Vincze Gábor: Romániai magyarság történeti kronológiája 1944-1989

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Helynév Intézmény Személynév
1944. december 19. A Monitorul Oficialban megjelenik a 641. sz. törvény, miszerint eltörlik a „faji törvényhozás” törvé ... Bővebben
1945. január 18. Vasile Pogăceanu Kolozs megyei főispán 100/1945. sz. átiratával 29 „antidemokratikus, sovén, fasiszt ... Bővebben Kolozs megye Vasile Pogăceanu, Bónis György, dr. Móritz Dénes, dr. Gyergyai Árpád
1945. június 3-4. Az egyetemi alkalmazottak szakszervezete gyűlést tart a magyar egyetem ügyében. Az itt felszólaló Hu ... Bővebben Huhn Nándor, Bányai László,
1945. június 15. Kolozsváron az Országos Demokrata Arcvonal Észak-Erdélyi Végrehajtó Bizottsága gyűlést tart az Orszá ... Bővebben Kolozsvár Országos Demokrata Arcvonal Észak-Erdélyi Végrehajtó Bizottsága Luka László/Vasile Luca
1946. január 28. Márton Áron gyulafehérvári római katolikus püspök levelet ír Petru Groza miniszterelnökhöz, amelyben ... Bővebben Kolozsvár Magyar Népi Szövetség, Magyar Színház, Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület, Márton Áron, Petru Groza, Nagy Géza, Decsy István, Pásztai Géza, dr. Huhn Nándor, Kurkó Gyárfás, Asztalos Sándor, Kiss András, Juhász Lajos, Mezei Lajos, Czikó-testvérek, Bányai László,
1946. március 13. A Monitorul Oficialban megjelenik a nemzetnevelésügyi miniszter 39.326-os sz. rendelete, mely szerin ... Bővebben Bukarest
1946. november 28-29. Kolozsváron tartják a Római Katolikus Egyháztanács (Státus) gyűlését, melynek tárgya az Actio Cathol ... Bővebben Kolozsvár Római Katolikus Egyháztanács (Státus)
1948. október 3. A fenyegetésekkel, hatósági erőszakkal Kolozsvárra egybehívott görögkatolikus papi gyűlés delegátusa ... Bővebben Kolozsvár Iustinian pátriárka, Márton Áron
1953. február 18-19. Az MNSZ vezető aktivistái (mások mellett Juhász Lajos elnök, Ottrok Ferenc országos titkár, Sütő And ... Bővebben MNSZ, RMP Juhász Lajos, Ottrok Ferenc, Sütő András, Robotos Imre, Ady László, Bányai László, Czikó-testvérek, Petre Borilă, Mogyorós Sándor/Alexandru Moghioroş, Szenkovics Sándor/Alexandru Sencovici,
1964. július 6. Márton Áron gyulafehérvári római katolikus püspök a kultuszdepartament vezértitkárának írott leveléb ... Bővebben Márton Áron
1970. április 17. Plenáris ülésre hívják össze Bukarestbe a Magyar Nemzetiségű Dolgozók Országos Tanácsát. A jelentés ... Bővebben Bukarest Magyar Nemzetsiégű Dolgozók Tanácsa
1972. április 1. Király Károly Kovászna megyei első titkár lemond a tisztségéről. Lemondását nagy nehezen elfogadják ... Bővebben Káránsebes, Marosvásárhely, Szászrégen, Fakitermelő és Fafeldolgozó Kombinát Király Károly, Nagy Ferdinánd,