Genealógia, heraldika és életrajz

Szerző Szerkesztő Tanulmány címe Alcím Cím Sorozatcím Kiadás éve Kiadó Kiadás helye Oldalszám Letölthető teljes szöveg (pdf)
ÁVEDIK Lukács Kozocsa Tivadar Armenia: Magyar-örmény havi szemle, II/10 1896 37-40. Letöltés
DANKÓ Imre Emlékezés a 125 éve született és 60 éve elhunyt Szongott Kristófra Ethnographia, II/79 1968 260-263. Letöltés
ÉBLE Gábor A szamosújvári Verzár család 1915 Franklin-Társulat Budapest
GABÁNYI János Szongott Kristóf születésének 100. évfordulója 1943 Turul Szamosújvár
GUDENUS János József Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája 2010 Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület Budapest
HERMANN Antal, PAPP Gusztáv Szongott Kristóf (1803-1907) főgimn. tanár, író, szerkesztő, a magyar-örmény múlt fáradhatatlan kutatója 1907 Szamosújvár
ISSEKUTZ Viktor Gróf Karácsonyi Guidó Armenia: Magyar-örmény havi szemle, VI/5 1891 161-165. Letöltés
KALLÓS Lajos, KEREKESHÁZY József Abedik gróf csodálatos élete: Iszpahántól a Mátráig 1939 Fővárosi Könyvkiadó Budapest
KEDVES Gyula Czetz János, a szabadságharc legifjabb tábornoka 1996 Fővárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat Budapest
MÁRKI Sándor Aradvármegye örmény nemesei Armenia: Magyar-örmény havi szemle, V/16 1902 129-136. Letöltés
MÁRTON Dávid Markovich Jakab Armenia: Magyar-örmény havi szemle, III/6 1892 65-71. Letöltés
MERZA Gyula (Za-la), Govrik főapát és a Govrik-család Szamosvölgye, XXXII/2 1909
MERZA Gyula A csanádi Meskó-család Armenia: Magyar-örmény havi szemle, VII/17 1903 193-199. Letöltés
PÁTRUBÁNY Lukács Az erdélyi örmény családnevek kultur történeti szempontból Armenia: Magyar-örmény havi szemle, I/1 1887 9-11. Letöltés
PETRI Edit EGEY Tibor, HORVÁTH M. Ferenc Egy elfeledett tábornok – Czetz János, 1822-1904 Emlékkönyv Borosy András nyolcvanadik születésnapjára 2002 Pest Megyei Levéltár Budapest 93-112. Letöltés
POLYÁK Mariann KOVÁCS Bálint, ŐZE Sándor Ávedik Lukács (1847-1909) Erzsébetváros történetírója Örmény diaszpóra a Kárpát-medencében 2006 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Piliscsaba 83-125. Letöltés
POLYÁK Mariann Ávedik Lukács és az erzsébetvárosi örmény közösség a XIX. század második felében Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek, CV-CVII/9-10 2005-2006 9-11., 23-24., 17-18. Letöltés
ROZSOS Tamás László Az erdélyi örmény eredetű nemes Lukács család genealógiája 2012 Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület Budapest
SZÁVA Tibor-Sándor Gyergyói és szépvízi magyarörmények nyomában 2008 Alutus Csíkszereda
SZÁVA Tibor-Sándor Szépvízi magyarörmények nyomában 2003 Bécs
SZONGOTT Kristóf A hazai örmények vezeték- és keresztnevei 1884 Szamosújvár
SZONGOTT Kristóf A Korbuly család 1906 Szamosújvár
SZONGOTT Kristóf A magyarhoni örmény családok genealógiája 1898 Aurora Szamosújvár 229 Letöltés
SZONGOTT Kristóf Mály Mihály mérnökkari tábornok (1799-1858) Armenia: Magyar-örmény havi szemle, V/6 1892 129-133. Letöltés
SZONGOTT Kristóf Czetz Gergely Armenia: Magyar-örmény havi szemle, II/8 1894 44-46. Letöltés
SZONGOTT Kristóf Lukácsi Kristóf életrajza 1876 Szamosújvári katholikus algymnásium tudósítványa Szamosújvár
SZONGOTT Kristóf Egy erzsébetvárosi volt polgármester: Lengyel Márton Armenia: Magyar-örmény havi szemle, XI/9 1895 307-309. Letöltés
TEMESVÁRY János A magyar-örmény nemes családok czímerlevelei Armenia Szamosújvár 252 Letöltés
TEMESVÁRY János A gróf Karátsonyi család őse és genealogusaink Armenia: Magyar-örmény havi szemle, II/6 1892 42-47. Letöltés
TEMESVÁRY János A gróf Karátsonyi család ősi nemessége és czimerbővítései Armenia: Magyar-örmény havi szemle, III/6 1892 72-77. Letöltés
TŐRÖS Tivadar Két örmény vértanú (Az aradi Golgothán) Armenia: Magyar-örmény havi szemle, XI/2 1888 321-326. Letöltés
TŐRÖS Tivadar Cetz tábornok Armenia: Magyar-örmény havi szemle, VI/3 1889 161-167. Letöltés
DOBOSS Gyula A Merza-napló: egy örmény-magyar család a XX. században 2014 Magyar Napló Budapest
Issekutz Sarolta Délvidéki örmény nemesek: Elemér – Écska – Nagybecskerek 2010 Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület Budapest