Társadalom és demográfia

Szerző Szerkesztő Tanulmány címe Alcím Cím Sorozatcím Kiadás éve Kiadó Kiadás helye Oldalszám Letölthető teljes szöveg (pdf)
Ács Zoltán A bolgár, görög, és örmény országos önkormányzatok (1995-1998) Regio: kisebbségkutatás, politika, társadalom IV/9. 1998 72-85. Letöltés
Ávedik Lukács Cámeller György alapítványa Armenia: Magyar-örmény havi szemle V/4. 1890 142-144. Letöltés
Dzsotjánné Krajcsír Piroska Adatok a magyarországi örmények XVII-XIX. századi életmódjához Tanulmányok a magyarországi bolgár, görög, lengyel, örmény, ruszin nemzetiség néprajzából 3 2000 124-135. Letöltés
Fogolyán Tivadar Nép és nemzetiség Armenia: Magyar-örmény havi szemle II/6. 1892 54-58. Letöltés
Garda Dezső Gyergyói örmények könyve I-II. 2007 Hadimúzeum Alapítvány Budapest
Gopcsa László Szamosújvár díszpolgárai Armenia: Magyar-örmény havi szemle IX/2. 1888 261-263. Letöltés
Gopcsa László A hazai örmények létszámáról I-II. Armenia: Magyar-örmény havi szemle X-XI/6. 1892 281-282., 334-342. Letöltés
Gyurok János A Magyarországon élő nemzetiségi és a magyar fiatalok egymásról alkotott képe 2003 Romológiai Kutatóintézet Szekszárd 166 Letöltés
Issekutz Viktor Erdélyi örmény kérdés Magyar Kisebbség XXI/8. 1929 785-793. Letöltés
Kali Kinga Kovács Bálint, Őze Sándor Vasárnapi Örmények Örmény diaszpóra a Kárpát-medencében II. 2007 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Piliscsaba 145-155. Letöltés
Kránitz Péter Pál The idea of the Caucasian Hungarians and its Armenian Aspects in 19th Century Hungary Banber Matenadarani 21 2014 205-223.
Merenics Éva A magyarországi örmények törvény szerinti kétnyelvűségének kérdései és következményei Pro minoritate Ősz 2013 80-104. Letöltés
Merza Gyula Az erdélyi örmények statisztikája Armenia: Magyar-örmény havi szemle IV/18. 1904 101-107.
Nagy Kornél Az Elia Mendrul-ügy: a besztercei örmény viszály története (1697-1700) Századok IV/143. 2009 945-974. Letöltés
Nagy Pál Armenizmus: Örmény identitás és kulturális ideológia a XIX. század végén Erdélyben Baranya: történelmi és honismereti folyóirat I/7-8. 1994 221-230. Letöltés
Nagyné Lukács Klára KOVÁCS Bálint, ŐZE Sándor A szamosújvári örmény katolikus árvaházak története Örmény diaszpóra a Kárpát-medencében II. 2007 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Piliscsaba 170-207. Letöltés
Pál Judit Az erdélyi örmény népesség számának alakulása és szerkezete a 18. században Erdélyi Múzeum II/59. 1997 104-120. Letöltés
Pál Judit L. Balogh Béla Az erdélyi örmények és beilleszkedésük a magyar társadalomba Kötődések Erdélyhez 1999 Tatabánya 64-73.
Pál Judit Kovács Bálint, Őze Sándor Az örmények integrálódása és az örménységkép változásai Erdélyben a 18-19. században Örmény diaszpóra a Kárpát-medencében II. 2007 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Piliscsaba 77-94. Letöltés
Pór Antal Az örmények falvának újabb megnépesítése az esztergomi káptalan által Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle II/11. 1904 155-158.
Schünemann Konrád Angyal Dávid Die Armenier in der Bevölkerungspolitik Maria Theresias A Gróf Klebelsberg Kuno Magyar Történetkutató Intézet Évkönyve 1933 Budapest 214-225. Letöltés
Tóth K. József Kovács Bálint, Őze Sándor Örmény identitás a dualizmuskorban Örmény diaszpóra a Kárpát-medencében II. 2007 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Piliscsaba 127-137. Letöltés
Trócsányi Zsolt Barxudaryan, Vladimir, Vörös Antal Transilvaniayi hayeri iravakan kac’út’iwně Leopoldyan hrovartaki šr?anum (1690-1848) Az erdélyi örmények jogállása a Diploma Leopoldinum korában (1690-1848) Hay-hungarakan patmakan ew mšakuyt’ayin kaperi patmut’yunic’ 1983 Erewan 168-271.
Veress Ilka A romániai örmény kisebbség kulturális reprodukciós stratégiái Pro minoritate, Tavasz 2009 123-139. Letöltés
Vörös Antal Barxudaryan, Vladimir, Vörös Antal Hungariayi hay hamarakut’yuně feodalizmi žamanakašr?anum (1672-1848) A magyarországi örmény társadalom a feudalizmus korában (1672-1848) Hay-hungarakan patmakan ew mšakuyt’ayin kaperi patmut’yunic’ 1983 Erewan 128-167.