Önkormányzati nemzeti közösségek választásai Szlovéniában

A szlovéniai kisebbségek személyi elvű autonómiáját a nemzeti önkormányzati közösségek tanácsai jelentik, amelyek megválasztását a nemzeti önkormányzati közösségekről szóló, illetve a helyi önkormányzati választásokról szóló 1994-es törvények, valamint a nemzeti önkormányzati közösségek statútumai szabályozzák. 

A kisebbségi választói névjegyzékek a kisebbségi szervezetek kezelésében vannak, jelöltet pedig a kisebbségi intézmények és szervezetek, vagy min. 15 regisztrált szavazó állíthat.

A választásokat kilenc közigazgatási egységben, és azokon belül is a meghatározott, ún. nemzetiségileg vegyes területeken kell kiírni, ahol a magyar és az olasz közösség őshonosként él. A magyar kisebbség esetében, 1994-ben még három, 1998-tól öt községben (Dobronak, Hodos, Lendva, Moravske Toplice és Salovci), míg az olaszok esetében Izola, Koper, Piran, valamint 2014 óta Ankaran községekben tartanak kisebbségi választásokat. A vegyes terület nem feltétlenül jelenti a község egész területét. Míg a magyar közösség külön választ képviselőket a községhez tartozó magyarlakta településeken és településrészeken, addig az olaszok esetében egy választókörzetnek minősül a község teljes, nemzetiségileg vegyes területe. 

A helyi szintű tanácsok megválasztására négyévente, a helyhatósági választásokkal azonos napon kerül sor. A szavazatot előre is le lehet adni, valamint személyesen a választás napján, illetőleg postai úton is el lehet juttatni.

A képviselőket helyi szinten többségi rendszerben választják az 5-12 fős tanácsokba (ún. blokkszavazat) amelyek ezt követően létrehozzák az autonómia csúcsszervét: a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség 21 fős tanácsába Lendva 10, Dobronak 4, Moravske Toplice 3, míg Hodos és Salovci 2-2 főt választ. Az Olasz Nemzetiség Tengerparti Autonóm Közösségébe a három város 3-3, míg Ankaran 2 tagot választhat. 

Az adatbázisban nem szereplő roma közösség helyi szinten nem hozhat létre tanácsokat, és az országos szinten működő Roma Tanácsnak egyaránt vannak választott és funkcióból adódó tagjai.

Év Község Település Sorszám Név Szervezet, jelölők Választók száma befejezéskor Megjelentek száma Érvénytelen szavazatok száma Érvényes szavazatok száma Kapott érvényes szavazat Képviselő-e?
1994 Hodos-Salovci Hodos-Salovci01: Hodos 1 Román Gábor Hodosi ME nem
1994 Hodos-Salovci Hodos-Salovci01: Hodos 2 Eöry Tibor Hodosi ME igen
1994 Hodos-Salovci Hodos-Salovci01: Hodos 3 Gál Ottó Hodosi ME igen
1994 Hodos-Salovci Hodos-Salovci02: Kapornak 1 Jenese Ludvik Hodosi ME igen
1994 Hodos-Salovci Hodos-Salovci02: Kapornak 2 Jósár Jenő Hodosi ME nem
1994 Hodos-Salovci Hodos-Salovci03: Domonkosfa 1 Cahuk Katalin Domonkosfai ME igen
1994 Hodos-Salovci Hodos-Salovci03: Domonkosfa 2 Német Szilvia Domonkosfai ME igen
1994 Lendva Lendva01: Hídvég, Bánuta 1 Gál Róbert MNMI nem
