Vincze Gábor: Romániai magyarság történeti kronológiája 1944-1989

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Helynév Intézmény Személynév
1944. december 28. Megszervezik a kolozsvári Magyar Tankerületi Főigazgatóságot, melynek élére Hadházy Sándor kerül. 19 ... Bővebben Kolozsvár, Észak-Erdély Magyar Tankerületi Főigazgatóság, Kolozsvári Magyar Egyetem Hadházy Sándor, Vasile Pogăceanu
1945. február 6. Kolozsváron ifj. Teofil Vescan, a Román Kommunista Párt észak-erdélyi megbízottja kezdeményezésére é ... Bővebben Kolozsvár, Balázsfalva, Nagyszeben, Nagyvárad ifj. Teofil Vescan, Jordáky Lajos, Victor Pop, Iulian Chitta, Csiky Gyula, dr. Pelle János, Ványai Károly
1945. február 7. A Monitorul Oficialban megjelenik a 86/1945. sz. törvény, a „Nemzetiségi Statútum”. (A sokat bírált ... Bővebben Kolozsvár Országos Demokrata Arcvonal Észak-Erdélyi Központi Tanácsadó Testülete Jordáky Lajos, Bruder Ferenc, ifj. Teofil Vescan
1945. február 12-14. A kolozsvári Városházán ülésezik „Észak-Erdély parlamentje”, az ODA észak-erdélyi konferenciája, mel ... Bővebben Kolozsvár, Uzon ODA Észak-Erdélyi Központi Végrehajtó Bizottsága Venczel József, ifj. Teofil Vescan, Jordáky Lajos, Lakatos István, Nicolae Moldoveanu, Balogh Edgár, Bruder Ferenc, Demeter János, Tudor Bugnariu, Vasile Pogăceanu, Neumann Jenő, Goldberger Miklós
1945. február 23. A kolozsvári magyar egyetem szakszervezeti bizalmijai emlékiratban többek közt kérik a „hatos bizott ... Bővebben Kolozsvár
1945. március 8. Kolozsváron megjelenik az Erdélyi Szikra a Kommunisták Romániai Pártja Észak-Erdélyi Tartományi Bizo ... Bővebben Kolozsvár Kommunisták Romániai Pártja Észak-Erdélyi Tartományi Bizottsága Nagy István, ifj. Teofil Vescan, Berde Mária
1945. március 9. Vasile Pogăceanu Kolozs megyei főispán – a „hatos bizottság” javaslatára hivatkozva – rendeletet ad ... Bővebben Kolozsvár Vasile Pogăceanu, Balogh Edgár, Demeter János, Gunda Béla, dr. Klimkó Dezső, dr. Ludány György, László Gyula, Szász István, dr. Obál Ferenc, Benedek István, Benedek Marcell
1945. március 15. Kolozsváron megnyílik az 1848–49-es Ereklyemúzeum. (Az anyagot Kiss Jenő és Bözödi György gyűjtötte ... Bővebben Kolozsvár, Marosvásárhely Ereklyemúzeum Kiss Jenő, Bözödi György
1945. április 16-17. Kolozsváron Aurel Potop nemzetnevelésügyi államtitkár és Luka László/Vasile Luca, az Országos Demokr ... Bővebben Nagyszeben, Kolozsvár I. Ferdinánd Király Egyetem, Ferenc József Tudományegyetem Aurel Potop, Luka László/Vasile Luca, Balogh Ernő, Pásztai Géza, dr. Csőgör Lajos, Jordáky Lajos, Emil Petrovici, ifj. Teofil Vescan, David Prodan, Alexandru Roşca
1945. április 25. Bukarestben tovább folytatódtak a tárgyalások a kolozsvári magyar egyetem kérdésében. Az Észak-Erdél ... Bővebben Bukarest, Kolozsvár Vescan, Voitec, Demeter János, Venczel József, Nagy Géza, Miskolczy Dezső, Jordáky Lajos, György Lajos, Jancsó Elemér, Buza László, Demeter János, Balogh Ernő, Dezső Lóránd, Veress Ferenc, Csőgör Lajos, Lakatos István
1945. április 30. Újabb delegáció (Kurkó Gyárfás, az MNSz elnöke, Czikó Nándor, a nemzetiségügyi minisztérium tanácsos ... Bővebben Bukarest Kurkó Gyárfás, Czikó Nándor, Demeter János, Nagy Géza, Venczel József, Ştefan Voitec, Aurel Potop, Petru Groza, Dr. Csőgör Lajos,
1945. június 2. Csőgör Lajos, mint a magyar egyetem egyik szervezője tárgyal Bukarestben Ştefan Voitec nemzetnevelés ... Bővebben Bukarest Csőgör Lajos, Ştefan Voitec, Aurel Potop, Demeter Jánost, Jancsó Elemért
1945. június 5. ”Saját kérésére” fölmentik tisztségéből Tudor Bugnariut, Kolozsvár 1944. október 11. után kinevezett ... Bővebben Tudor Bugnariut, Gheorghe Chiciudean, Demeter János, Dán István, dr. Csőgör Lajos, Demeter János, Jancsó Elemér
