismét egyesíti a nagyváradi és szatmári római katolikus egyházmeg ... Bővebben Bukarest Scheffler János
1948. április 13. A Nagy Nemzetgyűlés négyszáztizennégy képviselőjéből négyszázegy megszavazza a Román Népköztársaság ... Bővebben I. C. Parhon, Petru Groza
1949. március 3-5. Az RMP Központi Vezetősége plenáris ülésén határozatot fogadnak el „a mezőgazdaság szocialista átala ... Bővebben
1949. április 19. A bukaresti külügyminisztérium szóbeli jegyzékben közli Budapesttel: „egyetért avval, hogy Kolozsvár ... Bővebben Bukarest, Kolozsvár
1952. május 9. Letartóztatják Sipos Ferencet, a szatmárnémeti vincés nővérek zárdalelkészét. A vád: kémkedés, hazaá ... Bővebben Sipos Ferenc, Bogdánffy Szilárd, Szemes Ferenc, Vajda Imre, Krafcsik Sándor
1955. május 13-15. A Babeş és a Bolyai egyetemek közös tudományos ülésszakot tartanak a Bolyai fennállásának tíz éves é ... Bővebben Kolozsvár Babe? Tudományegyetem, Bolyai Tudományegyetem
1957. február 27. A kolozsvári katonai törvényszék Macskási Pál vezette tanácsa nyilvános tárgyaláson ítéletet hirdet ... Bővebben Kolozsvár Macskási Pál, Várhegyi István, Nagy Benedek, Koczka György, Kelemen Kálmány
1960. augusztus 8. Szatmárnémetiben meghal Papp (Pop) Aurél (Érkávás, 1879.) román származású, de magyar kultúrájú fest ... Bővebben Szatmárnémeti Papp (Pop) Aurél, Octavian Gogával, Emil Isac,
1964. július 1-3. Budapesten megbeszélést tart az MSZMP Kállai Gyula-vezette és az RMP Nicolae Ceauşescu-vezette deleg ... Bővebben Budapest MSZMP, RMP, KGST, Kállai Gyula, Nicolae Ceauşescu
1966. június 10. Budapesten meghal Nyárády Erazmus Gyula (Nyárádtő, 1881.) botanikus. 1922-től a kolozsvári botanikus ... Bővebben Budapest Nyárády Erazmus Gyula
1967. július 14. Az RKP Politikai Bizottságának ülésén megfogalmazzák a közigazgatási rendszer módosításának irányelv ... Bővebben Bukarest RKP Politikai Bizottsága,
1980. április 11. Ünnepélyesen megnyílik Kolozsvárott a Magyar Népköztársaság Főkonzulátusa. A főkonzul dr. Szepes Ist ... Bővebben Kolozsvár Magyar Népköztársaság Főkonzulátusa dr. Szepes István