1994 Lendva Lendva01: Hídvég, Bánuta 2 Gerencsér Ferenc MNMI igen
1994 Lendva Lendva02: Hosszúfalu 1 Kovácsics Edit MNMI nem
1994 Lendva Lendva02: Hosszúfalu 2 Pozsonec Mária ME Hosszúfalu igen
1994 Lendva Lendva03: Lendvahegy, Hosszúfaluhegy 1 Rozman Marija MNMI nem
1994 Lendva Lendva03: Lendvahegy, Hosszúfaluhegy 2 Varga István Kétnyelvű Középiskola Lendva igen
1994 Lendva Lendva03: Lendvahegy, Hosszúfaluhegy 3 Kepe Zolti MNMI nem
1994 Lendva Lendva04: Lendva, Hármasmalom 1 Kulcsár Magdolna MNMI nem
1994 Lendva Lendva04: Lendva, Hármasmalom 2 Fodor Katalin MNMI igen
1994 Lendva Lendva04: Lendva, Hármasmalom 3 Gaál Ferenc MNMI nem
1994 Lendva Lendva04: Lendva, Hármasmalom 4 Tomka György Kétnyelvű Középiskola Lendva igen
1994 Lendva Lendva04: Lendva, Hármasmalom 5 Hóbor Magdolna I. sz. KÁI Lendva igen
1994 Lendva Lendva04: Lendva, Hármasmalom 6 Vörös Piroska MNMI igen
1994 Lendva Lendva05: Csente 1 Cimerman Béla Csentei ME nem
1994 Lendva Lendva05: Csente 2 Hebár Piroska MNMI igen
1994 Lendva Lendva05: Csente 3 Fehér István Csentei ME nem
1994 Lendva Lendva06: Völgyifalu 1 Balaskó Valéria MNMI nem
1994 Lendva Lendva06: Völgyifalu 2 Szabó Ferenc Völgyifalusi ME igen
1994 Lendva Lendva06: Völgyifalu 3 Gyuricza Ferenc Völgyifalusi ME nem
1994 Lendva Lendva07: Pince, Pincemajor 1 Jáklin Magda Pincei ME igen
1994 Lendva Lendva07: Pince, Pincemajor 2 Kepe Suzanna Pincei ME nem
1994 Lendva Lendva08: Petesháza 1 Hrelja Császár Irma MNMI nem
1994 Lendva Lendva08: Petesháza 2 Cotar Budja Irén MNMI nem
1994 Lendva Lendva08: Petesháza 3 Adorján László Petesházi ME igen
1994 Lendva Lendva09: Alsó-, Felsőlakos 1 Mód Júliua I. sz. KÁI Lendva igen
1994 Lendva Lendva09: Alsó-, Felsőlakos 2 Horvát Ferenc Tájékoztatási Intézet nem
1994 Lendva Lendva09: Alsó-, Felsőlakos 3 Horvát Rózsa MNMI nem
1994 Lendva Lendva09: Alsó-, Felsőlakos 4 Jáklovics Dánica Ady Endre ME nem
1994 Lendva Lendva10: Gyertyános 1 Halász Albert Tájékoztatási Intézet igen
1994 Lendva Lendva10: Gyertyános 2 Pisznyák Mária MNMI nem
1994 Lendva Lendva11: Kapca, Kót 1 Szobocsán Franc Kapcai ME igen
1994 Lendva Lendva11: Kapca, Kót 2 Tomsic Karel Kapcai ME nem
1994 Lendva Lendva12: Dobronak, Zsitkóc 1 Szolarics László KÁI Dobronak igen
1994 Lendva Lendva12: Dobronak, Zsitkóc 2 Cár József Tájékoztatási Intézet igen
1994 Lendva Lendva12: Dobronak, Zsitkóc 3 Végi Erika MNMI nem
1994 Lendva Lendva12: Dobronak, Zsitkóc 4 Szekeres Ilona Tájékoztatási Intézet igen
1994 Lendva Lendva12: Dobronak, Zsitkóc 5 Varga Valéria KÁI Dobronak igen
1994 Lendva Lendva13: Radamos 1 Kocon Vendel MNMI nem
1994 Lendva Lendva13: Radamos 2 Végi Gyula MNMI igen
1994 Lendva Lendva14: Göntérháza, Kámaháza 1 Dancs Anna KÁI Göntérháza nem
1994 Lendva Lendva14: Göntérháza, Kámaháza 2 László Hermina MNMI igen
1994 Moravske Toplice Pártosfalva 1 Bogdán Olga KÁI Pártosfalva igen
1994 Moravske Toplice Pártosfalva 2 Bogdán János KÁI Pártosfalva igen
