Vincze Gábor: Romániai magyarság történeti kronológiája 1944-1989

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Helynév Intézmény Személynév

Év

1945.

Hónap

április

Nap

19.
Nagyváradon meghal Betegh Miklós (1868–1945), aki 1910–14 között Torda-Aranyos vármegye főispánja vo ... Bővebben

Helynév

Nagyvárad, Dicsőszentmárton

Intézmény

Személynév

Betegh Miklós

Év

1945.

Hónap

június

Nap

7.
Kilencvenhároméves korában Kolozsváron meghal Pákéi Sándor József, az Erdélyi Magyar Közművelődési E ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Pákéi Sándor József, Balogh Edgár,

Év

1945.

Hónap

október

Nap

4.
Bukarestben egy kórházban meghal az 1944 szeptemberében a fővárosba internált Gyárfás Elemér (Borzás ... Bővebben

Helynév

Bukarest

Intézmény

Személynév

Gyárfás Elemér

Év

1945.

Hónap

november

Nap

30.
Kolozsváron meghal P. Trefán Leonárd (1875–1945), a kolozsvári ferences zárda volt főnöke, író, a Ka ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

P. Trefán Leonárd,

Év

1945.

Hónap

december

Nap

13.
Az erdélyi római katolikus egyházmegye tanácsa az elhunyt Gyárfás Elemér helyébe György Lajost, a Bo ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Gyárfás Elemér, György Lajost

Év

1946.

Hónap

január

Nap

7.
Az MNSZ létrehozza a Romániai [Országos] Magyar Segélyező Bizottságot, mely megszervezi a Segély Ala ... Bővebben

Helynév

Intézmény

MNSZ, Romániai [Országos] Magyar Segélyező Bizottság, Bolyai Tudományegyetem

Személynév

Józan Miklós,

Év

1948.

Hónap

január

Nap

17.
Kolozsváron meghal Nagy Zoltán (Hódmezővásárhely, 1905. jan. 26.) közgazdasági szakíró, az erdélyi s ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Nagy Zoltán

Év

1948.

Hónap

június

Nap

26.
Kolozsváron meghal Valentiny Antal, az egyetemi könyvtár volt igazgatója.

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Valentiny Antal

Év

1949.

Hónap

február

Nap

20.
Meghal Kolozsváron Berde Mária írónő.

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Berde Mária

Év

1950.

Hónap

április

Nap

3.
Meghal Tárcza Bertalan a Magyar Dalosszövetség volt elnöke.

Helynév

Intézmény

Magyar Dalosszövetség

Személynév

Tárcza Bertalan

Év

1950.

Hónap

április

Nap

14.
Kolozsváron meghal Szolnay Sándor festőművész.

Helynév

Intézmény

Személynév

Szolnay Sándor

Év

1950.

Hónap

június

Nap

5.
Budapesten meghal gr. Bánffy Miklós, volt külügyminiszter, a két világháború közti kor egyik legjele ... Bővebben

Helynév

Budapest

Intézmény

Személynév

gr. Bánffy Miklós,

Év

1950.

Hónap

július

Nap

31.
Kolozsváron 41 éves korában súlyos betegségben meghal dr. Erőss Alfréd, akit Patrick O' Hara nuncius ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

dr. Erőss Alfréd, Patrick O' Hara

Év

1950.

Hónap

december

Nap

31.
Kolozsváron meghal György Lajos irodalomtörténész, egyetemi tanár.

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

György Lajos

Év

1951.

Hónap

március

Nap

4.
Kolozsváron meghal Balogh Arthur egyetemi tanár, a két világháború közötti korszak legjelentősebb er ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Balogh Arthur

Év

1952.

Hónap

január

Nap

7.
Marosvásárhelyen meghal dr. Feszt György az Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet professzora, aki dr. C ... Bővebben

Helynév

Marosvásárhely

Intézmény

Személynév

dr. Feszt György, dr. Csőgör Lajos

Év

1952.

