Esettanulmányok_Roma közösségek és a hatalom

A bibliográfiát összeállította: Binder Mátyás. A szövegtár és bibliográfia a Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund támogatásával jött létre.

Szerző Szerkesztő Tanulmány címe Alcím Cím Sorozatcím Kiadás éve Kiadó Kiadás helye Oldalszám Egyéb szerzőség Letölthető teljes szöveg (pdf)
Bana József Márfi Attila A helyzet fokozódik – Lakatosék az államszocializmus időszakában Cigánysors. A cigányság történeti múltja és jelene II. 2009 Emberháza Alapítvány : Erdős Kamill Cigánymúz; Cigány Kult. és Közművel. Egyes Pécs 113-115. Letöltés
Bana József Cseri Miklós A vándorcigányok letelepítése, építkezése a 18. század közepétől a 20. század közepéig A Kisalföld népi építészete - A Győrött 1993. május 24-25-én megrendezett konferencia anyaga 1994 Szabadtéri Néprajzi Múzeum-Xantus János Múzeum Győr-Szentendre 309-325. Letöltés
Bana József Gémes Balázs Győr cigánypolitikája a második világháborúig Pillanatképek a romák múltjából 1998 Romológiai Kutatóintézet Szekszárd 123-135. Letöltés
Bana József Márfi Attila Győr város kísérletei a cigányok megrendszabályozására 1746-ban Cigánysors. A cigányság történeti múltja és jelene I. 2005 Emberháza Alapítvány : Erdős Kamill Cigánymúz; Cigány Kult. és Közművel. Egy. Pécs 33-38. Letöltés
Bársony János Romák sorsa az 1940-es évek második felében Magyarországon Múltunk (53/1.) 2008 Múltunk n.a. 222-256. Letöltés
Bernáth Gábor Kényszermosdatások cigánytelepeken (1940–1985) 2002 Roma Sajtóközpont Budapest 1-147. Letöltés
Hajnáczky Tamás „Karhatalommal a cigánytelepekért” Kritika (42/7-8.) 2013 Kritika Budapest 30-31. Letöltés
Hajnáczky Tamás A tibolddaróci barlanglakások felszámolása avagy nem cigányok a CS-lakás programban Valóság (56/10.) 2013 TIT n.a. 80-89. Letöltés
Haller István Romalincselések Romániában Regio (10/1.) 1999 Regio n.a. 178-193. Letöltés
Karsai László Cigány katonai munkaszázadok Magyarországon 1944-1945-ben Hadtörténeti Közlemények (104/2.) 1991 Hadtörténeti Közlemények 157-166. Letöltés
Kovats, Martin A Jó, a Rossz és a Csúf A romapolitika három arca Magyarországon Eszmélet (1996/8. évf.) 1996 Eszmélet 132-153. Letöltés
• Majtényi Balázs– Majtényi György Állami romapolitikák Pro Minoritate (2005/3.) 2005 Pro Minoritate n.a. 69-109. Letöltés
Márfi Attila Matényi György, Szabó Csaba Cigánysors, cigánykérdés; a vályogtelepek felszámolása Baranyában a tanácskorszak idején Rendszerváltás és Kádár-korszak 2008 Kossuth Kiadó Budapest 339-353. Letöltés
Márfi Attila Pécsi cigánykolóniák a tanácskorszakban (1950-1990) Cigánysors. A cigányság történeti múltja és jelene I. 2005 Emberháza Alapítvány : Erdős Kamill Cigánymúz; Cigány Kult. és Közművel. Egy. Pécs 145-156. Letöltés
Mikó Zsuzsanna Cigánykaraván a jog szorításában az 1950-es években Cigánysors. A cigányság történeti múltja és jelene II. 2009 Emberháza Alapítvány : Erdős Kamill Cigánymúz; Cigány Kult. és Közművel. Egyes Pécs 135-140. Letöltés
Mikó Zsuzsanna Egy per anatómiája Múltunk (2011/4.) 2011 Múltunk n.a. 55-67. Letöltés
Nagy Pál Cigány foglalkoztatás-politika Szabolcs-Szatmár megyében (1951-1956) Regio (20/4.) 2009 Regio n.a. 82-118. Letöltés
Nagy Pál Deáky Zita, Nagy Pál Szabolcs-Szatmár megye cigány népességének foglalkoztatási helyzete 1957-ben A cigány kultúra története és néprajzi kutatása a Kárpát-medencében 2010 MNT – SZIE GTK Gödöllő-Budapest 307-344. Letöltés
Purcsi Barna Gyula Fekete személyi igazolvány és munkatábor Kísérlet a cigánykérdés "megoldására" az ötvenes évek Magyarországán? Beszélő (6./6.) 2001 Beszélő 1-12. Letöltés
Sághy Erna Cigánypolitika Magyarországon az 1950-1960-as években Múltunk (2008/1.) 2008 Múltunk n.a. 273-308. Letöltés
Sóber Péter Gyenesi József A Bács-Kiskun megyei cigányság integrálása a szocializmus korai időszakában (1946-1965) Bács-Kiskun megye múltjából. Évkönyv XXIII. 2009 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára Debrecen 205-235. Letöltés
Soós István Cigányper Sopronban Adalékok Sopron és a cigányság XVIII. századi kapcsolatához, I–II. Soproni Szemle, 1987/3., Soproni Szemle, 1987/4. 1987 Soproni Szemle Sopron 39-48., 28-37. Letöltés
Soós István Draskóczy István Kísérlet a magyarországi cigánykérdés megoldására Az 1792/93. évi országgyűlési politikai-közigazgatási bizottság cigányügyi munkálatai Scripta Manent 1994 ELTE BTK Budapest 237-245. Letöltés
Tóth Péter Borsod vármegye tervezete a cigányok szabályozására 1784-ből A miskolci Herman Ottó Múzeum közleményei 26. 1989 Herman Ottó Múzeum Miskolc 63-67. Letöltés
Tóth Péter Márfi Attila Mária Terézia cigánypolitikája Cigánysors. A cigányság történeti múltja és jelene. I. 2005 Emberháza Alapítvány : Erdős Kamill Cigánymúz; Cigány Kult. és Közművel. Egy. Pécs 39-44. Letöltés