Vincze Gábor: Romániai magyarság történeti kronológiája 1944-1989

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Helynév Intézmény Személynév
1946. március 2. A kolozsvári Erdély írja: „Feltűnően enyhe népbírósági ítéletek Bukarestben a deportálások és tömegm ... Bővebben Kolozsvár
1948. június 29. A pápa „Nominatio substitutorum” kezdetű szentszéki rendelkezésével arra utasítja a megszállt kommun ... Bővebben Vatikán Gerald Patrik O’Hara, Scheffler János, dr. Czumbel Lajos, Szvoboda Ferenc, dr. Dobos János, Márton Áron, dr. Boga Alajos, Sándor Imre, Gajdátsy Béla
1948. november 29. Megnyitja első tanévét a marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet. (Az OGYI 1948-ig a Bolya ... Bővebben Marosvásárhely Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet, Bolyai Tudományegyetem Márton Áron
1949. február 1. A kultuszminisztérium határozata értelmében „demokrácia ellenes magatartásuk miatt” törlik a költség ... Bővebben Márton Áron, Anton Durcovici, Maczalik Alfréd, Adorján Károly
1949. június 4. Csíksomlyón tartják a korszak utolsó olyan búcsúját, melyen megtarthatják a körmenetet is. A mintegy ... Bővebben Csíksomlyó Márton Áron
1950. május 23. A kőrösbányai ferences kolostorba internálják dr. Scheffler János szatmár-nagyváradi megyéspüspököt. ... Bővebben Kőrösbánya Scheffler János
1951. március 15. A nagyváradi, temesvári, brassói, bukaresti regionális gyűlések után Kolozsváron tartják az újabb or ... Bővebben Kolozsvár Erdélyi Római Katolikus Státus Fodor Gergely, Márton Áron, Jakab Antal
1951. július 30. A bukaresti katonai törvényszék Paul Finichi hadbíró őrnagy vezette tanácsa előtt megkezdődik Márton ... Bővebben Bukarest Paul Finichi, Márton Áron, Szász Pál, Kurkó Gyárfás, Venczel Jószef, Lakatos István, Teleki Ádám, Korparich Ede, Bodor Bertalan, Rajk László, Teleki Géza,
1952. augusztus 22. Letartóztatják Bustya Dezsőt (későbbi református lelkész) tizenhét társával együtt. (Többek között: ... Bővebben Illegális Kommunistaellenes Szervezet Bustya Dezső, Bodor Ádám, Palocsay Zsigmond, Asztalos Lajos, Veress Zoltán, Kozma Zsolt,Istenes Gabriella, Telegdi Magda, Keresztes Annamária,
1952. december 6. A jilavai börtönben meghal Scheffler János (Kálmánd, 1887.) szatmári római katolikus megyéspüspök.   ... Bővebben Jilava Scheffler János,
1957. május elején Márton Áron gyulafehérvári római katolikus püspök székelyföldi bérmakörútra indul. Június 10-ig a ha ... Bővebben Kézdi rajon, Gyergyó rajon, Gyulafehérvár Márton Áron
1960. december 11. Meghal Kolozsvárott (a Román Népköztársaság Csillaga érdemrend III. fokozatával kitüntetett) Vásárhe ... Bővebben Kolozsvár Vásárhelyi János
1967. március 15. Ipp határában ötvennégy éves korában autóbalesetben életét veszti Búthi Sándor, a Nagyváradi (volt K ... Bővebben Ipp Búthi Sándort
1969. október 11-28. Márton Áron gyulafehérvári püspök – felszentelése óta első ízben – részt vesz a vatikáni püspöki szi ... Bővebben Vatikán Márton Áron
1980. szeptember 29. Gyulafehérváron hosszas betegség után meghal Márton Áron római katolikus püspök (Csíkszentdomokos, 1 ... Bővebben Gyulafehérvár Márton Áron, György Lajos, Jakab Antal, Lékai János, Takács Lajos, Király Károly, Fazekas János,