Vincze Gábor: Romániai magyarság történeti kronológiája 1944-1989

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Helynév Intézmény Személynév

Év

1944.

Hónap

november

Nap

6.
A tordai Cenzúrahivatal Bukarestbe küldött jelentésében arról „tájékoztatja” az illetékeseket, hogy ... Bővebben

Helynév

Bukarest, Kolozsvár, Nagyszeben

Intézmény

Cenzúrahivatal, Információs Titkos Szolgálat (Servicul Secret de Informaţii)

Személynév

Év

1945.

Hónap

március

Nap

7.
Petru Groza táviratban kéri Sztálint, hogy ismét kiterjeszthessék a román közigazgatást Észak-Erdély ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Petru Groza, Sztálin

Év

1945.

Hónap

május

Nap

6-13.
Kolozsváron tartják az MNSZ első kongresszusát. A szövetségnek ekkor mintegy háromszáznyolcvannyolce ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár, Déva

Intézmény

MNSz

Személynév

Luka László/Vasile Luca, Gheorghe Vlădescu-Răcoasa, ifj. Teofil Vescan, Kurkó Gyárfás, Csákány Béla, Petru Groza,

Év

1945.

Hónap

május

Nap

31.
Kolozsvárott az MNSz és az RSzDP Magyar Bizottsága által összehívott tömeggyűlés tiltakozik a magyar ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár, Marosvásárhely, Bukarest,

Intézmény

Személynév

Balogh Edgár, Gunda Béla, Szabó T. Attila, Nagy Géza, dr. Csőgör Lajos, Bányai László

Év

1945.

Hónap

június

Nap

22.
László Domokos, a Haladó Ifjúság (baloldali ifjúsági szervezet) vezetője, a marosvásárhelyi tanítóké ... Bővebben

Helynév

Marosvásárhely, Kolozsvár

Intézmény

Személynév

László Domokos, Avram Bunaciu

Év

1945.

Hónap

július

Nap

11.
A Monitorul Oficialban megjelenik az igazságügyminiszter 526. sz. törvényerejű rendelete, mely szeri ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Avram Bunaciu

Év

1946.

Hónap

április

Nap

9-10.
Marosvásárhelyen tartják a két magyar szövetkezeti központ (a Kaláka és a „Szövetség”) országos kong ... Bővebben

Helynév

Marosvásárhely

Intézmény

Kaláka, Szövetség, Romániai Magyar Szövetkezeti Tanács, INCOOP (Institut Naţional al Cooperaţiei – Nemzeti Szövetkezeti Intézet,

Személynév

Év

1947.

Hónap

március

Nap

20.
Kolozsváron megkezdődik a tanítás az Almérnöki Intézet magyar tagozatán (A felvételi vizsgákat már f ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Almérnöki Intézet, Mechanikai Intézet

Személynév

Év

1947.

Hónap

április

Nap

12-14.
Csíkszeredában tartják a négy székely vármegye közbirtokosságainak kongresszusát, melyet az Magyar N ... Bővebben

Helynév

Csíkszereda

Intézmény

Magyar Népi Szövetség Központi Intézőbizottsága

Személynév

Év

1947.

Hónap

április

Nap

30.
Solymos Iván szilágysági képviselő interpellál a parlamentben, mert a költségvetésből „kifelejtették ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Solymos Iván

Év

1947.

Hónap

november

Nap

22-25.
Bukarestben magyar–román kormányközi tárgyalások folynak, melynek magyar részről Dinnyés Lajos, Ortu ... Bővebben

Helynév

Bukarest, Kolozsvár, Bukarest

Intézmény

Személynév

Dinnyés Lajos, Ortutay Gyula, Révai József, Marosán György, Szentiványi István, Erdei Ferenc

Év

1947.

Hónap

az év folyamán

Nap

többek közt megjelenik Balogh Jolán Végh-Várad vára c. tanulmánykötete, Kristóf György: A két Bolyai ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Balogh Jolán, Kristóf György, Nagy István, Szemlér Ferenc,

Év

1948.

Hónap

augusztus

Nap

4.
Megjelenik a 177. sz. „vallási kultusz”-törvény. Bár a jogszabály 1. cikkelye kijelenti, hogy „a val ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Év

1948.