1994 Moravske Toplice Pártosfalva 3 Molnár István KÁI Pártosfalva igen
1994 Moravske Toplice Pártosfalva 4 Körmendy Vilmos KÁI Pártosfalva igen
1994 Moravske Toplice Pártosfalva 5 Vörös Tibor KÁI Pártosfalva nem
1994 Moravske Toplice Pártosfalva 6 Cahuk Vilmos KÁI Pártosfalva igen
1994 Moravske Toplice Pártosfalva 7 Horvát Béla KÁI Pártosfalva nem
1994 Moravske Toplice Pártosfalva 8 Magyar Ladislav KÁI Pártosfalva igen
1998 Dobronak Dobronak01: Dobronak 1 Kovács István Petőfi Sándor KE Dobronak igen
1998 Dobronak Dobronak01: Dobronak 2 Bukovec Janez Petőfi Sándor KE Dobronak nem
1998 Dobronak Dobronak01: Dobronak 3 Szarjas László MNMI igen
1998 Dobronak Dobronak01: Dobronak 4 Car Anna MNMI igen
1998 Dobronak Dobronak01: Dobronak 5 Hack János MNMI igen
1998 Dobronak Dobronak02: Zsitkóc 1 Felső János MNMI igen
1998 Dobronak Dobronak02: Zsitkóc 2 Ritlop Jozef Helyi Közösség Dobronak nem
1998 Hodos Hodos01: Hodos 1 Könye Leopold Őrség KE igen
1998 Hodos Hodos01: Hodos 2 Kercmar Géza Őrség KE igen
1998 Hodos Hodos01: Hodos 3 Gal Otto Őrség KE igen
1998 Hodos Hodos01: Hodos 4 Eőry Tibor Őrség KE igen
1998 Hodos Hodos01: Hodos 5 Orban Ludvik MNMI igen
1998 Hodos Hodos01: Hodos 6 Jonas Ludvik Őrség KE nem
1998 Hodos Hodos02: Kapornak 1 Bockorec Bojan MNMI igen
1998 Hodos Hodos02: Kapornak 2 Orban Oskar Őrség KE igen
1998 Hodos Hodos02: Kapornak 3 Jenese Ludvik MNMI nem
1998 Lendva Lendva01: Hídvég, Bánuta 1 Gerencsér Franc MNMI igen
1998 Lendva Lendva02: Hosszúfalu 1 Stampah Kepe Lilijana Kultúregyesület Fehér Jani Hosszúfalu nem
1998 Lendva Lendva02: Hosszúfalu 2 Pozsonec Mária Mursics József igen
1998 Lendva Lendva03: Lendvahegy, Hosszúfaluhegy 1 Gönc Edit Muravidéki Magyar Rádió Lendva nem
1998 Lendva Lendva03: Lendvahegy, Hosszúfaluhegy 2 Kepe Zolti MNMI igen
1998 Lendva Lendva03: Lendvahegy, Hosszúfaluhegy 3 Geric Franc Galéria Múzeum Lendva nem
1998 Lendva Lendva03: Lendvahegy, Hosszúfaluhegy 4 Varga Stefan Kétnyelvű Középiskola Lendva nem
1998 Lendva Lendva04: Lendva, Hármasmalom 1 Tomka Tibor MNMI igen
1998 Lendva Lendva04: Lendva, Hármasmalom 2 Halász Albert MNMI igen
1998 Lendva Lendva04: Lendva, Hármasmalom 3 GÖNTÉR FERENC KE Lendva igen
1998 Lendva Lendva04: Lendva, Hármasmalom 4 Tomka György MNMI nem
1998 Lendva Lendva04: Lendva, Hármasmalom 5 Kepe Ludvik MNMI igen
1998 Lendva Lendva04: Lendva, Hármasmalom 6 Zver Helena MNMI igen
1998 Lendva Lendva05: Csente 1 Cimerman Béla MNMI nem
1998 Lendva Lendva05: Csente 2 Vida Valerija Petőfi KE Csente igen
1998 Lendva Lendva06: Völgyifalu 1 Gyurica Jelena Petőfi KE Völgyifalu nem
1998 Lendva Lendva06: Völgyifalu 2 Szabó Ferenc MNMI igen
1998 Lendva Lendva06: Völgyifalu 3 Balaskó József I. sz. KÁI Lendva nem
1998 Lendva Lendva07: Pince, Pincemajor 1 Hozjan Judita Zala György KE Pince nem
1998 Lendva Lendva07: Pince, Pincemajor 2 Jáklin Magda MNMI igen
1998 Lendva Lendva08: Petesháza 1 Cotar Budja Irén MNMI nem
