Vincze Gábor: Romániai magyarság történeti kronológiája 1944-1989

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Helynév Intézmény Személynév
1944. október 9. Kolozsvárt elhagyják az utolsó csendőralakulatok, a katonaság maradék csapatai, valamint a közigazga ... Bővebben Kolozsvár Nagy József, Kovács Katona Jenő
1944. október 12-15. közötti napokban Kolozsvárról a szovjet katonák – sokak szerint román feljelentések alapján – a „par ... Bővebben Kolozsvár Járosi Andor, Mikó Imre, Kiss Jenő, Faragó József, Bartha Ignác, Decsy István, Jancsó Béla, Mikecs László
1944. október 18. Kivonul a kormányból a Romániai Szociáldemokrata Pártot és a Román Kommunista Pártot képviselő 2 min ... Bővebben Kolozsvár, Páncélcseh Romániai Szociáldemokrata Párt, Román Kommunista Párt Lucreţiu Pătrăşcanu, Teohari Georgescu, Balogh Edgár,
1944. október 21. Kolozsváron a Kommunisták Észak-Erdélyi Pártja, a kolozsvári szociáldemokraták, a Magyar Dolgozók Sz ... Bővebben Kolozsvár, Magyarzsombor, Egeres, Ferencbánya, Kommunisták Észak-Erdélyi Pártja, Magyar Dolgozók Szövetsége, Ekésfront, Demokrata Zsidó Népközösség (Comitetul Democratic Evreesc), Egységes Szakszervezetek (Sindicatelor Unic), Észak-Erdélyi Demokratikus Bizottság (Comitetul Democratic din Nordul Transilvaniei) ifj. Teofil Vescan, Vintilă, Herta
1945. január 22. A szovjet katonák a Szatmár megyei Beréből 16 református magyar férfit, mint „partizánt” elhurcolnak ... Bővebben Bere, Krasznabéltek, Sándorfalva
1947. december 30. Lemondatják I. Mihály román királyt, és a 362. számú „alkotmányjellegű” törvény kikiáltja a Román Né ... Bővebben Szamosújvár, Ocnele Mare I. Mihály király, Ion Constantin Parhon, Mihail Sadoveanu, Ştefan Voitec, Gheorghe Stere, Ion Niculi, Orth Imre, Ábrahám Miklós,
1949. március 3. A 87. sz. törvény megjelenését követő nap hajnalán „kiemelnek”, kényszerlakhelyekre (domiciliul obli ... Bővebben Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy, Nagyenyed, Gyulafehérvár, Déva, Sepsiszentgyörgy, Dobrudzsa
1949. június 11. Megpróbálják elhurcolni Ambrus József gyergyószárhegyi plébánost, azonban amikor ennek híre elterjed ... Bővebben Gyergyószárhegy, Kolozsvár, Brassó, Nagyenyed, Felsőbánya Ambrus József, P. Nyisztor János
1949. június 13. Letartóztatják Pál Elek gyergyóremetei római katolikus plébánost és a káplánját, Kovács Jakabot. Min ... Bővebben Gyergyóremete, Gyergyószentmiklós Pál Elek, Kovács Jakab
1949. június 21. Márton Áront Bukarestbe menet csellel lefogják és a fővárosba hurcolják. Utóda az ordináriussá kinev ... Bővebben Bukarest Márton Áron, dr. Boga Lajos,
1949. december 17. Váratlanul elhurcolják Szatmárnémetiből Pakocs Károly püspöki helynököt. 1950. október 15-én– ugyanc ... Bővebben Szatmárnémeti Pakocs Károly, Scheffler János
1951. augusztus 20-21. Éjszaka karhatalommal elhurcolják az összes erdélyi ferencest és a laikus testvéreket, akiket Máriar ... Bővebben Máriaradna, Jilava P. Boros Domokos Fortunát,
1952. május 22. A Máriaradnára internált erdélyi ferenceseket a Securitate Désre, Esztelnekre és Kőrösbányára hurcol ... Bővebben Máriaradna, Dés, Esztelnek, Kőrösbánya, Szászváros
1952. augusztus 16. Letartóztatják Luka László/Vasile Lucát és a volt pénzügyminiszter-helyettest, Jakab Sándor/Alexandr ... Bővebben Szatmárnémeti, Szamosújvár, Poarta Alba, Luka László/Vasile Luca, Jakab Sándor/Alexandru Iacob, Ana Pauker, Molotov, Boros Jenő, dr. Kiss Bertalan, Peleskei Sándor, Sárközi Lajos, Sztálin,László Dezső,
1955. augusztus 25. Letartóztatják Nagyobb Péter uzoni református lelkészt. Ugyanekkor hurcolják el a szülőfalujából, Ré ... Bővebben Réty, Marosvásárhely, Pite?ti Nagyobb Péter, Kováts Pál,
1956. november 23. Romániába hurcolják az előző napon a budapesti jugoszláv nagykövetség elől elrabolt Nagy Imrét és tá ... Bővebben Snagov Nagy Imre,
1983. február 24. Sepsiszentgyörgyön elhurcolják hazulról Visky Árpád színművészt. Zárt tárgyaláson a bukaresti katona ... Bővebben Sepsiszentgyörgy Visky Árpád
1983. május 23. Elhurcolják hazulról Páll Béla gyergyóditrói betegnyugdíjas középiskolai matematika tanárt. Augusztu ... Bővebben Bukarest Páll Béla, Szőcs Géza
1985. március és májusa között több alkalommal elhurcolják kihallgatásra a Securitate helyi emberei Csillik János ... Bővebben Csillik János