Hónap

március

Nap

16.
A Duna–Fekete-tenger Csatornánál lévő sălciai munkatelepen meghal P. Boros Fortunát, 1948 előtt fere ... Bővebben

Helynév

Sălcia

Intézmény

Személynév

P. Boros Domokos Fortunát,

Év

1952.

Hónap

április

Nap

1.
Kolozsváron meghal dr. Gyergyay Árpád fül-orr-gége-professzor, 1940–44 között a kolozsvári Ferenc Jó ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

dr. Gyergyay Árpád

Év

1952.

Hónap

december

Nap

6.
A jilavai börtönben meghal Scheffler János (Kálmánd, 1887.) szatmári római katolikus megyéspüspök.   ... Bővebben

Helynév

Jilava

Intézmény

Személynév

Scheffler János,

Év

1953.

Hónap

március

Nap

6.
Sztálin halála miatt országos gyászt rendelnek el. Kolozsváron két nyelven hangzanak el a gyászbeszé ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Sztálin

Év

1953.

Hónap

augusztus

Nap

17.
A jilavai börtönben meghal az 1951. augusztus 24-én letartóztatott Maczalik Alfréd (Nagyszeben, 1890 ... Bővebben

Helynév

Jilava

Intézmény

Személynév

Maczalik Alfréd

Év

1953.

Hónap

október

Nap

3.
A nagyenyedi börtönben meghal az 1949 áprilisában letartóztatott Bogdánffy Szilárd, a szatmári római ... Bővebben

Helynév

Nagyenyed

Intézmény

Személynév

Bogdánffy Szilárd

Év

1953.

Hónap

október

Nap

16.
Madridi száműzetésében meghal Nyírő József író, publicista, szerkesztő. A két világháború között nép ... Bővebben

Helynév

Madrid

Intézmény

Személynév

Nyírő József

Év

1954.

Hónap

január

Nap

4.
Az Ocnele Mare-i fegyházban éhenhal Szász Pál, az EMGE volt vezetője, akit a Márton Áron és társai-p ... Bővebben

Helynév

Ocnele Mare

Intézmény

Személynév

Szász Pál,

Év

1954.

Hónap

július

Nap

23.
Désen meghal Daday Lóránd (1893-1954) író. A két világháború között Székely Mózes álnéven több regén ... Bővebben

Helynév

Dés

Intézmény

Személynév

Daday Lóránd, Székely Mózes,

Év

1954.

Hónap

augusztus

Nap

13.
Kolozsváron meghal Gaál Gábor (Budapest, 1891.) kommunista szerkesztő, egyetemi tanár. Az 1919-es Ta ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Gaál Gábor,

Év

1954.

Hónap

szeptember

Nap

14.
A máramarosszigeti börtönben meghal az 1950-ben letartóztatott dr. Boga Alajos (Csíkkozmás, 1886.) g ... Bővebben

Helynév

Máramarossziget

Intézmény

Személynév

dr. Boga Alajos,

Év

1954.

Hónap

november

Nap

4.
Temesváron a kórházban meghal Pacha Ágoston (Móriczföld, 1870.) temesvári római katolikus megyéspüsp ... Bővebben

Helynév

Temesvár

Intézmény

Személynév

Pacha Ágoston,

Év

1955.

Hónap

augusztus

Nap

15.
Kolozsváron meghal Kovács István (1880-1955) régész, numizmatikus. 1913-tól a Ferenc József Tudomány ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Kovács István

Év

1956.

Hónap

február

Nap

21.
Marosvásárhelyen meghal Boga Lajos (Marosvásárhely, 1885.) természettudományi szakíró, szerkesztő. 1 ... Bővebben

Helynév

Marosvásárhely

Intézmény

Központi Statisztikai Igazgatóság,

Személynév

Boga Lajos

Év

1956.