1998 Lendva Lendva08: Petesháza 2 Gömbös Géza Helyi Közösség Petesháza igen
1998 Lendva Lendva09: Alsólakos 1 Laj Brigita MNMI nem
1998 Lendva Lendva09: Alsólakos 2 Magyar Daniel Aleksander Magyar nem
1998 Lendva Lendva09: Alsólakos 3 Lőrinc Eva Helyi Közösség Alsólakos igen
1998 Lendva Lendva10: Felsőlakos 1 Vuk Olga Arany János KE Felsőlakos nem
1998 Lendva Lendva10: Felsőlakos 2 Kosa Klara MNMI nem
1998 Lendva Lendva10: Felsőlakos 3 Horváth Ferenc MNMI igen
1998 Lendva Lendva11: Gyertyános 1 Halász Alfred Halász Mária igen
1998 Lendva Lendva11: Gyertyános 2 Vaupotic Gönc Elvira MNMI nem
1998 Lendva Lendva12: Kapca, Kót 1 Kelenc Dezső Helyi Közösség Kót nem
1998 Lendva Lendva12: Kapca, Kót 2 Zagorec Csuka Judit MNMI igen
1998 Lendva Lendva13: Radamos 1 Kalamar Klaudija Helyi Közösség Radamos nem
1998 Lendva Lendva13: Radamos 2 Condor Stefan Helyi Közösség Radamos nem
1998 Lendva Lendva13: Radamos 3 Rudas Magdolna MNMI igen
1998 Lendva Lendva14: Göntérháza, Kámaháza 1 Dancs Anna Hetés KE Göntérháza igen
1998 Lendva Lendva14: Göntérháza, Kámaháza 2 Penhofer Károly Hetés KE Göntérháza nem
1998 Moravske Toplice Moravske Toplice01: Pártosfalva 1 Kuhar Joze Helyi Közösség Pártosfalva igen
1998 Moravske Toplice Moravske Toplice01: Pártosfalva 2 Cahuk Viljem Helyi Közösség Pártosfalva igen
1998 Moravske Toplice Moravske Toplice01: Pártosfalva 3 Malacic Stefan Helyi Közösség Pártosfalva nem
1998 Moravske Toplice Moravske Toplice02: Csekefa 1 Kakas Evgen Helyi Közösség Pártosfalva nem
1998 Moravske Toplice Moravske Toplice02: Csekefa 2 Puhan Anton Helyi Közösség Pártosfalva igen
1998 Moravske Toplice Moravske Toplice03: Kisfalu 1 Baler Ladislav Helyi Közösség Pártosfalva nem
1998 Moravske Toplice Moravske Toplice03: Kisfalu 2 Körmendi Viljem MNMI igen
1998 Moravske Toplice Moravske Toplice04: Szentlászló 1 Molnar Stefan Molnar Bogdan Marija nem
1998 Moravske Toplice Moravske Toplice04: Szentlászló 2 Kocan Margit MNMI nem
1998 Moravske Toplice Moravske Toplice04: Szentlászló 3 Bogdan Stefan Dora Geza igen
1998 Moravske Toplice Moravske Toplice04: Szentlászló 4 Bogdan Olga MNMI igen
1998 Moravske Toplice Moravske Toplice05: Szerdahely 1 Malinovic Dragan Helyi Közösség Pártosfalva nem
1998 Moravske Toplice Moravske Toplice05: Szerdahely 2 Vörös Tibor MNMI igen
1998 Salovci Domonkosfa 1 Hari Geza Petőfi Sándor KE Domonkosfa nem
1998 Salovci Domonkosfa 2 Kranjec Aleksandra Petőfi Sándor KE Domonkosfa igen
1998 Salovci Domonkosfa 3 Sebök Alenka Petőfi Sándor KE Domonkosfa igen
1998 Salovci Domonkosfa 4 Bölec Evgen Petőfi Sándor KE Domonkosfa igen
1998 Salovci Domonkosfa 5 Cahuk Katalin Petőfi Sándor KE Domonkosfa igen
2002 Dobronak Dobronak01: Zsitkóc 1 Felső János igen
2002 Dobronak Dobronak02: Dobronak 1 Kovács István igen
2002 Dobronak Dobronak02: Dobronak 2 Car Anna igen
2002 Dobronak Dobronak03: Dobronak 1 Hancik Jozef igen
2002 Dobronak Dobronak03: Dobronak 2 Car Jozef igen
2002 Dobronak Dobronak03: Dobronak 3 Hack János igen
