Vincze Gábor: Romániai magyarság történeti kronológiája 1944-1989

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Helynév Intézmény Személynév
1951. április 6. Megjelenik Maros Tartomány néptanácsa magyar nyelvű napilapjának, az Előrének az első száma. Bővebben
1952. augusztus 5. A marosvásárhelyi Előre új néven, Vörös Zászlóként jelenik meg, mint a Magyar Autonóm Tartomány párt ... Bővebben Marosvásárhely
1953. április 1. Megszűnik a Romániai Magyar Szó, az MNSZ központi napilapja. Helyette megjelenik az Előre, a „Román ... Bővebben MNSZ, Robotos Imre
1953. április 22. Az Előre „Román és magyar diákok közösen készülnek a vizsgákra” cím alatt arról számol be, hogy a ko ... Bővebben
1953. december 27. A bukaresti Előrében megjelenik Márton Gyulának, a Bolyai Tudományegyetem nyelvész professzorának ír ... Bővebben Bolyai Tudományegyetem, Márton Gyula,
1954. január 7. Megjelenik az Előrében a kolozsvári Mezőgazdasági Főiskola (Agronómia) magyar tagozatán tanuló puszt ... Bővebben Mezőgazdasági Főiskola (Agronómia), Veres (Rosu) Mátyás
1954. január 30. Megjelenik az Előrében Faragó József etnográfus „A Folklórintézet kolozsvári osztályának gyűjtőmunká ... Bővebben Faragó József,
1954. március 14. Az Előre információi szerint a közeljövőben megkezdődik a vajdahunyadi vár, a temesvári Hunyadi-kast ... Bővebben
1954. szeptember 18. Az Előrében megjelenik Kovács György „Ozsdola leánya” c. novellája. Az írás Dézsi Dénes és Pusztai F ... Bővebben Kovács György, Dézsi Dénes, Pusztai Ferenc,
1954. december 27. Az Előrében megjelenik a Román Munkáspárt Központi Vezetése és a Minisztertanács határozata a jegyre ... Bővebben Román Munkáspárt
1955. május 29. Az Előrében megjelenik Bányai László rektornak a „Tízéves a Bolyai egyetem” c. cikke. A szerző szeri ... Bővebben Bányai László,
1955. június 23. Megjelenik az Előrében az „Elferdített filmszövegek” c. olvasói levél, amelynek szerzője a filmek fe ... Bővebben
1955. november 26. Nagyváradon a háború előtt „Müllerei” néven ismert cukrászda épületében – a 27-i Előre szerint – töb ... Bővebben Nagyvárad Ady Endre Emlékmúzeum, Wesselényi Kollégium, Rozsnyai Kálmán, Tabéry Géza
1956. július 14. Az Előrében közlik az RMP Központi Vezetősége és a Minisztertanács határozatát az „általános oktatás ... Bővebben
1956. július 22. Az Előre beszámol arról, hogy Farczády Elek, a marosvásárhelyi Bolyai Könyvtár (Teleki Téka) vezetőj ... Bővebben Marosvásárhely Bolyai Könyvtár (Teleki Téka) Farczády Elek, Szabó T. Attila, Jakó Zsigmond, Kelemen Lajos, Pataki József
1956. szeptember 9. Megjelenik a budapesti Szabad Népben Pándi Pálnak a „Közös dolgainkról” című, az erdélyi magyarságga ... Bővebben Budapest Pándi Pál, Keleti Ferenc, Méliusz József
1956. október 10. Az Előre információi szerint a Román Munkáspárt Központi Vezetősége határozata értelmében „rövidesen ... Bővebben Román Munkáspárt Központi Vezetősége
1956. október 12. Megjelenik az Előrében az RMP Központi Vezetősége egy hónappal korábbi határozata, amelynek értelméb ... Bővebben Bányai László
1956. október 18. Tudósításában az Előre vidéki levelezője arról számol be, miszerint bontják Aradon az Avram Iancu té ... Bővebben Arad
1956. október 20. Közlemény jelenik meg az Előrében (másnap pedig a kolozsvári Igazságban): „Az illetékes szakminiszté ... Bővebben Mezőgazdaságtudományi Intézet
1956. november 2. A Magyar Autonóm Tartomány vezető magyar értelmiségei levelet küldenek a bukaresti pártvezetőséghez: ... Bővebben Gálfalvi Zsolt, Hajdú Győző, Hajdú Zoltán, Kovács György, Molter Károly, Sütő András, Gálfalvi György, Robotos Imre
1956. november 5. Az Előrének hétfői különkiadása jelenik meg, amelyet teljes terjedelmében a magyarországi „ellenforr ... Bővebben Babe? Tudományegyetem, Bolyai Tudományegyetem, Egyetemiek Háza Kádár János, Miron Constantinescu, Nagy Imre,
1956. november 6. Az Előre és az Igazság közli a kolozsvári magyar írók 5-i gyűlésének nyilatkozatát (Felzárkózunk az ... Bővebben Asztalos István, Balogh Edgár, Csehi Gyula, Bartalis János, Földes László, Horváth István, Horváth Imre, Kacsó Sándor, Kiss Jenő, Létay Lajos, Marosi Péter, Salamon László, Szabó Gyula, Szabó István, Szabédi László, Szentimrei Jenő, Tamás Gáspár
1957. november 20. Interjú jelenik meg az Előrében Fazekas Jánossal, a Központi Vezetés titkárával, a titkárság mellett ... Bővebben Fazekas János
1958. november 29. Az Előre híre szerint Csíkszereda lett a Székelyföld első „szövetkezeti városa”. Csíkszereda,
1959. február 15. Megjelenik az Előrében Sztrányeczki Gábornak, a Bolyai Tudományegyetem oktatójának cikke („A diákság ... Bővebben Bolyai Tudományegyetem Sztrányeczki Gábor
1962. október 4. Az Előre információi szerint a Történelmi Műemlékek Igazgatósága és a helyi szervek kezdeményezésére ... Bővebben Hunyad tartomány Történelmi Műemlékek Igazgatósága,
1967. március 10. Kolozsváron megemlékeznek a Budai Nagy Antal által vezetett 1437-es erdélyi parasztfelkelésről (mely ... Bővebben Kolozsvár Iosif Banc,
1978. május 5. Az Előre leközli az előző napi Contemporanulban megjelent magyarellenes irományt: Ion Spălăţelu: Hor ... Bővebben Ion Spălăţelu,
1983. október 22. Fölmentik a bukaresti A Hét főszerkesztőjét, Huszár Sándort. Az ürügyet az szolgáltatja, hogy a lap ... Bővebben Huszár Sándor, Horváth Andor, Lázár Edit, Barabás István
1986. január 12. A bukaresti Előre kénytelen leközölni a Contemporanul előző évi utolsó számában Vasile Cristian, Aug ... Bővebben Budapest Vasile Cristian, Augustin Deac, Nicolae Edroiu