Vincze Gábor: Romániai magyarság történeti kronológiája 1944-1989

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Helynév Intézmény Személynév

Év

1944.

Hónap

november

Nap

27.
Gheorghe Vlădescu-Răcoasa kisebbségügyi miniszter a kolozsvári Tribuna Poporului-nak adott interjújá ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Gheorghe Vlădescu-Răcoasa

Év

1944.

Hónap

december

Nap

6.
Megalakul Nicolae Rădescu tábornok kormánya (korábban vezérkari főnök volt). A kormányfő magának tar ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Nicolae Rădescu, Teohari Georgescu, Lucreţiu Pătrăşcanu, Petru Groza, Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion Negulescu

Év

1945.

Hónap

január

Nap

28.
„Egyesülési” nagygyűlést tartanak Máramarosszigeten. (Január közepén Máramarosszigetet és a környező ... Bővebben

Helynév

Máramarossziget, Máramaros vármegye

Intézmény

Személynév

Iván Odovicsuk, Ny. Sz. Hruscsov

Év

1945.

Hónap

április

Nap

8.
Gheorghe Vlădescu-Răcoasa bejelenti, hogy megkezdik a tîrgu-jiu-i és a sloboziai internálótáborban r ... Bővebben

Helynév

Tîrgu-Jiu, Slobozia

Intézmény

Személynév

Gheorghe Vlădescu-Răcoasa

Év

1946.

Hónap

szeptember

Nap

13.
A nemzetnevelésügyi minisztérium értekezletet hív össze a magyar nyelvű műszaki oktatás jövőjéről Ko ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Magyar Villamos- és Gépipari Intézetet

Személynév

Év

1946.

Hónap

október

Nap

6.
Aradon megnyílik az 1848-as Ereklyemúzeum. (A gyűjteményt az ötvenes évek elején ismét bezárták.) Bővebben

Helynév

Arad

Intézmény

Ereklyemúzeum

Személynév

Év

1948.

Hónap

október

Nap

15.
A közoktatásügyi minisztérium – pár nappal később napvilágot látó – reformja szerint a felsőfokú okt ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Mechanikai Intézet, Almérnöki Intézet

Személynév

Év

1948.

Hónap

október

Nap

16.
Magyarország és Románia képviselői Budapesten kétoldalú vízumegyezményt kötnek, amelynek december 8- ... Bővebben

Helynév

Budapest

Intézmény

Személynév

Év

1948.

Hónap

október

Nap

20.
A magyar lapokban megjelenik Luka László/Vasile Luca cikke: „A nemzeti kérdés megoldása a Román Népk ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Luka László/Vasile Luca

Év

1949.

Hónap

január

Nap

15.
A Monitorul Oficialban közzéteszik a néptanácsi rendszer bevezetéséről szóló 17. sz. törvényt. Ebben ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Év

1949.

Hónap

február

Nap

25.
Márton Áron visszautasítja az államsegélyt. Kijelenti, hogy visszautasít minden olyan megegyezést, a ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Márton Áron

Év

1949.

Hónap

március

Nap

3.
A 87. sz. törvény megjelenését követő nap hajnalán „kiemelnek”, kényszerlakhelyekre (domiciliul obli ... Bővebben

Helynév

Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy, Nagyenyed, Gyulafehérvár, Déva, Sepsiszentgyörgy, Dobrudzsa

Intézmény

Személynév

Év

1949.

Hónap

április

Nap

10.
Megkeződik a néptanácsok ideiglenes bizottságainak a beiktatása. (Egyebek mellett magyar tanácselnök ... Bővebben

Helynév

Nagyvárad, Marosvásárhely, Bihar megye, Csík megye, Háromszék megye, Udvarhely megye

Intézmény

Személynév

Év

1949.

Hónap

április

Nap

15-ről
16-ra virradóra Bors István csíkszentsimoni párttitkár házánál robbantás történik. Bár az épület kom ... Bővebben

Helynév

Csíkszentsimon

Intézmény

Személynév

Bors István

Év

1949.

Hónap

május

Nap

11.
A minisztertanács ülésén megállapítják a miniszterelnökség mellett működő, és az Együttélő Nemzetisé ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Együttélő Nemzetiségek Gondjaival Foglalkozó Főigazgatóság (Consiliul Ministri Departamentul pentru Problemele Nationalităţilor Conlocuitoare)

Személynév

Takács Lajos

Év

1949.

Hónap

június

Nap

4.
Csíksomlyón tartják a korszak utolsó olyan búcsúját, melyen megtarthatják a körmenetet is. A mintegy ... Bővebben

Helynév

Csíksomlyó

Intézmény

Személynév

Márton Áron

Év

1949.

Hónap

június

Nap

21.
Márton Áront Bukarestbe menet csellel lefogják és a fővárosba hurcolják. Utóda az ordináriussá kinev ... Bővebben

Helynév

Bukarest

Intézmény

Személynév

Márton Áron, dr. Boga Lajos,

Év

1949.

Hónap

július

Nap

1.
A Magyar Népi Szövetség egyik szervezőfelelőse összefoglaló jelentésében azt írja, hogy Kendilónán ( ... Bővebben

Helynév

Kendilóna

Intézmény

Személynév

Év

1954.

Hónap

nyarán

Nap

az 1953/54-es tanév végén megszűnnek a moldvai csángó-magyaroknak létesített magyar tannyelvű iskolá ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Év

1956.

Hónap

október

Nap

25.
Reggel letartóztatják Balázs Imrét, Tirnován Vid Arisztidet valamint Walter Frigyest a képzőművészet ... Bővebben

Helynév

Budapest

Intézmény

Személynév

Balázs Imre, Tirnován Vid Arisztid, Walter Frigyes

Év

1959.

Hónap

február

Nap

27.
és március 1. között Kolozsváron „egyesítési nagygyűléseket” tartanak az Egyetemiek Házában a kolozs ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Egyetemiek Háza,

Személynév

Gáll Ernő, Kerekes Jenő, Jancsó Elemér, Lászlóffy Csaba, Szabédi László, Petru Groza, Nicolae Ceauşescu, Athanasie Joja

Év

1959.

Hónap

április

Nap

20-23.
Az RMP Politikai Bizottság ülésén elfogadják a két „egyesítendő” egyetem új struktúráját (ezen belül ... Bővebben

Helynév

Intézmény

RMP Politikai Bizottság, Babeş-Bolyai Tudományegyetem,

Személynév

Gheorghe Gheorghiu-Dej

Év

1959.

Hónap

október

Nap

24.
A nyomdába adás előtt a hatóságok elkobozzák A Magyar Autonóm Tartomány a gazdasági fejlődés útján 1 ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Keszi-Harmat Sándor, Karácsonyi Ferenc, Szövérfi Zoltán,Lukács László,

Év

1962.

Hónap

szeptembertől

Nap

az 1962/63-as tanév kezdetétő az addig kizárólag magyar tannyelvű Marosvásárhelyi Orvostudományi és ... Bővebben

Helynév

Marosvásárhely

Intézmény

Orvostudományi és Gyógyszerészeti Intézet

Személynév

Év

1963.

Hónap

július

Nap

29.
Kolozsváron meghal Kelemen Lajos (Marosvásárhely, 1877.) történész, levéltáros. 1918-1944 között az ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Kelemen Lajos, Gaál Gábor