Esettanulmányok_Roma etnikai és_vagy foglalkozási csoportok társadalomtörténete

A bibliográfiát összeállította: Binder Mátyás. A szövegtár és bibliográfia a Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund támogatásával jött létre.

Szerző Szerkesztő Tanulmány címe Alcím Cím Sorozatcím Kiadás éve Kiadó Kiadás helye Oldalszám Letölthető teljes szöveg (pdf)
Bódi Zsuzsanna Fémműves cigányok Magyarországon Cigány Néprajzi Tanulmányok 2. 1994 Magyar Néprajzi Társaság Budapest 107-121. Letöltés
Deáky Zita – Nagy Pál Ilyés Sándor, Keszeg Vilmos Cigány katonák a második világháborúban és 1956-ban Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 16. Az eltűnt katona 2008 Kriza János Néprajzi Társaság Budapest 103-115. Letöltés
Katona Csaba Márfi Attila „Egyik csárdást a másik után kelle lerángatni hegedűjükről” Cigányzenészek a 19. századi Balatonfüreden Cigánysors. A cigányság történeti múltja és jelene 2005 Emberháza Alapítvány : Erdős Kamill Cigánymúz; Cigány Kult. és Közművel. Egy. Pécs 171-188. Letöltés
Majtényi György Nagy Zoltán, Szulovszky János Mesterség és identitás Cigány szegkovácsok küzdelme az államosító hatalommal a magyarországi szocializmusban A vasművesség évezredei a Kárpát-medencében 2009 MTA Veab Kézművesipar-történeti Munkabizottság Szombathely 227-230. Letöltés
Máté Mihály Abroszárusok A colári cigányokról, Magyarország legkisebb cigány csoportjáról Beszélő (14/10.) 2009 Beszélő 50-61. Letöltés
Máté Mihály Szuhay Péter Házalókereskedő cigányok: colárik a Dél-Dunántúlon Távolodó világaink. A cigány-magyar együttélés változatai Cigány Néprajzi tanulmányok, 16. 2013 Magyar Néprajzi Társaság Budapest 157-177. Letöltés
Mészáros Ádám A beás cigányok korai története és megtelepedésük Barcson 2007 Dráva Múzeum Barcs 64-75. Letöltés
Nagy Pál „Kicsinségemben elszakattam” Cigány közösség, szocializáció és gyermeksors Magyarországon a 16-19. században 1999 Educatio 1-18. Letöltés
Nagy Pál Ilyés Sándor, Keszeg Vilmos Források és adatok cigányok katonáskodásának történetéhez a 19. század első feléből Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 16. Az eltűnt katona 2008 Kriza János Néprajzi Társaság 79-95. Letöltés
Nagy Pál Forray R. Katalin Levágott ujjak, megsebzett arcok Magyarországi cigány emberek különös testi jegyei a 18-19. században Romológia – Ciganológia 2000 Dialóg Campus Pécs-Budapest 89-126. Letöltés
Tóth Péter Deáky Zita, Nagy Pál A cigányok és környezetük kapcsolatai a 18. századig A cigány kultúra történeti és történeti kutatása a Kárpát-medencében 2010 MNT – SZIE GTK Gödöllő-Budapest 215-223. Letöltés
Tóth Péter Dobrosy István A varázsló cigány asszony a XVIII. századi forrásokban Borsod-Abaúj-Zemplén megye Levéltári Évkönyve, XII–XIII. 2005 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 61-68. Letöltés
Tóth Péter Márfi Attila Cigány nyelvi és foglalkozási csoportok a 17-18. században Cigánysors. A cigányság történeti múltja és jelene II. 2009 Emberháza Alapítvány : Erdős Kamill Cigánymúz; Cigány Kult. és Közművel. Egyes Pécs 15-20. Letöltés
Zsupos Zoltán Az erdélyi aranymosó cigányok 1783-as összeírása Néprajzi Értesítő LXVII-LXX. 1988 Néprajzi Értesítő Pécs 129-132. Letöltés
Zsupos Zoltán Az erdélyi sátoros taxás és aranymosó fiskális cigányok a 18. században Cigány néprajzi tanulmányok 4-5. 1996 Magyar Néprajzi Társaság Budapest Letöltés
Zsupos Zoltán Bódi Zsuzsanna Az erdélyi sátoros taxás fiskális cigányok nevei a 18. században Az I. Nemzetközi Cigány Néprajzi-, Történeti-, Nyelvészeti és Kulturális Konferencia előadásai Cigány néprajzi tanulmányok 2. 1994 Magyar Néprajzi Társaság Budapest 1-8. Letöltés