Vincze Gábor: Romániai magyarság történeti kronológiája 1944-1989

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Helynév Intézmény Személynév

Év

1956.

Hónap

szeptember

Nap

18.
Az RMP Politikai Bizottsága határozatot hoz egyes „magyar problémák” orvoslásáról. Egyebek mellett t ... Bővebben

Helynév

Érdmindszent, Nagyszalonta,

Intézmény

Bolyai Tudományegyete

Személynév

Ady Endre, Miron Constantinescu, Bányai László

Év

1956.

Hónap

szeptember

Nap

26.
A Kolozs tartományi pártbizottság székházában találkozik a központi pártvezetés néhány tagja a helyi ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Miron Constantinescu, Fazekas János, Vasile Vaida,

Év

1956.

Hónap

november

Nap

23.
Romániába hurcolják az előző napon a budapesti jugoszláv nagykövetség elől elrabolt Nagy Imrét és tá ... Bővebben

Helynév

Snagov

Intézmény

Személynév

Nagy Imre,

Év

1956.

Hónap

december

Nap

5.
Leonte Răutu és Fazekas János, a Központi Vezetés titkárai terjedelmes feljegyzést terjesztenek a pá ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Leonte Răutu, Fazekas János, Várhegyi István, Jordáky Lajos Demeter János, Takács Lajos, Kacsó Sándor, Balogh Edgár

Év

1956.

Hónap

december

Nap

28.
Gyergyószentmiklóson a nagyközönség előtt megnyílik a rajoni múzeum. Igazgatója: Tarisznyás Márton. Bővebben

Helynév

Gyergyószentmiklós

Intézmény

Személynév

Tarisznyás Márton

Év

1957.

Hónap

március

Nap

20.
A gyulafehérvári vasútállomáson – Márton Áron római katolikus püspöktől jövet – letartóztatják Dobai ... Bővebben

Helynév

Gyulafehérvár

Intézmény

Személynév

Márton Áron, Dobai István, Jordáky Lajos, Chivu Stoica, Emil Bodnăraş, Mogyorós Sándor, Petre Borilă, Miron Constantinescu, Alexandru Bârlădeanu, Ştefan Voitec, Alexandru Drăghici, Grigore Preoteasa, Aurel Vijoli, Gheorghe Diaconescu

Év

1957.

Hónap

május

Nap

22.
A kolozsvári 3. sz. katonai törvényszéken megkezdődik a .„nyilvános izgatással” vádolt, március 12-é ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Dávid Gyula, Páskándi Géza, Balogh Edgár, Bányai László,

Év

1957.

Hónap

szeptember

Nap

24.
Kolozsváron megkezdődik a Dobai-csoport pere. A vádlottak: Dobai István kolozsvári jogász, Varga Lás ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Dobai István, Varga László, Komáromi József, Kertész Gábor, Bereczki András, Gazda Ferenc, Nagy József, Dobri János, László Dezső, Márton Áron, Németh László, Tamási Áron

Év

1968.

Hónap

június

Nap

28.
Váratlanul Bukarestbe hívnak több, mint ötven (egyes visszaemlékezők szerint mintegy száz) prominens ... Bővebben

Helynév

Bukarest

Intézmény

Személynév

Nicolae Ceauşescu, Ion Gheorghe Maurer, Paul Niculescu-Mizil, Leonte Răutu, Dumitru Popescu, Gere Mihály, Fazekas János, Demeter János, Domokos Géza, Gáll Ernő, Jordáky Lajos, Kányádi Sándor, Sütő András, Takács Lajos

Év

1968.

Hónap

szeptember

Nap

6.
Nagyváradon meghal Bélteki Ferenc (Fugyivásárhely, 1909.) vikárius, az 1948-as kultusztörvény után a ... Bővebben

Helynév

Nagyvárad

Intézmény

Személynév

Bélteki Ferenc, Sipos Ferenc, Hosszú László, Gáll Ernő, Huszár Sándor, Nicolae Ceauşescu, Balogh Edgár, Benkő Samu, Földes László, Kányádi Sándor, Kós Károly, Létay Lajos, Mikó Imre, Rácz Győző, Senkálszky Endre, Szervátiusz Jenő, Tóth Sándor

Év

1976.

Hónap

az év folyamán

Nap

összesen Romániából néhyszázhuszonhétezer beutazást regisztrálnak Magyarországra, onnan kétszáznyolc ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Év

1977.

Hónap

június

Nap

15-16.
Debrecenben, majd másnap Nagyváradon találkozik az MSZMP KB első titkára, Kádár János és az RKP főti ... Bővebben

Helynév

Debrecen, Nagyvárad

Intézmény

MSZMP KB, RKP

Személynév

Kádár János, Nicolae Ceauşescu, Szokai Imre

Év

1978.

Hónap

május

Nap

25.
Hatvankét (?) ismeretlen magyar értelmiségi levéllel fordul a román értelmiségiekhez. („Malomkövek k ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Király Károlyhoz, Sütő András,

Év

1980.

Hónap

július

Nap

a magyar nagykövetség több bizalmas forrásból származó értesülése szerint – „igen szigorúan konspirá ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Év

1982.

Hónap

április

Nap

12.
Medgyesnél közúti balesetben meghal P. Écsy László János, az erdélyi ferences rendtartomány főnöke. ... Bővebben

Helynév

Medgyes, Marosvásárhely

Intézmény

Személynév

P. Écsy László János, Ion Lăncrănjan, Szabó Gyula, Méliusz József, Beke György, Nicolae Ceauşescu,

Év

1983.

Hónap

október

Nap

22.
Fölmentik a bukaresti A Hét főszerkesztőjét, Huszár Sándort. Az ürügyet az szolgáltatja, hogy a lap ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Huszár Sándor, Horváth Andor, Lázár Edit, Barabás István