Hónap

október

Nap

3.
A fenyegetésekkel, hatósági erőszakkal Kolozsvárra egybehívott görögkatolikus papi gyűlés delegátusa ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Iustinian pátriárka, Márton Áron

Év

1949.

Hónap

november

Nap

23.
A Romániai Magyar Szó beszámol arról, hogy „komoly munkát végeznek Aradon a Magyar Népi Szövetség he ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Év

1952.

Hónap

április

Nap

11.
A Scânteia közli Gh. Gheorghiu-Dejnek a tanítók kongresszusán elmondott beszédét, melyben az addigi ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Gheorghe Gheorghiu-Dej, Miron Constantinescu

Év

1952.

Hónap

szeptember

Nap

27.
Megjelenik a 331/1952 törvény az ország új gazdasági-adminisztratív beosztásáról. A tartományok szám ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Csupor Lajos, Bugyi Lajos, Sütő András, Pataki ászló,

Év

1956.

Hónap

október

Nap

27.
Az Agerpress beszámol arról, hogy Nagy Imre vezetésével új kormány alakult Budapesten. (Másnap felso ... Bővebben

Helynév

Budapest, Temesvár

Intézmény

Politechnika (Műegyetem)

Személynév

Nagy Imre, Aurel Baghiu, Caius Muţiu, Stanca Teodor, Henrich Drobny, Nagy László

Év

1959.

Hónap

május

Nap

3.
Kolozsváron öngyilkos lesz Csendes Zoltán (Kolozsvár, 1924.) statisztika professzor, a Bolyai Tudomá ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Bolyai Tudományegyetem

Személynév

Csendes Zoltán

Év

1961.

Hónap

december

Nap

15-16.
A kolozsvári katonai törvényszék Nagyváradra kihelyezett tanácsa előtt folyik a Szabadságra Vágyó If ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Szabadságra Vágyó Ifjak Szervezete

Személynév

Év

1962.

Hónap

október

Nap

4.
Az Előre információi szerint a Történelmi Műemlékek Igazgatósága és a helyi szervek kezdeményezésére ... Bővebben

Helynév

Hunyad tartomány

Intézmény

Történelmi Műemlékek Igazgatósága,

Személynév

Év

1964.

Hónap

május

Nap

17.
A nagyváradi Szent László templomban kihirdetik, hogy a városi hatóságok elrendelték, miszerint másn ... Bővebben

Helynév

Nagyvárad, Bukarest

Intézmény

Személynév

Iosif Pop

Év

1965.

Hónap

március

Nap

7.
Parlamenti választásokat tartanak az országban. Az új öszetételű Nagy Nemzetgyűlésbe negyvenhárom ma ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Kovács György,Bisztray Mária, Fejes Gyula

Év

1968.

Hónap

augusztus

Nap

21-22.
Nicolae Ceauşescu a sebtiben összehívott Központi Bizottság tagjai és a Nagy Nemzetgyűlés képviselői ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Nicolae Ceauşescu,

Év

1968.

Hónap

november

Nap

14-16.
Bukarestben tartják az írók országos konferenciáját. (Az eredeti terv szerint néhányan (pl. Domokos ... Bővebben

Helynév

Bukarest

Intézmény

Személynév

Domokos Géza, Huszár Sándor, Paul Nicolescu-Mizil, Méliusz József, Szász János, Jánosházy György, Lőrinczi László

Év

1971.

Hónap

október

Nap

21.
Az RKP KB sajtóosztálya lehivatja Bukarestbe a vidéki magyar és német lapok főszerkesztőit. A KB szé ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Nicolae Vela, Gere Mihály

Év

1972.

Hónap

november

Nap

27.
Elmarad a magyar–román kulturális munkaterv keretében esedékes bukaresti magyar könyvkiállítás megny ... Bővebben

Helynév

Bukarest

Intézmény

Személynév

Ady Endre, Kádár János, Kállai Gyula, Aczél György, Radu Popescu,

Év

1974.

Hónap

szeptember

Nap

17.
Mialatt az MNDT bürója bukarestben ülésezik, Nicolae Ceauşescu Kovászna megyébe látogat és Sepsiszen ... Bővebben

Helynév

Sepsiszentgyörgy

Intézmény

Személynév

Nicolae Ceauşescu

Év

1974.