2002 Dobronak Dobronak03: Dobronak 4 Kovac Katarina nem
2002 Dobronak Dobronak03: Dobronak 5 Varga Jozef nem
2002 Hodos 1 Orban Oskar 278 195 18 177 nem
2002 Hodos 2 Nemec Ludvik 278 195 18 177 131 igen
2002 Hodos 3 Eőry Tibor 278 195 18 177 115 igen
2002 Hodos 4 Orban Ludvik 278 195 18 177 136 igen
2002 Hodos 5 Bočkorec Dusan 278 195 18 177 144 igen
2002 Hodos 6 Könye Leopold 278 195 18 177 122 igen
2002 Hodos 7 Roman Gabrijel 278 195 18 177 nem
2002 Hodos 8 Kercmar Géza 278 195 18 177 110 igen
2002 Koper 1 Roberta Vincoletto 962 599 14 585 280 igen
2002 Koper 2 Roberto Battelli 962 599 14 585 307 igen
2002 Koper 3 Claudio Geissa 962 599 14 585 166 nem
2002 Koper 4 Alberto Scheriani 962 599 14 585 348 igen
2002 Koper 5 Flavio Forlani 962 599 14 585 181 igen
2002 Koper 6 Mario Steffe 962 599 14 585 363 igen
2002 Koper 7 SERGIO MONDO 962 599 14 585 176 igen
2002 Koper 8 Fulvio Richter 962 599 14 585 161 nem
2002 Koper 9 Marco Apollonio 962 599 14 585 256 igen
2002 Koper 10 Maurizio Tremul 962 599 14 585 240 igen
2002 Koper 11 Franka Kovacic 962 599 14 585 133 nem
2002 Koper 12 GIOVANNI MIGLIORANZA 962 599 14 585 140 nem
2002 Koper 13 Sandro Vincoletto 962 599 14 585 229 igen
2002 Lendva Lendva01: Alsólakos 1 Lörinc Eva igen
2002 Lendva Lendva01: Alsólakos 2 Magyar Aleksander-Sándor nem
2002 Lendva Lendva02: Csente 1 Gomzi Brigita nem
2002 Lendva Lendva02: Csente 2 Hebár Piroska igen
2002 Lendva Lendva02: Csente 3 Vida Simona nem
2002 Lendva Lendva03: Felsőlakos 1 Horváth Ferenc igen
2002 Lendva Lendva03: Felsőlakos 2 Dragosic Stefan nem
2002 Lendva Lendva04: Göntérháza, Kámaháza 1 Dancs Anna igen
2002 Lendva Lendva04: Göntérháza, Kámaháza 2 Casar Silvija nem
2002 Lendva Lendva05: Gyertyános 1 Gönc János nem
2002 Lendva Lendva05: Gyertyános 2 Halasz Alfred igen
2002 Lendva Lendva06: Hármasmalom 1 Vida Franc igen
2002 Lendva Lendva06: Hármasmalom 2 Gyurkac Izabela nem
2002 Lendva Lendva07: Hídvég, Bánuta 1 Gal Geza igen
2002 Lendva Lendva07: Hídvég, Bánuta 2 Gerencer Franc nem
2002 Lendva Lendva08: Hosszúfalu 1 Stampah Kepe Lilijana nem
2002 Lendva Lendva08: Hosszúfalu 2 Pozsonec Mária igen
2002 Lendva Lendva09: Kapca, Kót 1 Lebar Irena nem
2002 Lendva Lendva09: Kapca, Kót 2 Fehér Tibor igen
2002 Lendva Lendva10: Lendva 1 dr. Bernjak Elizabeta igen
2002 Lendva Lendva10: Lendva 2 Vida Törnar Judita nem
2002 Lendva Lendva10: Lendva 3 Kepe Lajos igen
2002 Lendva Lendva10: Lendva 4 GÖNTÉR FERENC nem
2002 Lendva Lendva11: Lendva 1 Tomka György igen
2002 Lendva Lendva11: Lendva 2 Pozsonec Róbert igen
2002 Lendva Lendva11: Lendva 3 Orbán János nem
2002 Lendva Lendva11: Lendva 4 Kocon József nem
2002 Lendva Lendva11: Lendva 5 dr. Halász Albert nem
2002 Lendva Lendva12: Lendvahegy, Hosszúfaluhegy 1 Somi Janez igen
2002 Lendva Lendva12: Lendvahegy, Hosszúfaluhegy 2 Kepe Zolti nem
2002 Lendva Lendva12: Lendvahegy, Hosszúfaluhegy 3 Varga Stefan nem
