REGIO Könyvek

Szerző Szerkesztő Cím Alcím Kiadás helye Kiadó Kiadás éve Oldalszám Letölthető teljes szöveg (pdf)
Zeidler Miklós A magyar irredenta kultusz a két világháború között Budapest Teleki László Alapítvány 2002 137 Letöltés
Papp Z. Attila Beszédből világ Elemzések, adatok amerikai magyarokról Budapest Magyar Külügyi Intézet 2008 513 Letöltés
Pražák, Richard Cseh–magyar párhuzamok Tanulmányok a 18–19. századi művelődéstörténeti kapcsolatokról Budapest Gondolat Kiadó 1991 189 Letöltés
Masaryk, Tomáš Garrigue Demokrácia, nemzetiség Gondolatok a kisebbségi kérdésről és az antiszemitizmusról Budapest – Pozsony Madách – Kalligram 1991 203 Letöltés
Litván György – Szarka László Duna-völgyi barátságok és viták Jászi Oszkár közép-európai dossziéja Budapest Gondolat Kiadó 1991 283 Letöltés
Grendel Lajos Elszigeteltség vagy egyetemesség Esszék, cikkek, interjúk Budapest Széphalom Könyvműhely 1991 145 Letöltés
Ébert Tibor Jób könyve Pozsonyi regényfantázia Budapest Széphalom Könyvműhely 1991 305 Letöltés
Fedinec Csilla Kárpátalja 1938–1941 Magyar és ukrán történeti közelítés Budapest Teleki László Alapítvány 2004 277 Letöltés
Csurdi Sándor Kisebbségkép a tömegtájékoztatásban Budapest Regio 1992 142 Letöltés
Szijártó Zsolt Kockázat, társadalom, átmenet Az ófalui „atomtemető” körüli konfliktusról Pozsony Kalligram 2010 205 Letöltés
Kovács Éva Közösségtanulmány Módszertani jegyzet Budapest Néprajzi Múzeum – PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszék 2007 438 Letöltés
Kovács Éva Mi újság a kelet-közép-európai szociológiában? A lengyelországi, a magyarországi, a romániai, a szerbiai és a szlovákiai szociológia a kilencvenes években Budapest Teleki László Alapítvány 2002 261 Letöltés
Balázs Trencsényi, Dragos Petrescu, Cristina Petrescu, Constantin Iordachi and Zoltán Kántor Nation building and contested identities Romanian and Hungarian case studies Budapest - Iasi Teleki László Foundation - Editura Polirom 2001 381 Letöltés
Varga E. Árpád Népszámlálások a jelenkori Erdély területén Jegyzetek Erdély és a kapcsolt részek XX. századi nemzetiségi statisztikájának történetéhez Budapest MTA Történettudományi Intézet 1992 216 Letöltés
Ortvay Tivadar Pozsony város utcái és terei eredeti kutatások alapján Budapest Püski 1991 668 Letöltés
Baumgartner, Gerhard – Kovács Éva – Vári András Távoli szomszédok Jánossomorja és Andau, 1990–2000 Budapest Teleki László Alapítvány 2002 119 Letöltés
Ernő Kállai The gypsies The roma in Hungarian society Budapest Teleki László Found 2002 177 Letöltés
Fedinec Csilla – Szereda Viktória Ukrajna színeváltozása 1991–2008 Politikai, gazdasági, kulturális és nemzetiségi attitűdök Pozsony Kalligram 2009 422 Letöltés
Fábry Zoltán Üresjárat, 1945–1948 Napló a jogfosztottság éveiből Budapest – Pozsony Madách – Kalligram 1991 267 Letöltés
Szerbhorváth György Viszolygás a várostól A szerb társadalomtudomány Milošević Szerbiájáról Budapest Teleki László Alapítvány 2002 293 Letöltés