Hónap

november

Nap

2.
Megjelenik a 63. sz. törvény „Románia Szocialista Köztársaság nemzeti kulturális vagyonának oltalmaz ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Év

1977.

Hónap

március-április

Nap

a párizsi Irodalmi Újság mellékletében leközli a Jelentés Erdélyből című tanulmányt, melyet Lázár Gy ... Bővebben

Helynév

Párizs

Intézmény

Személynév

Lázár György, Tóth Sándor,Tordai Zádor, Schöpflin György,

Év

1978.

Hónap

április

Nap

12-13.
Washingtonban tárgyal Nicolae Ceauşescu államelnök, pártfőtitkár. Amerikai magyar emigráns csoportok ... Bővebben

Helynév

Washington

Intézmény

Személynév

Nicolae Ceauşescu

Év

1979.

Hónap

május

Nap

26.
A háromszéki Esztelneken meghal P. Benedek Simon Fidél (Székelyszentlélek, 1907.), aki 1948-tól a Sz ... Bővebben

Helynév

Esztelnek

Intézmény

Személynév

P. Benedek Simon Fidél

Év

1980.

Hónap

október

Nap

6.
Aradon koszorúz a magyar nagykövetség delegációja. Az eseményen a helyi pártbizottság és a néptanács ... Bővebben

Helynév

Arad

Intézmény

Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanács, KISZ, Hazafias Népfront

Személynév

Év

1981.

Hónap

május

Nap

21.
A bukaresti Flacăra című, erősen nacionalista hetilapban megjelenik Mihai Fătu „Az 1940. augusztusi ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Mihai Fătu, Ferenczy György, Gere Mihály, Vincze János

Év

1982.

Hónap

április

Nap

20-22.
Bukarestben ülésezik a magyar–román történész vegyesbizottság. A VIII. ülésszakon a két fél visszafo ... Bővebben

Helynév

Bukarest

Intézmény

Személynév

Év

1982.

Hónap

december

Nap

8.
Kolozsváron meghal Kelemen Béla (Csíkkozmás, 1913.) nyelvész, szótáríró. 1946-tól a Bolyai egyetem a ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Kelemen Béla

Év

1985.

Hónap

február

Nap

1.
Elbocsájtják – indoklás nélkül – állásából A Hét munkatársát, Beke György írót, publicistát. Feltehe ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Beke György

Év

1988.

Hónap

február

Nap

11.
V. Ungureanu tanácsos közli a külügyminisztériumban Szűts Pál nagykövettel, hogy nem adják meg a műk ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

V. Ungureanu, Szűts Pál, Szőts Ferenc,

Év

1988.

Hónap

június

Nap

30.
Az Országgyűlés – Szűrös Mátyásnak, az MSZMP KB titkárának, az országgyűlés külügyi bizottsága elnök ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Országgyűlés, Nagy Nemzetgyűlés

Személynév

Szűrös Mátyás,

Év

1988.

Hónap

szeptember

Nap

6.
A temesvári református egyházmegye lelkészi közössége folyamodványában felszólítja a két romániai eg ... Bővebben

Helynév

Temesvár

Intézmény

Személynév

Év

1988.

Hónap

szeptember

Nap

12.
Az Erdélyi Magyar Hírügynökség információi szerint százötven csíkszeredai diák megtagadta a Zsil völ ... Bővebben

Helynév

Csíkszereda

Intézmény

Erdélyi Magyar Hírügynökség,

Személynév

Év

1989.

Hónap

március

Nap

16.
A temesvári református egyházközség presbitériuma rendkívüli gyűlésén megvitatja azt a kiszivárgott ... Bővebben

Helynév

Temesvár

Intézmény

Személynév

Papp László, Tőkés László

Év

1989.

Hónap

október

Nap

4.
A magyar külügyminisztérium diplomáciai úton tiltakozik azért, mert Románia Szocialista Köztársaság ... Bővebben

Helynév

Arad

Intézmény

Személynév

Szűts Pál

Év

1989.

Hónap

november

Nap

8.
A magyar kormány diplomáciai úton tiltakozik a Tőkés László temesvári lelkész ellen elkövetett atroc ... Bővebben

Helynév

Temesvár

Intézmény

Személynév

Tőkés László, Szűrös Mátyás, Nicolae Ceauşescu