Hónap

február

Nap

29.
A rîmnicu sărat-i börtönben meghal Sándor Imre (Csíkverebes, 1893) gyulafehérvári titkos ordinárius, ... Bővebben

Helynév

Rîmnicu Sărat

Intézmény

Személynév

Sándor Imre

Év

1956.

Hónap

június

Nap

30.
Sepsiszentgyörgyön meghal Kovásznai (Gocz) Gábor (1887–1956). 1917 és 1929 közt Sepsiszentgyörgy alp ... Bővebben

Helynév

Sepsiszentgyörgy

Intézmény

Személynév

Kovásznai (Gocz) Gábor

Év

1956.

Hónap

december

Nap

31.
Marosvásárhelyen meghal dr. Mátyás Mátyás (Borszék, 1888.) szülész-nőgyógyász. Pályafutását a Ferenc ... Bővebben

Helynév

Marosvásárhely

Intézmény

Személynév

dr. Mátyás Mátyás

Év

1957.

Hónap

november

Nap

5.
A kolozsvári katonai törvényszék Macskási Pál vezette tanácsa meghozza ítéletet Dobai István és társ ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Macskási Pál, Dobai István, Varga László, Komáromi József, Kertész Gábor, Bereczki András, Gazda Ferenc, Nagy József, Dobri János, László Dezső, Ravasz László, Illyés Gyula,

Év

1958.

Hónap

július

Nap

29.
Székelyudvarhelyen meghal Haáz Ferenc Rezső (Szepesbéla, 1883.) etnográfus, pedagógus, a székelyudva ... Bővebben

Helynév

Székelyudvarhely

Intézmény

Személynév

Haáz Ferenc Rezső

Év

1960.

Hónap

március

Nap

5.
Kolozsváron meghal Asztalos István (Mikeszásza, 1909.) író, szerkesztő. 1941–44 között a kolozsvári ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Asztalos István

Év

1960.

Hónap

március

Nap

17.
Brassóban meghal Mattis-Teutsch János (Brassó, 1884.) festő, szobrász, grafikus. A háromszéki szárma ... Bővebben

Helynév

Brassó

Intézmény

Személynév

Mattis-Teutsch János

Év

1960.

Hónap

augusztus

Nap

8.
Szatmárnémetiben meghal Papp (Pop) Aurél (Érkávás, 1879.) román származású, de magyar kultúrájú fest ... Bővebben

Helynév

Szatmárnémeti

Intézmény

Személynév

Papp (Pop) Aurél, Octavian Gogával, Emil Isac,

Év

1960.

Hónap

december

Nap

11.
Meghal Kolozsvárott (a Román Népköztársaság Csillaga érdemrend III. fokozatával kitüntetett) Vásárhe ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Vásárhelyi János

Év

1961.

Hónap

július

Nap

16.
Budapesten meghal Roska Márton régész, történész (Magyarköblös, 1880.). 1913 és 1919 között a kolozs ... Bővebben

Helynév

Budapest

Intézmény

Személynév

Roska Márton

Év

1961.

Hónap

szeptember

Nap

16.
Másfél évi betegeskedés után Nagyváradon meghal Arday Aladár nagyváradi (királyhágó melléki) reformá ... Bővebben

Helynév

Nagyvárad

Intézmény

Személynév

Arday Aladár

Év

1962.

Hónap

december

Nap

2.
Kolozsváron meghal Bíró Vencel (Vértessomló, 1885.) piarista történész, író. 1934-től az önálló erdé ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Bíró Vencel,

Év

1963.

Hónap

május

Nap

19.
Szatmárnémetin meghal Jakabffy Elemér (Lugos, 1881.) kisebbségpolitikus. A két világháború között a ... Bővebben

Helynév

Szatmárnémeti

Intézmény

Személynév

Jakabffy Elemér

Év

1963.

Hónap

július

Nap

29.
Kolozsváron meghal Kelemen Lajos (Marosvásárhely, 1877.) történész, levéltáros. 1918-1944 között az ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Kelemen Lajos, Gaál Gábor

Év

1963.

