Vincze Gábor: Romániai magyarság történeti kronológiája 1944-1989

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Helynév Intézmény Személynév
1944. augusztus 27. A bukaresti Ardealul (az Észak-Erdélyből elmenekült románok uszító, magyarellenes lapja) felhívást t ... Bővebben Bukarest
1944. szeptember 7. A temesvári Déli Hírlap közzéteszi a Romániai Magyar Dolgozók Szövetsége Országos Központi Bizottság ... Bővebben Temesvvár Romániai Magyar Dolgozók Szövetsége,
1944. szeptember 20. A sepsiszentgyörgyi Desrobirea közzéteszi a Gavril Olteanu-vezette félkatonai egység felhívását, ame ... Bővebben Sepsiszentgyörgy, Gavril Olteanu
1944. október 4. Vincze Jánosnak, az RKP Brassó tartományi titkárának kezdeményezésére aktivizálódik a MADOSZ Kurkó G ... Bővebben Dél-Erdély, Torda Vincze János, Kurkó Gyárfás,
1944. október 12. Plijev tábornok lovas-gépesített csoportjának egységei elfoglalják Nagyváradot. Orosz kiskatonák agy ... Bővebben Nagyvárad, Kolozsvár, Fejérd Országos Demokrata Arcvonal Tanácsa (Consiliul Frontul Naţional Democrat), Román Kommunista Párt, Magyar Dolgozók Szövetsége, Romániai Szociáldemokrata Párt, Egységes Szakszervezetek (Sindicatelor Unite), Ekésfront, Hazafiak Szövetsége Ujhelyi István, Corneliu Coposu
1944. október 15. Az Olteanu-vezette Maniu-gárda Gyergyószentmiklóson a téglagyárban három székelyt agyonlő. A tovább ... Bővebben Gyergyószentmiklós, Nagyvárad Zajcev, Csernyikov
1945. június 26. Constantin Burducea vallásügyi miniszter írásbeli felhívást intéz az erdélyi református egyházkerüle ... Bővebben Constantin Burducea
1946. január 14. A marosvásárhelyi Szabad Szó közli a Bolyai Tudományegyetem rektori tanácsának fölhívását Erdély mag ... Bővebben Marosvásárhely Bolyai Tudományegyetem
1946. június 15. Márton Áron gyulafehérvári római katolikus püspök több hetes bérmakörútja során részt vesz a csíksom ... Bővebben Csíksomlyó, Marosvásárhely Márton Áron, Nékám Sándor,
1951. augusztus 28. Éjszaka Temesvárról elhurcolják az egyházmegye ordináriusát, Plesz Józsefet. A joghatóság utódára, F ... Bővebben Plesz József, Frigyér Iván,
1959. március 2-3. Kolozsvárott tovább folynak az „egyesítési gyűlések”. Hétfőn az Egyetemiek Házában a kolozsvári Orvo ... Bővebben Kolozsvár Egyetemiek Háza
1959. május 3. Kolozsváron öngyilkos lesz Csendes Zoltán (Kolozsvár, 1924.) statisztika professzor, a Bolyai Tudomá ... Bővebben Kolozsvár Bolyai Tudományegyetem Csendes Zoltán
1984. az év folyamán a két ország közötti utasforgalom tovább nő: Romániából Magyarországra ötszázhatvanezer személy utaz ... Bővebben