Esettanulmányok_Roma közösségek egyes települések, vármegyék, régiók életében

A bibliográfiát összeállította: Binder Mátyás. A szövegtár és bibliográfia a Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund támogatásával jött létre.

Szerző Szerkesztő Tanulmány címe Alcím Cím Sorozatcím Kiadás éve Kiadó Kiadás helye Oldalszám Egyéb szerzőség Letölthető teljes szöveg (pdf)
Bagi Gábor Pető László Cigányok a Jászságban 1768-ban Jászsági Évkönyv 1996 Jászsági Évkönyv Alapítvány Jászberény 96-120. Letöltés
Bódi Zsuzsanna Novák László A Pest megyei cigányok 1768. évi összeírása Néprajzi tanulmányok Ikvai Nándor emlékére II. 1994 Pest M. Múz. Ig. 285-311. Letöltés
Bódi Zsuzsanna Egy 18. századi magyarországi cigány összeírás Romanothan Cigány Néprajzi Tanulmányok, 13. 2004 Magyar Néprajzi Társaság Budapest 25-52. Letöltés
Csurgai Horváth József Gémes Balázs Székesfehérvár és a romák a 17. századtól a 20. századig Pillanatképek a romák múltjából 1998 Romológiai Kutatóintézet Szekszárd 92-101. Letöltés
Dominkovits Péter Cigányösszeírások Sopron vármegyében, a 18. század második felében Cigánysors. A cigányság történeti múltja és jelene. I. 2005 Emberháza Alapítvány : Erdős Kamill Cigánymúz; Cigány Kult. és Közművel. Egyes Pécs 51-69. Letöltés
Dominkovits Péter Márfi Attila Ellentétek közepében: cigányok a felsőbüki közbirtokosok konfliktusában a 18. század derekán Cigánysors. A cigányság történeti múltja és jelene. I. 2005 Emberháza Alapítvány : Erdős Kamill Cigánymúz; Cigány Kult. és Közművel. Egyes Pécs 23-34. Letöltés
Durst Judit "Az biztos, hogy ebben a faluban senki nem lesz hajléktalan" A lakáshelyzet változása a láposi cigányoknál (1850-2004) Beszélő, (9. évf., 11. sz., 58.) 2004 Beszélő 1-17. Letöltés
Füzes Miklós Márfi Attila A cigányügy Baranyában (1957-1990) Cigánysors. A cigányság történeti múltja és jelene I. 2005 Emberháza Alapítvány : Erdős Kamill Cigánymúz.; Cigány Kult. és Közműv. Egyesület Pécs 133-143. Letöltés
Hazag Ádám Adalékok a 18. századi Magyarország cigányságának életéről a Szepes vármegyei cigányösszeírás tükrében A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 2005 Herman Ottó Múzeum Miskolc 227-236. Letöltés
Hazag Ádám Adatok Gömör és Torna vármegye cigányságának életéről, az 1768. évi cigány-összeírások tükrében A Herman Ottó Múzeum Évkönyve (43. évf.) 2004 Herman Ottó Múzeum Miskolc 419-434. Letöltés
Hazag Ádám Borsodi források cigányokról a 18. század második felében A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 2009 Herman Ottó Múzeum Miskolc 97-108. Letöltés
Hazag Ádám Cigányösszeírások statisztikai elemzése az északkelet-magyarországi régióban A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 2008 Herman Ottó Múzeum Miskolc 802-813. Letöltés
Hőgye István Adatok a Zemplén megyei cigányság XVII—XVIII. századi történetéhez A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei (22.) 1984 Herman Ottó Múzeum Miskolc 285-309. Letöltés
Hudi József Gémes Balázs Adatok Veszprém megye cigányságának a XVIII-XIX. századi történetéhez Pillanatképek a romák múltjából 1998 Romológiai Kutatóintézet Szekszárd 102-110. Letöltés
Iványosi-Szabó Tibor Adatok a cigányok kecskeméti történetéhez (1596-1850) Bács-Kiskun megye múltjából (XII.) 1993 Bács-Kiskun M Lvt. Kecskemét 6-55. Letöltés