Hónap

október

Nap

18.
Kolozsváron meghal Kakassy Endre (Marosludas, 1903.) közíró, szerkesztő. A harmincas évektől munkatá ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Kakassy Endre

Év

1964.

Hónap

december

Nap

27.
Kolozsváron meghal Köpeczi Sebestyén József (Szék, 1878.) művészettörténész, heraldikus. 1919–41 köz ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Köpeczi Sebestyén József

Év

1965.

Hónap

február

Nap

21.
Kolozsváron meghal Bruder Ferenc (Kolozsvár, ?), szociáldemokrata politikus. 1948-ig az RSZDP kolozs ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Bruder Ferenc, Nagy Géza,

Év

1965.

Hónap

március

Nap

19.
Meghal Gheorghe Gheorghiu-Dej, az RMP első titkára, az Államtanács elnöke. // Horváth József, a Néps ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Gheorghe Gheorghiu-Dej, Horváth József,

Év

1966.

Hónap

június

Nap

10.
Budapesten meghal Nyárády Erazmus Gyula (Nyárádtő, 1881.) botanikus. 1922-től a kolozsvári botanikus ... Bővebben

Helynév

Budapest

Intézmény

Személynév

Nyárády Erazmus Gyula

Év

1967.

Hónap

március

Nap

15.
Ipp határában ötvennégy éves korában autóbalesetben életét veszti Búthi Sándor, a Nagyváradi (volt K ... Bővebben

Helynév

Ipp

Intézmény

Személynév

Búthi Sándort

Év

1967.

Hónap

július

Nap

28.
Kolozsváron meghal Jancsó Béla (Marosújvár, 1903.), publicista, orvosi szakíró, szerkesztő. Orvosi t ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Jancsó Béla

Év

1968.

Hónap

július

Nap

23.
Csíkszentdomokoson meghal Márton Mózes (Zetelaka, 1896.) plébános, aki 1951 januárjától egy évig a g ... Bővebben

Helynév

Csíkszentdomokos

Intézmény

Személynév

Márton Mózes

Év

1968.

Hónap

szeptember

Nap

6.
Nagyváradon meghal Bélteki Ferenc (Fugyivásárhely, 1909.) vikárius, az 1948-as kultusztörvény után a ... Bővebben

Helynév

Nagyvárad

Intézmény

Személynév

Bélteki Ferenc, Sipos Ferenc, Hosszú László, Gáll Ernő, Huszár Sándor, Nicolae Ceauşescu, Balogh Edgár, Benkő Samu, Földes László, Kányádi Sándor, Kós Károly, Létay Lajos, Mikó Imre, Rácz Győző, Senkálszky Endre, Szervátiusz Jenő, Tóth Sándor

Év

1969.

Hónap

november

Nap

23.
A bukaresti televízióban megindul a magyar adás, heti kétszer, összesen másfél óra időtartamban. A m ... Bővebben

Helynév

Bukarest, Budapest,

Intézmény

Személynév

Fazekas János, Nicolae Ceauşescu, Molnár Vilhelm, Huszár Sándor, Bodor Pál, Hegedűs Nándor,

Év

1970.

Hónap

február

Nap

25.
Kolozsváron meghal Nagy Albert (Torda, 1902.) festőművész. Tanulmányait Budapesten és Olaszországban ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Nagy Albert

Év

1970.

Hónap

április

Nap

11.
Budapesten meghal Gyallay Domokos (Bencéd, 1880.) író, szerkesztő. A két világháború közt a Magyar N ... Bővebben

Helynév

Budapest

Intézmény

Személynév

Gallay Domokos

Év

1970.

Hónap

október

Nap

31.
Szegeden meghal Herepei János (Kolozsvár, 1891.), művelődéstörténész, muzeológus, régész. 1914-től a ... Bővebben

Helynév

Szeged

Intézmény

Személynév

Herepei János

Év

1971.

