Források_Kisebb-nagyobb forrásközlések

A bibliográfiát összeállította: Binder Mátyás. A szövegtár és bibliográfia a Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund támogatásával jött létre.

Szerző Szerkesztő Tanulmány címe Alcím Cím Sorozatcím Kiadás éve Kiadó Kiadás helye Oldalszám Egyéb szerzőség Letölthető teljes szöveg (pdf)
Albert Ernő Okmányok Feljegyzések a cigányokról Szabad madár 2000 Charta Kiadó Sepsiszentgyörgy 147-220. Letöltés
Albert Ernő Sír az út előttem Háromszéki cigányoktól gyűjtött népköltészet és levéltári okmányok 2001 Albert Kiadó Sepsiszentgyörgy 110-177. Letöltés
Benda Kálmán Almásy Ignác jászkun főkapitány rendelete 1782-ből a cigányok viseletéről Ethnographia 1939 Ethnographia 167-168. Letöltés
Benda Kálmán Révay Péter ajánlólevele Gáspár vajda és népe számára 1608-ból Ethnographia LXXXII. 1971 Ethnographia 425-426. Letöltés
D. Szakács Anita Márfi Attila Munczy Béla cigányprímás első világháborús frontnaplói (1916-1917) Cigánysors. A cigányság történeti múltja és jelene II. 2009 Emberháza Alapítvány : Erdős Kamill Cigánymúz; Cigány Kult. és Közművel. Egyes Pécs 91-95. Letöltés
Füzes Miklós Cigányok Nemzetiségi ügyek dokumentumai Baranyában, 1945-1950 2002 Baranya Megyei Levéltár Pécs 199-203. Letöltés
Csóti Csaba A Kaposvár, Hold utcai cigánybíró nyilvántartásának tanúságai (forrásismertetés) Cigánysors. A cigányság történeti múltja és jelene II. 2009 Emberháza Alapítvány : Erdős Kamill Cigánymúz; Cigány Kult. és Közművel. Egy. Pécs 97-104. Letöltés
Feitl István A cigányság ügye a napirendről lekerült Előterjesztés az MDP Politikai Bizottsága számára 1956 áprilisából Múltunk (2008/1.) 2008 Napvilág Kiadó Kft. Budapest 257-272. Letöltés
Hajnáczky Tamás Az 1961-es párthatározat margójára Dokumentumok az MSZMP KB PB 1961. június 20-án kiadott határozatának Borsod-Abaúj-Zemplén megyei végrehajtásáról Múltunk (2013/1.) 2013 Múltunk n.a. 237-272. Letöltés
Herrmann Antal A czigányok megtelepítéséről Ethnographia IV. 1893 Ethnographia Budapest 94-107. Letöltés
Illéssy János (közread.) A cigányok történetéhez Gróf Nádasdy Ferencz pátense Ethnographia IV. 1893 Ethnographia Budapest 157. Letöltés
Sipos András, Donáth Péter Jelentés a fővárosban élő és dolgozó cigányok helyzetéről (1981) A Nagy Válságtól a Rendszerváltásig. Szöveggyűjtemény Budapest történetének tanulmányozásához, II. kötet 2000 Budapest Főváros Levéltára - ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar Budapest 539-547. Letöltés
József főherceg Az ónodi várhoz tartozó czigány jobbágyok összeírása Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle 1895 Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle n.a. 121-123.
Kardos Ferenc Rózsa Miklós Adatok a Zala megyei cigányok történetéhez a XVIII. századból Nagykanizsa első okleveles említésének 750. évfordulója alkalmából rendezett helytörténeti-történettudományi konferencia előadásai 1995 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Nagykanizsa 77-81. Letöltés
Kovács János A czigányok Szegeden I–III. Ethnographia VI. 1895 Ethnographia Budapest 187-198., 280-288., 388-393. Letöltés
Lehoczky Tivadar A munkácsi czigányok Ethnographia XVI. 1905 Ethnographia n.a. 146-150. Letöltés
Lukinich Imre Adatok hazai czigányaink történetéhez Ethnographia XVI. 1905 Ethnographia n.a. 372-374. Letöltés
Márfi Attila Válogatott tanácsi dokumentumok a pécsi Cigányügyi Albizottság rövid működéséről Cigánysors. A cigányság történeti múltja és jelene. II. 2009 Emberháza Alapítvány : Erdős Kamill Cigánymúz; Cigány Kult. és Közművel. Egyes Pécs 141-160. Letöltés
Novák Veronika Bódi Zsuzsanna Cigány oklevelek és kiváltságlevelek az Esterházy család levéltárában Romanothan Cigány Néprajzi Tanulmányok, 13. 2004 Magyar Néprajzi Társaság Budapest 7-23. Letöltés
Perger Gyula Czigány Béla gyűjtési beszámolója a győrújvárosi szegkovácsokról Romanothan Arrabona - Múzeumi Közlemények 2003 Arrabona - Múzeumi Közlemények Győr 357-363. Letöltés
Perger Gyula Márfi Attila Egy kóbor cigányok ügyében lefolytatott per néprajzi tanulságai Cigánysors. A cigányság történeti múltja és jelene I. 2005 Emberháza Alapítvány : Erdős Kamill Cigánymúz; Cigány Kult. és Közművel. Egy. Pécs 71-106. Letöltés
Tóth Péter Cigányok a XVIII. századi Somogyban Harminc nemzedék vallomása Somogyról. Történelmi olvasókönyv 1989 Somogy Megyei Levéltár Kaposvár 139-143. Letöltés
Tóth Péter Csalta-e cigány asszonnyal a feleségét Bellény Zsigmond? Egy pertöredék és tanulsága Tanulmányok az 50 éves Bana Jocó tiszteletére 2006 Palatia Győr 161-167. Letöltés
Tóth Péter Az 1768. évi cigányösszeírás a Jászságban (forrásközlés) Zounuk, a Szolnok Megyei Levéltár évkönyve 2011 Szolnok Megyei Levéltár Szolnok 443-464. Letöltés