Vincze Gábor: Romániai magyarság történeti kronológiája 1944-1989

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Helynév Intézmény Személynév
1944. november 4. Megalakul a második Sănătescu-kormány, melyben a fontosabb tárcák még mindig a Maniu-féle Parasztpár ... Bővebben Marosvásárhely Petru Groza, Nicolae Penescu, Lucreţiu Pătrăşcanu, Constantin Vişoianu, Gheorghe Gheorghiu-Dej, Pittner Olivér, Abafáy Gusztáv.
1945. január 5. A Monitorul Oficialban megjelenik a 7/1945. sz. törvény a Nemzetiségi-Kisebbségi Minisztérium felépí ... Bővebben Nemzetiségi-Kisebbségi Minisztérium
1945. január 28. „Egyesülési” nagygyűlést tartanak Máramarosszigeten. (Január közepén Máramarosszigetet és a környező ... Bővebben Máramarossziget, Máramaros vármegye Iván Odovicsuk, Ny. Sz. Hruscsov
1945. április 1. Brassóban a Magyar Népi Szövetség megkezdi országos kongresszusának, valamint az észak- és dél-erdél ... Bővebben Brassó Magyar Népi Szövetség Kurkó Gyárfás, Hantos Gyula, Martonyi János, Cseke Vilmos
1945. július 13. Megalakul a Magyar Népi Szövetség gazdasági ügyosztálya. A központi iroda titkára Endre Károly közga ... Bővebben Magyar Népi Szövetség, Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület Endre Károly,
1948. február az INCOOP (Nemzeti Szövetkezeti Intézet) rendelete szerint a megyei föderálék megbízottai és a két m ... Bővebben INCOOP (Nemzeti Szövetkezeti Intézet)
1948. április 1. Az Erdélyi Népi Kárpát Egyesület Kolozsváron megtartja utolsó, rendkívüli közgyűlését. Ezen bejelent ... Bővebben Kolozsvár Erdélyi Népi Kárpát Egyesület, ONT (Oficiul Naţional de Turism – Országos Turisztikai Hivatal)
1951. október 1. Megkezdődik az oktatás a Babeş és a Bolyai Tudományegyetemek jogi karainak, és a Bolyai Tudományegye ... Bővebben Kolozsvári Jog- és Közgazdaságtudományi Főiskolán (Institut de Ştiinţe Juridice din Cluj)
1952. július 1. Megjelenik a Falvak Dogozó Népe. Főszerkesztő: Sütő András.   ¬ 1945. november 18. Sütő András
1955. szeptember a tanév elején egyesítik a Bolyai Tudományegyetemen a történelem és filológia karokat, létrehozva a ... Bővebben Kolozsvár Bolyai Tudományegyetem, Mezőgazdaságtudományi Intézet Márton Gyula, Bodor András, Jordáky Lajos,
1959. február 13. Megkezdődik a bolyais tanárok és diákok újabb csoportjának (Varró János és Lakó Elemér tanársegédek ... Bővebben Macskási Pál, Varró János, Lakó Elemér, Péterffy Irén, Vastag Lajos, Páll Lajos, Iamandi Emil, Szilágyi Árpád
1959. február 26. Az Egyetemiek Házában tartják a kolozsvári felsőoktatási intézetek párttag és tagjelölt tanerői, val ... Bővebben Egyetemiek Háza Nicolae Ceauşescu, Athanasie Joja, Vaida Vasile, Ion Iliescu, Constantin Daicoviciu, Takács Lajos, Koszti István, Kacsó Magda, Demeter János, Nagy István, Balogh Edgár
1959. március 1. A zárógyűlésen a „renitens” Nagy István, Balogh Edgár és Szabédi László „önkritikát gyakorolnak”. Na ... Bővebben Nagy István, Balogh Edgár, Szabédi László
1959. szeptember egyesítik a kolozsvári magyar tannyelvű Ady Endre (volt református főgimnázium), és a román tannyelv ... Bővebben Nagyvárad Ady Endre iskola, Şincai középiskola,
1971. szeptember 15. A 301. sz. törvényerejű rendelettel létrehozzák a Szocialista Művelődés és Nevelés Tanácsát, amelybe ... Bővebben Szocialista Művelődés és Nevelés Tanács, Művelődés- és Művészetügyi Állami Bizottság Gálfalvi Zsolt