Hónap

október

Nap

13.
Marosvásárhelyen meghal Kemény János (Pittsburgh, 1903.), író, szerkesztő, irodalom- és színházszerv ... Bővebben

Helynév

Marosvásárhely

Intézmény

Személynév

Kemény János

Év

1971.

Hónap

november

Nap

12.
Kolozsváron meghal Jancsó Elemér (Marosújvár, 1905.), irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. 1942- ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Jancsó Elemér

Év

1971.

Hónap

december

Nap

7.
Kolozsváron meghal Kiss Elek (Medesér, 1888.) unitárius püspök, pedagógiai és teológiai szakíró.   ? ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Kiss Elek

Év

1972.

Hónap

február

Nap

15.
Bukarestben meghal Kohn Hillel (Kolozsvár, 1891.) jogász, közgazdasági szakíró, szociológus, politik ... Bővebben

Helynév

Bukarest

Intézmény

Személynév

Kohn Hillel

Év

1973.

Hónap

január

Nap

10.
Bukarestben hosszas betegség után meghal Földes László (Arad, 1922.) irodalomkritikus, szerkesztő. 1 ... Bővebben

Helynév

Bukarest

Intézmény

Személynév

Földes László

Év

1973.

Hónap

november

Nap

15.
Kolozsváron meghal László Dezső (Sepsiszentgyörgy, 1904.) református lelkész, teológus, publicista, ... Bővebben

Helynév

KOlozsvár

Intézmény

Személynév

László Dezső

Év

1974.

Hónap

augusztus

Nap

21.
Szabófalván meghal Lakatos Demeter (Szabófalva, 1911.) moldvai csángó-magyar népköltő. Tehetségére a ... Bővebben

Helynév

Szabófalva

Intézmény

Személynév

Lakatos Demeter

Év

1974.

Hónap

október

Nap

24.
Meghal Argay György (Korpona, 1893.), a Romániai Zsinatpresbiteri-Evangélikus-Lutheránus Egyház püsp ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Argay György

Év

1974.

Hónap

november

Nap

29.
Kolozsváron meghal Jordáky Lajos (Kolozsvár, 1913.) szociológus, történész, kritikus. 1945-től a Bol ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Jordáky Lajos,

Év

1976.

Hónap

április

Nap

4.
Kolozsváron meghal Márton Gyula (Nagymon, 1916.) nyelvész, egyetemi tanár. A Ferenc József Tudománye ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Ferenc József Tudományegyetem,Bolyai Tudományegyetem

Személynév

Márton Gyula

Év

1976.

Hónap

augusztus

Nap

22.
Csíkszeredában meghal Nagy Imre (Csíkzsögöd, 1893.) festőművész. Tanulmányait Budapesten végzi, majd ... Bővebben

Helynév

Csíkszereda

Intézmény

Személynév

Nagy Imre,

Év

1977.

Hónap

január

Nap

5.
Kolozsváron meghal Horváth István (Magyarózd 1909.), költő, regényíró. (Egy részeg rendőrtiszt üti e ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Horváth István

Év

1977.

Hónap

április

Nap

24.
Kolozsváron meghal Mikó Imre (Bánffyhunyad, 1911.), kisebbségjogász, kisebbségpolitikus, szerkesztő, ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Országos Magyar Párt, Erdélyi Magyar Tanács Kriterion Könyvkiadó, Kommunisták Romániai Pártja, Bolyai Tudományegyetem

Személynév

Mikó Imre, Nagy István, Sütő András, Balogh Edgár, Biczó György

Év

1977.

Hónap

április

Nap

26.
Kőröskisjenőn meghal Olosz Lajos (Ágya, 1891.) költő. Az Erdélyi Helikon egyik alapító tagja, a két ... Bővebben

Helynév

Kőröskisjenő

Intézmény

Személynév

Olosz Lajos

Év

1977.