1945. június 10-13. Bukarestben a magyar és román egyetemek vezetői megbeszéléseket tartanak a vitás kérdésekről. A magy ... Bővebben Bukarest, Marosvásárhely Emil Petrovici
1945. június 17. Az MNSZ Országos Végrehajtó Bizottsága nevében Kurkó Gyárfás adakozásra szólítja fel Erdély magyar t ... Bővebben Kolozsvár, Kurkó Gyárfás, Márton Áron, Teohari Georgescu
1945. június 18. Az eredménytelen tárgyalások ellenére megjelenik a román egyetemi átvételi bizottság, hogy kezdetét ... Bővebben Ferenc József Tudományegyetem Groza, Voitec
1945. július 6. Bukaresti a minisztertanács döntést hoz arról, hogy a magyar egyetem orvostudományi karának Marosvás ... Bővebben Bukarest, Marosvásárhely
1945. július 16. A nemzetnevelésügyi miniszérium államtitkára, Aurel Potop 169.049. sz. határozatával elrendeli, hogy ... Bővebben Ferenc József Tudományegyetem, Kolozsvári Felsőfokú Kereskedelmi és Ipari Iskola, Bolyai Tudományegyetem Aurel Potop,
1945. augusztus 6. A Monitorul Oficialban – a nemzetiségi statútum végrehajtási utasításaként, illetve módosításaként – ... Bővebben
1945. szeptember 16. Egészségügyi okokra hivatkozva visszamegy Budapestre Haynal Imre professzor, aki 1944. szeptemberébe ... Bővebben Budapest, Kolozsvár Ferenc József Tudományegyetem Haynal Imre,
1945. október 20. Megjelenik a Monitorul Oficialban a kolozsvári magyar egyetemi tanács kinevezése. Rektor: dr. Csőgör ... Bővebben Kolozsvár Bolyai Tudományegyetem dr. Csőgör Lajos, György Lajos, Molter Károly, Biró Vencel, Péterffy István, Balog Ernő, Jordáky Lajos, Vencel József, dr. Feszt György, Dr.Veres Ferenc, Petru Groza, Voitec
1945. december 18. A Monitorul Oficialban megjelenik a nemzetnevelési miniszter 347.101. sz. rendelete, mely szerint a ... Bővebben Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem – Universitatea Bolyai din Cluj
1947. június 27. A Világosságban éles kirohanást intéznek György Lajos egyetemi tanár, az Erdélyi Katolikus Státus vi ... Bővebben Erdélyi Katolikus Státus György Lajos, Tamás Gáspár, Márton Áron, Tavaszy Sándor, Balogh Artúr, Bónis Györg
1948. október 15. A közoktatásügyi minisztérium – pár nappal később napvilágot látó – reformja szerint a felsőfokú okt ... Bővebben Kolozsvár Mechanikai Intézet, Almérnöki Intézet
1948. október 26. Megjelenik a felsőoktatás átszervezéséről döntő 263.327. sz. közoktatásügyi miniszteri rendelet. A j ... Bővebben Marosvásárhely, Kolozsvár Bolyai Tudományegyetem, Magyar Művészeti Intézet (Institutul de Arta cu limba de predare maghiare din Cluj), Agrártudományi Intézet (Institutul Agronomic) Növénytermesztési Fakultás Márkos Albert, Aurel Ciupe, Poór Lili, Kovács Zoltán
1949. január 21. Monitorul Oficial újabb kinevezéseket közöl a Bolyai Tudományegyetemre: Balogh Edgár lett a Bolyai T ... Bővebben Bolyai Tudományegyetem Balogh Edgár, Jancsó Elemér, Demeter János, Zörgő Benjamin, Borbély Sámuel, Soós Ilona, Török Zoltán, Lazányi Endre
1951. október 1. Megkezdődik az oktatás a Babeş és a Bolyai Tudományegyetemek jogi karainak, és a Bolyai Tudományegye ... Bővebben Kolozsvári Jog- és Közgazdaságtudományi Főiskolán (Institut de Ştiinţe Juridice din Cluj)
1956. október 20. Közlemény jelenik meg az Előrében (másnap pedig a kolozsvári Igazságban): „Az illetékes szakminiszté ... Bővebben Mezőgazdaságtudományi Intézet
1956. október 29. Az RMP Központi Vezetése Politikai Bizottsága számára „a helyzetről és a pártszervek által foganatos ... Bővebben Kolozsvár, Bukarest, Marosvásárhely, Temesvár
1959. április 20-23. Az RMP Politikai Bizottság ülésén elfogadják a két „egyesítendő” egyetem új struktúráját (ezen belül ... Bővebben RMP Politikai Bizottság, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Gheorghe Gheorghiu-Dej