Dévavári Zoltán: Új partok felé

Dévavári Zoltán: Új partok felé

Kisebbségi útkeresés, szellemi és politikai irányzatok a Délvidéken és a Magyar Párt megalakulása (1918–1923)

Monográfiám a délvidéki magyarság első világháborút követő éveit dolgozza fel 1921-től, az állampolgári jogoknak a jugoszláviai magyar kisebbségre történő kiterjesztéséről, azaz kisebbségi stratégiájuk, kiútkeresésük első időszakától politikai aktivitásuk első kísérletéig, az 1923-as választásokig.

(a szerző)