Hónap

szeptember

Nap

13.
Csernátonban meghal id. Haszmann Pál (Komandó, 1902.), tanító, helytörténész, néprajzkutató. 1934-tő ... Bővebben

Helynév

Csernáton

Intézmény

Személynév

id. Haszmann Pál

Év

1978.

Hónap

január

Nap

10.
Bukarestben meghal Szemlér Ferenc (Székelyudvarhely, 1906.) író, költő, lapszerkesztő. 1923-tól jele ... Bővebben

Helynév

Bukarest

Intézmény

Személynév

Szemlér Ferenc

Év

1978.

Hónap

május

Nap

6.
Kolozsváron meghal Péterfi István (Déva, 1906.) biológus. 1943-tól a kolozsvári Ferenc József, majd ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Péterfi István, Mihnea Gheorghiu, Illyés Gyula,

Év

1979.

Hónap

május

Nap

26.
A háromszéki Esztelneken meghal P. Benedek Simon Fidél (Székelyszentlélek, 1907.), aki 1948-tól a Sz ... Bővebben

Helynév

Esztelnek

Intézmény

Személynév

P. Benedek Simon Fidél

Év

1979.

Hónap

június

Nap

18.
Erdőszentgyörgyön közúti balesetben meghal Varga Katalin, A Hét munkatársa és Nagy Pál (Szatmárnémet ... Bővebben

Helynév

Erdőszentgyörgy

Intézmény

Képzőművészeti Intézet, Képzőművészeti Líceum

Személynév

Varga Katalin, Nagy Pál, Ion Andreescu

Év

1979.

Hónap

október

Nap

22.
Brassóban meghal Jakabos Ödön (Nyújtód, 1940.), aki azzal válik ismertté, hogy 1972–73-ban egyedül – ... Bővebben

Helynév

Brassó

Intézmény

Személynév

Jakabos Ödön, Kőrösi Csoma Sándor

Év

1980.

Hónap

szeptember

Nap

29.
Gyulafehérváron hosszas betegség után meghal Márton Áron római katolikus püspök (Csíkszentdomokos, 1 ... Bővebben

Helynév

Gyulafehérvár

Intézmény

Személynév

Márton Áron, György Lajos, Jakab Antal, Lékai János, Takács Lajos, Király Károly, Fazekas János,

Év

1981.

Hónap

január

Nap

24.
Marosvásárhelyen meghal Nagy Géza (Kolozsvár, 1914.) nyugalmazott egyetemi tanár, műfordító, pedagóg ... Bővebben

Helynév

Marosvásárhely

Intézmény

Személynév

Nagy Géza, Venczel József, Király Károly, Szepes István,, Kós Károly,

Év

1981.

Hónap

június

Nap

3.
Bukarestben meghal Bányai (Baumgarten) László (Kőrösbánya, 1907.) egyetemi tanár, kutató. Franciaors ... Bővebben

Helynév

Bukarest

Intézmény

Személynév

Bányai (Baumgarten) László,

Év

1981.

Hónap

november

Nap

30.
Marosvásárhelyen meghal Molter Károly (Óverbász, 1890.), író, kritikus, irodalomtörténész. A két vil ... Bővebben

Helynév

Marosvásárhely

Intézmény

Személynév

Év

1982.

Hónap

április

Nap

10.
Kolozsváron meghal Puskás Lajos (Gyergyóalfalu, 1901.) pedagógus, pedagógiai szakíró. A két világháb ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Puskás Lajos

Év

1982.

Hónap

április

Nap

12.
Medgyesnél közúti balesetben meghal P. Écsy László János, az erdélyi ferences rendtartomány főnöke. ... Bővebben

Helynév

Medgyes, Marosvásárhely

Intézmény

Személynév

P. Écsy László János, Ion Lăncrănjan, Szabó Gyula, Méliusz József, Beke György, Nicolae Ceauşescu,

Év

1982.

Hónap

december

Nap

8.
Kolozsváron meghal Kelemen Béla (Csíkkozmás, 1913.) nyelvész, szótáríró. 1946-tól a Bolyai egyetem a ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Kelemen Béla

Év

1982.