2002 Lendva Lendva13: Petesháza 1 Söke Jozef nem
2002 Lendva Lendva13: Petesháza 2 Vida Evgen igen
2002 Lendva Lendva13: Petesháza 3 Gömbös Géza nem
2002 Lendva Lendva13: Petesháza 4 Mocnek Otto nem
2002 Lendva Lendva14: Pince, Pincemajor 1 Jáklin Magda igen
2002 Lendva Lendva15: Radamos 1 Kalamar Stefan nem
2002 Lendva Lendva15: Radamos 2 Rudas Magdalena igen
2002 Lendva Lendva16: Völgyifalu 1 Szabó Ferenc igen
2002 Moravske Toplice Moravske Toplice01: Csekefa 1 Kercmar Vladimir nem
2002 Moravske Toplice Moravske Toplice01: Csekefa 2 Puhan Anton igen
2002 Moravske Toplice Moravske Toplice02: Szentlászló 1 Bogdan Olga igen
2002 Moravske Toplice Moravske Toplice02: Szentlászló 2 Bogdan Janez igen
2002 Moravske Toplice Moravske Toplice02: Szentlászló 3 Lenarcic Milan nem
2002 Moravske Toplice Moravske Toplice03: Kisfalu 1 Körmendi Viljem igen
2002 Moravske Toplice Moravske Toplice04: Pártosfalva 1 Kuhar Joze igen
2002 Moravske Toplice Moravske Toplice04: Pártosfalva 2 Cahuk Viljem igen
2002 Moravske Toplice Moravske Toplice05: Szerdahely 1 Vugrinec Zsuzsi igen
2002 Salovci 1 Kranjec Natasa igen
2002 Salovci 2 Pocak Elek igen
2002 Salovci 3 Pocak Majda igen
2002 Salovci 4 Szép Lajos igen
2002 Salovci 5 Skaper Vendel igen
2006 Dobronak Dobronak01: Zsitkóc Felső János igen
2006 Dobronak Dobronak01: Zsitkóc Slebic Albert igen
2006 Dobronak Dobronak Car Anna igen
2006 Dobronak Dobronak Kovács Attila igen
2006 Dobronak Dobronak Car Jozef igen
2006 Dobronak Dobronak Kovac Katarina igen
2006 Dobronak Dobronak Göntér Ferenc igen
2006 Hodos Eöry Tibor 263 174 114 igen
2006 Hodos Kercmar Geza 263 174 127 igen
2006 Hodos Totic Rozalija 263 174 131 igen
2006 Hodos Könye Leopold 263 174 124 igen
2006 Hodos Orban Ludvik 263 174 124 igen
2006 Hodos Kercmar Ida 263 174 137 igen
2006 Izola Silvano Sau Mario Carboni 189 igen
2006 Izola Claudio Chicco Mario Carboni 189 igen
2006 Izola Felice Žiza Tura Bevitori 175 igen
2006 Izola Lilia Peterzol Mario Carboni 168 igen
2006 Izola Selene Kolarec Mario Carboni 168 igen
2006 Izola Gianfranco Siljan Roberto Siljan 155 igen
2006 Izola Teura Raschini Mario Carboni 152 igen
2006 Izola Mario Carboni Mario Carboni 151 igen
2006 Izola Astrid Brenko Mario Carboni 143 igen
2006 Izola Giuseppe Trani Tura Bevitori 136 nem
2006 Izola Barbara Delise Aurelio Bressan 122 nem
2006 Izola Aldo Pulin Tura Bevitori 119 nem
2006 Izola Eleonora Paliska Tura Bevitori 112 nem
2006 Izola Egidio Novel Mario Carboni 110 nem
2006 Izola Daniela Braico Tura Bevitori 102 nem
2006 Izola Sandro Valenti Tura Bevitori 96 nem
2006 Izola Alessandra Božič Marijan Savron 87 nem
2006 Izola Venis Bohinec Mario Carboni 86 nem
2006 Izola Danilo Božič Marijan Savron 85 nem
2006 Izola Lilja Pavlic Hodzic Aurelio Bressan 74 nem
2006 Izola Lara Savron Marijan Savron 55 nem
2006 Izola Matej Rubelli-Furman Aurelio Bressan 40 nem
2006 Koper 1 Alberto Scheriani 946 502 16 486 425 igen
