Vincze Gábor: Romániai magyarság történeti kronológiája 1944-1989

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Helynév Intézmény Személynév
1949. május 11. A minisztertanács ülésén megállapítják a miniszterelnökség mellett működő, és az Együttélő Nemzetisé ... Bővebben Együttélő Nemzetiségek Gondjaival Foglalkozó Főigazgatóság (Consiliul Ministri Departamentul pentru Problemele Nationalităţilor Conlocuitoare) Takács Lajos
1952. április 11. A Scânteia közli Gh. Gheorghiu-Dejnek a tanítók kongresszusán elmondott beszédét, melyben az addigi ... Bővebben Gheorghe Gheorghiu-Dej, Miron Constantinescu
1952. szeptember 6. Eltávolítják a Bolyai Tudományegyetemről Jakó Zsigmond történelem- és Szabó T. Attila nyelvész profe ... Bővebben Bolyai Tudományegyetem, Jakó Zsigmond, Szabó T. Attila, Benkő Samu, B. Nagy Margit, Hajós József, Csehi Gyula, Tordai Zádor, Nagy István, Bányai László, Vörös Zászló,
1956. július 14. Az Előrében közlik az RMP Központi Vezetősége és a Minisztertanács határozatát az „általános oktatás ... Bővebben
1960. május 15. és június 15. között A müncheni Nemzetőrben, az '56-os emigránsok lapjában három részben megjelenik ... Bővebben München, Magyar Autonóm Tartomány, Kolozsvár Tartomány, Orvostudományi és Gyógyszerészeti Intézet Leonte Rautu
1968. október 24-25. Az RKP KB újabb plenáris ülésén (melyen Nicolae Ceauşescu pártfőtitkár ismételten kijelenti, hogy a ... Bővebben Szocialista Egységfront, Románia Szocialista Köztársaság Magyar Nemzetiségű Dolgozói Tanácsa, Románia Szocialista Köztársaság Német Nemzetiségű Dolgozói Tanácsa Nicolae Ceauşescu
1969. március 16. A Hivatalos Közlönyben megjelenik a tanszemélyzet szabályozásáról szóló törvény, amely előírja, hogy ... Bővebben
1973. május 13. Megjelenik a 273. sz. államtanácsi törvényrendelet, melynek értelmében az általános iskolákban a nem ... Bővebben
1975. augusztus 1. Mondvacsinált indokkal felmentik a Szocialista Művelődés és Nevelés Tanácsának „Az együttélő nemzeti ... Bővebben Szocialista Művelődés és Nevelés Tanácsa, Együttélő Nemzetiségek Művelődési és Nevelési Főigazgatósága Gálfalvi Zsolt
1978. december 21. A Nagy Nemzetgyűlés elfogadja az új oktatási törvényt, mely tíz évre emeli a kötelező oktatás idejét ... Bővebben
1984. november 19-23. Bukarestben tartják az RKP XIII. kongresszusát. A Központi Bizottságban marad a magyar származásúak ... Bővebben Bukarest RKP Létay Lajos, Fejes Gyula és Fazekas Lajos, Szász József és Gere Mihály, Fazekas János, Sütő András, Rab István, Hajdú Győző, Páll Árpád, Nicolae Ceauşescu