Hónap

december

Nap

28.
Kolozsváron meghal Takács Lajos (Arad, 1908.) jogász, egyetemi tanár, politikus. 1948-ban nemzetiség ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Takács Lajos, Balogh Edgár

Év

1983.

Hónap

január

Nap

5.
Kolozsváron meghal Nagy István (Csíkszereda, 1907.) karmester, zenetanár, hegedűművész. Budapesten a ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Nagy István

Év

1983.

Hónap

március

Nap

6.
Nagyváradon meghal Hosszú László (Szilágysomlyó, 1913.) nagyváradi vikárius, apostoli protonótárius, ... Bővebben

Helynév

Nagyvárad

Intézmény

Személynév

Hosszú László, Dászkál István

Év

1983.

Hónap

április

Nap

15.
Meghal Budapesten Illyés Gyula (Rácegrespuszta, 1902.) író, költő, publicista, aki a hatvanas évektő ... Bővebben

Helynév

Budapest

Intézmény

Személynév

Illyés Gyula

Év

1983.

Hónap

május

Nap

21.
Brassóban meghal Kurkó Gyárfás (Csíkszentdomokos, 1909.) A brassói vasmunkás-vállalkozó 1934-ben a M ... Bővebben

Helynév

Brassó

Intézmény

Személynév

Kurkó Gyárfás

Év

1983.

Hónap

június

Nap

4.
Kolozsváron meghal Könczei Ádám folklorista, lapszerkesztő. (Küküllővár, 1928.) 1958-tól a kolozsvár ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Könczei Ádám

Év

1984.

Hónap

február

Nap

7.
Bukarestben meghal Kovács József (Temeskeresztes, 1919.) történész, egyetemi tanár, 1976 és 1984 köz ... Bővebben

Helynév

Bukarest

Intézmény

Személynév

Kovács József

Év

1984.

Hónap

február

Nap

21.
Kolozsváron meghal Kacsó Sándor (Mikháza, 1901.), író, szerkesztő, publicista. Kezdettől tagja az ún ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Kacsó Sándor

Év

1984.

Hónap

március

Nap

12.
A marosvásárhelyi kórházban gyanús eredetű kórban meghal Pálffi Géza székelyudvarhelyi plébános. A S ... Bővebben

Helynév

Marosvásárhely

Intézmény

Személynév

Pálffi Géza

Év

1984.

Hónap

szeptember

Nap

13.
Kolozsváron meghal Juhász István (Nagyenyed, 1915.), történész, teológiai tanár. 1941–47 között az E ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Juhász István

Év

1985.

Hónap

június

Nap

19.
Kolozsváron meghal ifj. Cseh Gusztáv (1934.) grafikusművész. A magyar lapoknak megtiltják, hogy mege ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

ifj. Cseh Gusztáv

Év

1985.

Hónap

november

Nap

30.
Kolozsváron meghal Gy. Szabó Béla (Gyulafehérvár, 1905.) grafikus, festőművész, író. Budapesten végz ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Gy. Szabó Béla

Év

1986.

Hónap

január

Nap

5.
Sepsiszentgyörgy szélén gyanús körülmények között holtan találják Visky Árpád korábban elítélt, majd ... Bővebben

Helynév

Sepsiszentgyörgy

Intézmény

Személynév

Visky Árpád

Év

1986.

Hónap

február

Nap

2.
Berecken meghal Dukát József (Székelykeresztúr, 1916.) gyulafehérvári egyházmegyés pap, pápai káplán ... Bővebben

Helynév

Bereck

Intézmény

Személynév

Dukát József

Év

1986.

Hónap

június

Nap

18.
Sidneyben meghal Vásárhelyi Ziegler Emil, az 1944 előtti időszak jeles erdélyi művészetkritikusa. Bővebben

Helynév

Sidney

Intézmény

Személynév

Vásárhelyi Ziegler Emil

Év

1986.