2006 Koper 2 Mario Steffe 946 502 16 486 319 igen
2006 Koper 3 DAVID RUNCO 946 502 16 486 278 igen
2006 Koper 4 Luisa Angelina Licen 946 502 16 486 348 igen
2006 Koper 5 Flavio Forlani 946 502 16 486 292 igen
2006 Koper 6 Marco Apollonio 946 502 16 486 325 igen
2006 Koper 7 Gian Franco Vincoletto 946 502 16 486 298 igen
2006 Koper 8 Fulvio Richter 946 502 16 486 303 igen
2006 Koper 9 Aleksandro Burra 946 502 16 486 244 nem
2006 Koper 10 Maria Pia Casagrande 946 502 16 486 323 igen
2006 Koper 11 Maurizio Tremul 946 502 16 486 232 nem
2006 Lendva Lendva01: Csente, Pince, Pincemajor, Völgyifalu, Petesháza 1 Lázár Lenke 1570 528 igen
2006 Lendva Lendva01: Csente, Pince, Pincemajor, Völgyifalu, Petesháza 2 Mocnek Otto 1570 nem
2006 Lendva Lendva01: Csente, Pince, Pincemajor, Völgyifalu, Petesháza 3 Kocon Jozef 1570 417 igen
2006 Lendva Lendva01: Csente, Pince, Pincemajor, Völgyifalu, Petesháza 4 Vida Evgen 1570 357 igen
2006 Lendva Lendva02: Hídvég, Bánuta, Göntérháza, Kámháza, Radamos, Hosszúfalu, Hosszúfaluhegy, Lendvahegy 1 Sobocan Gabriella 1380 238 igen
2006 Lendva Lendva02: Hídvég, Bánuta, Göntérháza, Kámháza, Radamos, Hosszúfalu, Hosszúfaluhegy, Lendvahegy 2 Stampah Kepe Lilijana 1380 189 igen
2006 Lendva Lendva02: Hídvég, Bánuta, Göntérháza, Kámháza, Radamos, Hosszúfalu, Hosszúfaluhegy, Lendvahegy 3 Somi Janez 1380 nem
2006 Lendva Lendva02: Hídvég, Bánuta, Göntérháza, Kámháza, Radamos, Hosszúfalu, Hosszúfaluhegy, Lendvahegy 4 Dancs Anna 1380 nem
2006 Lendva Lendva02: Hídvég, Bánuta, Göntérháza, Kámháza, Radamos, Hosszúfalu, Hosszúfaluhegy, Lendvahegy 5 Rudas Magdalena 1380 nem
2006 Lendva Lendva02: Hídvég, Bánuta, Göntérháza, Kámháza, Radamos, Hosszúfalu, Hosszúfaluhegy, Lendvahegy 6 Varga Stefan 1380 nem
2006 Lendva Lendva02: Hídvég, Bánuta, Göntérháza, Kámháza, Radamos, Hosszúfalu, Hosszúfaluhegy, Lendvahegy 7 Bazika Robert 1380 nem
2006 Lendva Lendva02: Hídvég, Bánuta, Göntérháza, Kámháza, Radamos, Hosszúfalu, Hosszúfaluhegy, Lendvahegy 8 Pozsonec Mária 1380 261 igen
2006 Lendva Lendva03: Lendva, Hármasmalom 1 Vegi Jozef 1570 266 igen
2006 Lendva Lendva03: Lendva, Hármasmalom 2 Pozonec Robert 1570 451 igen
2006 Lendva Lendva03: Lendva, Hármasmalom 3 Gerencer Jozef 1570 nem
2006 Lendva Lendva03: Lendva, Hármasmalom 4 Vida Franc 1570 nem
2006 Lendva Lendva03: Lendva, Hármasmalom 5 Halász Renata 1570 nem
2006 Lendva Lendva03: Lendva, Hármasmalom 6 Tomka Tibor 1570 nem
2006 Lendva Lendva03: Lendva, Hármasmalom 7 dr. Bernjak Elizabeta 1570 279 igen
2006 Lendva Lendva04: Alsólakos, Felsőlakos, Gyertyános, Kapca, Kót 1 Horváth Ferenc 1500 290 igen
2006 Lendva Lendva04: Alsólakos, Felsőlakos, Gyertyános, Kapca, Kót 2 Laj Feri 1500 355 igen
2006 Lendva Lendva04: Alsólakos, Felsőlakos, Gyertyános, Kapca, Kót 3 dr. Zagorec-Csuka Judit 1500 nem
2006 Lendva Lendva04: Alsólakos, Felsőlakos, Gyertyános, Kapca, Kót 4 dr. Halász Albert 1500 327 igen
