Gazdaság- és tudománytörténet, nyelvészet

Szerző Szerkesztő Tanulmány címe Alcím Cím Sorozatcím Kiadás éve Kiadó Kiadás helye Oldalszám Letölthető teljes szöveg (pdf)
Ákontz Károly Dr. Csáusz Márton (1796-1860) Armenia: Magyar-örmény havi szemle III/2. 1888 75-77. Letöltés
Bárány János Wolff Gábor (1811-1892) Armenia: Magyar-örmény havi szemle IV/6. 1892 97-100. Letöltés
Bárczi Géza Örmény jövevényszavaink kérdéséhez Magyar nyelv III/56. 1960 304-310. Letöltés
Cézár Nikolett Bojtos Anita Armenológiai kutatások a XIX-XX. századi Magyarországon Keleti keresztény kultúra határainkon innen és túl 2015 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Ifjúsági Koordinációs Egyesület Piliscsaba – Budapest 21-31. Letöltés
Fogolyán Tivadar Az örmények kereskedelmi viszonyai a XVII. és XVIII. században Magyarországon I-II. Armenia: Magyar-örmény havi szemle II és V/3. 1889 36-39., 140-142. Letöltés
Garda Dezső Kovács Bálint, Őze Sándor A gyergyószentmiklósi örmény céhek és társulatok a 18. században és a 19. század első felében Örmény diaszpóra a Kárpát-medencében II 2007 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Piliscsaba 227-257. Letöltés
Garda Dezső A törvénykező örmény közösség I A Merkantile Fórum iratai. Vol. 1. 2010 Csíkszereda Letöltés
Garda Dezső A törvénykező örmény közösség II A Merkantile Fórum iratai. Vol. 1. 2010 Csíkszereda Letöltés
Garda Dezső A törvénykező örmény közösség III A Merkantile Fórum iratai. Vol. 1. 2010 Csíkszereda Letöltés
Gopcsa László Dr. Korbuly Imre Armenia: Magyar-örmény havi szemle III/9. 1895 65-68. Letöltés
Hermann Antal Az „örmény” szó a magyar nyelvben Armenia: Magyar-örmény havi szemle I/20. 1906 24-28. Letöltés
Kapronczay Károly Örmény orvosok a magyar medicinában Orvosi hetilap XIV/143. 2002 736-738. Letöltés
Kránitz Péter Pál Kránitz Péter Pál, Szuly Rita Georgiaiak, ürmények, tatárok Dél-kaukázusi népnevek etimológiája és változása a magyar irodalomban Társadalom térben és időben: Tanulmányok az új- és modernkori Magyarország eszme-, művelődés és társadalomtörténetéről 2015 Magyar Napló Budapest 137-150. Letöltés
Molnár Antal Az örmények Erdély kereskedelmében Armenia: Magyar-örmény havi szemle VI/1. 1887 177-178. Letöltés
N. N. Bőrkereskedő örmények szabadalma 1684-ből Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle IV/3. 1896 327.
N. N. Ömény származású magyar orvosokról Orvosi hetilap XXXIV/113. 1972 2060-2062. Letöltés
N. N. Örmény keleti kereskedő-társaság szabadalomlevele 1703-ból Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle VII/4. 1897 344-348.
Pál Judit Armeni în Transilvania. Contributi la procesul de urbanizar şi dezvoltare GEconomic a provinciei 2005 Romanian Cultural Insititue, Center for Transylvanian Studies Cluj-Napoca 230 Letöltés
Schütz Ödön Néhány örmény eredetű betegségnevünkről Magyar nyelv III-IV/54. 1958 450-460. Letöltés
Simay jános A magyar tudományos akadémiából Dr. Ötvös Ágoston emlékezete Armenia: Magyar-örmény havi szemle XI/2. 1888 331-334. Letöltés
Szongott Kristóf Csáusz Márton Armenia: Magyar-örmény havi szemle XI/7. 1893 289-302. Letöltés
Szongott Kristóf Dr. Mály István Armenia: Magyar-örmény havi szemle IX/7. 1893 225-234. Letöltés
Szongott Kristóf Korbuly Bogdán Armenia: Magyar-örmény havi szemle X/7. 1893 257-261. Letöltés
Szongott Kristóf Iparos viszonyok a múlt két században Armenia: Magyar-örmény havi szemle V/15. 1901 151-156. Letöltés
Tóth László Az örmény eredetű Verzár család szerepéről a magyar orvoslásban Orvosi hetilap XLVI/138. 1997 1943-2944. Letöltés