Vincze Gábor: Romániai magyarság történeti kronológiája 1944-1989

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Helynév Intézmény Személynév
1947. október megnyílik a Bolyai Tudományegyetem gyógyszerészeti kara Marosvásárhelyen. Marosvásárhely Bolyai Tudományegyetem
1952. március 4. Felmentik pénzügyminiszteri tisztségéből Lukát.   ? 1952. május 26–27. Luka László/Vasile Luca
1952. június 2. Összeül a Nagy Nemzetgyűlés XImájI. ülésszaka. Ezen felmentését kéri Constantin I. Parhon, helyette ... Bővebben Constantin I. Parhon, Petru Groza, Gheorghe Gheorghiu-Dej
1956. június 16. Bukarestben a hadbíróság újratárgyalja dr. Csőgör Lajos, Balogh Edgár, Demeter János és Jordáky Lajo ... Bővebben Bukarest dr. Csőgör Lajos, Balogh Edgár, Demeter János, Jordáky Lajos
1958. szeptember 4. A marosvásárhelyi Igaz Szó főszerkesztőjének, illetve munkatársainak (Hajdú Győző, Sütő András, Gálf ... Bővebben Marosvásárhely Hajdú Győző, Sütő András, Gálfalvi Zsolt, Leonte Răutu, Földes László, Gáll Ernő, Bodor Pál, Kacsó Sándor
1961. augusztus 28. A Maros-Magyar Autonóm Tartomány pártszervezetének plenáris ülésén felmentik Csupor Lajost az első t ... Bővebben Csupor Lajost, Iosif Banc
1975. augusztus 1. Mondvacsinált indokkal felmentik a Szocialista Művelődés és Nevelés Tanácsának „Az együttélő nemzeti ... Bővebben Szocialista Művelődés és Nevelés Tanácsa, Együttélő Nemzetiségek Művelődési és Nevelési Főigazgatósága Gálfalvi Zsolt
1982. május 20. Az RKP KB Politikai Végrehajtó Bizottsága ülésén ismételten heves vita tör ki Fazekas János és Nicol ... Bővebben RKP KB Politikai Végrehajtó Bizottsága Fazekas János, Nicolae Ceauşescu, Dăscălescu, Ion Lăncrănjan, Elena Ceauşescu
1983. október 22. Fölmentik a bukaresti A Hét főszerkesztőjét, Huszár Sándort. Az ürügyet az szolgáltatja, hogy a lap ... Bővebben Huszár Sándor, Horváth Andor, Lázár Edit, Barabás István
1989. március 16. A temesvári református egyházközség presbitériuma rendkívüli gyűlésén megvitatja azt a kiszivárgott ... Bővebben Temesvár Papp László, Tőkés László