Hónap

szeptember

Nap

24.
Kovásznán meghal Lakó Elemér (Kolozs, 1929.) nyelvész, művelődéstörténész. A Bolyai egyetemen végez, ... Bővebben

Helynév

Kovászna

Intézmény

Személynév

Lakó Elemér

Év

1987.

Hónap

január

Nap

26.
Útban Sepsiszentgyörgyről Marosvásárhelyre a vonaton megfagy Sütő István 38 éves költő. (Első kötete ... Bővebben

Helynév

Sepsiszentgyörgy, Marosvásárhely

Intézmény

Személynév

Sütő István

Év

1987.

Hónap

február

Nap

26-27.
Összehívják Bukarestben a magyar és német „nemzetiségi dolgozói tanácsok” országos plenárisait. Az e ... Bővebben

Helynév

Bukarest

Intézmény

Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa

Személynév

Rab István, Rácz Győző, Hajdú Győző, Nicolae Ceauşescu, Demény Lajos, Dancsuly András, Bálint Ferenc

Év

1987.

Hónap

március

Nap

3.
Kolozsváron meghal Szabó T. Attila nyelvész, történész (Kolozsvár, 1906.), az Erdélyi Magyar Szótört ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Szabó T. Attila, Jakó Zsigmond, Nagy Jenő és B. Nagy Piroska

Év

1987.

Hónap

szeptember

Nap

23.
Az esztelneki zárdában meghal P. Szentmártoni (Stöckl) Odorik (Arad, 1901.) ferences szerzetes, filo ... Bővebben

Helynév

Esztelnek

Intézmény

Személynév

P. Szentmártoni (Stöckl) Odorik

Év

1987.

Hónap

november

Nap

14.
Szatmárnémetiben meghal Gellért Sándor (Debrecen, 1916.) költő, műfordító. 1948-tól 1977-ig Mikolába ... Bővebben

Helynév

Szatmárnémeti

Intézmény

Személynév

Gellért Sándor

Év

1988.

Hónap

július

Nap

6.
Budapesten meghal Demeter János (Kerlés, 1908.) kisebbségjogász, nyugalmazott kolozsvári egyetemi ta ... Bővebben

Helynév

Budapest

Intézmény

Személynév

Demeter János

Év

1988.

Hónap

július

Nap

23.
Budapesten meghal Gálffy Mózes (Nagyszeben, 1915.) nyelvész, egyetemi tanár. 1940-44 között az Erdél ... Bővebben

Helynév

Budapest

Intézmény

Személynév

Gálffy Mózes, Márton Gyula

Év

1988.

Hónap

december

Nap

22.
Kolozsvárott meghal Demény Dezső (Nagysármás, 1915.) pszichológus, lélektani, szociológiai író, az e ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Demény Dezső

Év

1989.

Hónap

szeptember

Nap

15.
A Temesvár környéki Vadászerdőben holtan találják Újvárossy Ernőt, a helyi református gyülekezet akt ... Bővebben

Helynév

Vadászerdő

Intézmény

Személynév

Újvárossy Ernő, Tőkés László

Év

1989.

Hónap

szeptember

Nap

22.
Kolozsváron meghal Lakatos István (Nagyzorlenc, 1895.) zenetörténész. 1949–63 között a Gh. Dima Zene ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Lakatos István,

Év

1989.

Hónap

október

Nap

27.
Kolozsváron meghal Rácz Győző (Dés, 1935.), filozófiai szakíró, szerkesztő, 1967-től a Bolyai egyete ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Rácz Győző

Év

1989.

Hónap

december

Nap

1.
Budapesten meghal Makkai László (Kolozsvár, 1914.) történész, Makkai Sándor író, református püspök, ... Bővebben

Helynév

Budapest

Intézmény

Erdélyi Tudományos Intézet, Ferenc József Tudományegyetem

Személynév

Makkai László, Makkai Sándor