2006 Lendva Lendva04: Alsólakos, Felsőlakos, Gyertyános, Kapca, Kót 5 mag. Mursics József 1500 nem
2006 Lendva Lendva04: Alsólakos, Felsőlakos, Gyertyános, Kapca, Kót 6 Halász Alfred 1500 nem
2006 Moravske Toplice Moravske Toplice01: Csekefa Puhan Anton 30 igen
2006 Moravske Toplice Moravske Toplice01: Csekefa Lenarcic Milan 59 igen
2006 Moravske Toplice Moravske Toplice02: Szentlászló Horvát Attila 47 igen
2006 Moravske Toplice Moravske Toplice03: Kisfalu Baler Ladislav 27 igen
2006 Moravske Toplice Moravske Toplice04: Pártosfalva Cahuk Viljem 69 igen
2006 Moravske Toplice Moravske Toplice04: Pártosfalva Kuhar Joze 60 igen
2006 Moravske Toplice Moravske Toplice05: Szerdahely Vugrinec Zsuzsi 38 igen
2006 Salovci Pocak Elek 146 igen
2006 Salovci Pocak Majda 131 igen
2006 Salovci Skaper Vendel 152 igen
2006 Salovci Szép Lajos 132 igen
2006 Salovci Kranjec Jozica 127 igen
2010 Dobronak Dobronak01: Zsitkóc 1 PREINŠPERGER ERNEST 104 71 27 44 44 igen
2010 Dobronak Dobronak02: Dobronak 1 KOVAČ KATARINA 619 426 5 421 193 igen
2010 Dobronak Dobronak02: Dobronak 2 GÖNTÉR FERENC 619 426 5 421 155 nem
2010 Dobronak Dobronak02: Dobronak 3 CAR JOŽEF 619 426 5 421 163 igen
2010 Dobronak Dobronak02: Dobronak 4 BUKOVEC JÁNOS 619 426 5 421 61 nem
2010 Dobronak Dobronak02: Dobronak 5 KOLOŠA TANJA 619 426 5 421 190 igen
2010 Dobronak Dobronak02: Dobronak 6 CAR ANA 619 426 5 421 168 igen
2010 Dobronak Dobronak02: Dobronak 7 mag. KOREN ŠTEFAN 619 426 5 421 147 nem
2010 Dobronak Dobronak02: Dobronak 8 HANČIK JOŽEF 619 426 5 421 250 igen
2010 Dobronak Dobronak02: Dobronak 9 dr. KOVÁCS ATTILA 619 426 5 421 184 igen
2010 Hodos 1 Toth Andrej 251 nem
2010 Hodos 2 Eőry Tibor 251 108 igen
2010 Hodos 3 Kercmar Ida 251 133 igen
2010 Hodos 4 Abraham Boris 251 142 igen
2010 Hodos 5 Könye Leopold 251 129 igen
2010 Hodos 6 Roman Gabrijela 251 nem
2010 Hodos 7 Roman Darko 251 88 igen
2010 Hodos 8 Orban Ludvik 251 87 igen
2010 Hodos 9 Könye András 251 nem
2010 Izola 1 Felice Žiža Valter Žiža 677 405 230 igen
2010 Izola 2 Selene Mujanović Aurelio Bressan 677 405 207 igen
2010 Izola 3 Mario Carboni Aurelio Bressan 677 405 189 igen
2010 Izola 4 Sebastjan Morato Valter Žiža 677 405 163 nem
2010 Izola 5 Barbara Delise Aurelio Bressan 677 405 166 nem
2010 Izola 6 Silvano Sau Aurelio Bressan 677 405 224 igen
2010 Izola 7 Donatella Vodopija Valter Žiža 677 405 203 igen
2010 Izola 8 Eleonora Paliska Valter Žiža 677 405 182 igen
2010 Izola 9 Fiorenzo Dassena Valter Žiža 677 405 178 nem
2010 Izola 10 Emilio Bevitori Valter Žiža 677 405 160 nem
2010 Izola 11 Marco Gregorič Valter Žiža 677 405 156 nem
2010 Izola 12 Claudio Chicco Aurelio Bressan 677 405 217 igen
2010 Izola 13 Danilo Božič Aurelio Bressan 677 405 161 nem
2010 Izola 14 Astrid Brenko Aurelio Bressan 677 405 203 igen
2010 Izola 15 Lilia Peterzol Aurelio Bressan 677 405 180 nem
2010 Izola 16 Guido Križman Valter Žiža 677 405 191 igen
2010 Izola 17 Teura Raschini Aurelio Bressan 677 405 174 nem