Karacs Zsigmond Deáky Zita, Nagy Pál Földesi cigány családtörténetek A cigány kultúra történeti és néprajzi kutatása a Kárpát-medencében Romológiai Kutatóintézet Közleményei, 15. 2010 MNT – SZIE GTK Gödöllő-Budapest 249-280. Letöltés
Kardos Ferenc Források és adatok a cigány közösségekről a 18. századi Zalából „Veszedelmes habok között látszatik életünk forogni” Források a zalai cigányság 18. századi történetéhez 2008 Zala Megyei Levéltár Zalaegerszeg 9-34. Letöltés
Kardos Ferenc Deáky zita, Nagy Pál Integrációs és asszimilációs kérdések a 18. századi Zalában – egy zalai forráskötet kapcsán A cigány kultúra történeti és néprajzi kutatása a Kárpát-medencében Romológiai Kutatóintézet Közleményei, 15. 2010 MNT – SZIE GTK Gödöllő-Budapest 225-235. Letöltés
Kiss András Források és adatok a kolozsvári cigányok 16-19. századi történetéhez Korunk (1990/1./7.) 1990 Korunk 7-31. Letöltés
Ladányi János, Szelényi Iván Horváth Ágota, Landau Edit, Szalai Júlia Adalékok a csenyétei cigányság történetéhez Cigánynak születni. Tanulmányok, dokumentumok 2000 Új Mandátum Budapest 507-530. Letöltés
Mészáros László A hódoltsági latinok, görögök és cigányok történetéhez Századok (1976/3.) 1976 Századok 474-489. Letöltés
Mészáros László Iványosi-Szabó Tibor Bács-Kiskun megye cigányságának történetéhez Az 1768-as cigányösszeírás népességstatisztikai-demográfiai adatai Bács-Kiskun megye múltjából. I. 1975 Bács-Kiskun Megyei Levéltár Kecskemét 133-166. Letöltés
Molnár István Gábor Szuhay Péter A régi Újpest cigányai Az újpesti cigányság története Távolodó világaink. A cigány-magyar együttélés változatai 2013 Magyar Néprajzi Társaság Budapest 27-39. Letöltés
Móró Mária Anna Mária Terézia cigány-rendeletei és a Baranya megyei cigányösszeírások, 1775-1779 Baranyai Helytörténetírás 1979 Baranya Megyei Levéltár Pécs 205-301. Letöltés
Nagy Pál Civitas Zingarorum Amaro Drom (10./8.) 2000 Amaro Drom 26-28. Letöltés
P. Kovács Melinda Csiffáry Gergely Cigányok Egerben a XVIII. században Historia est… Írások Kovács Béla köszöntésére 2002 Heves megyei Levéltár Eger 279-287. Letöltés
Perger Gyula Domonkos Ottó Cigány kovácsok Győr megyében A győri iszkápások Arrabona – Múzeumi Közlemények 1995 Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága Győr 269-319. Letöltés
Perger Gyula Deáky Zita, Nagy Pál Elkülönülés és közeledés A cigány kultúra történeti és néprajzi kutatása a Kárpát-medencében Cigány néprajzi tanulmányok, 15. 2010 Magyar Néprajzi Társaság, SZIE GTK Gödöllő-Budapest 181-194. Letöltés
Szomszéd András A nógrádi cigányság története az összeírások tükrében (17. sz. második felétől a 19. sz. közepéig) A Nógrád megyei Múzeumok Évkönyve XIII. 1987 Nógrád megyei Múzeum Salgótarján 157-207. Letöltés
Szomszéd András Gémes Balázs A nógrádi letelepedett cigányság foglalkoztatási viszonyai 1820-1850 Pillanatképek a romák múltjából 1998 Romológiai Kutatóintézet Szekszárd 20-36. Letöltés
Tóth Péter Veres László, Viga Gyula Cigányok Miskolcon a 18. század közepén A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXX-XXXI. 1993 Herman Ottó Múzeum Miskolc 205-215. Letöltés
Türke Gábor Solt Judit Romák helyzete Pest-Pilis-Solt vármegyében a XVIII. században Tanulmányok Pest megye múltjából IV. 2012 Pest Megyei Levéltár  69-84. Letöltés