Nándor Bárdi

Nándor Bárdi
Download CV

Head of Research Department

Senior Research Fellow (MTA TK KI)
Research Interests

History of the Hungarian minority in Romania

Hungarian policy of Hungarian governments

Documentation of the Hungarian cultural heritage in Romania

Selected Publications
  • Bárdi Nándor, Pál Judit (szerk.):Székelyföld története 1867-1990, III. kötet, Székelyudvarhely: MTA Bölcsészettudományi Kutatóintézet; Erdélyi Múzeum-Egyesület; Haáz Rezső Múzeum, 2016. 859 p. [uő. Közigazgatási rendszerváltás 395-440., Politikai keretek 441-497. p., Terület, népesség, társadalom 1910-1941 498-528. p., Oktatás 572-591.; Történetírás és székelykultusz 592-603. p.]
  • Different Images of the Future of the Hungarian Communities in Neighbouring Countries, 1989–2012. EUROPEAN REVIEW : INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF THE ACADEMIA EUROPAEA (ISSN: 1062-7987) 21: (4) pp. 530-552. (2013)
  • Otthon és haza.: Tanulmányok a romániai magyar kisebbség történetéről. Csíkszereda: Pro-Print Könyvkiadó, 2013. 608 p.
  • Minority Hungarian communities in the twentieth century. Eds. Bárdi Nándor, Fedinec Csilla, Szarka László. Boulder: Atlantic Research and Publications, 2011. 859 p. (East European monographs; 774.)
  • Határon túli magyarok: mérleg, esély, jövő [Ablonczy Balázzsal közösen] In: Bitskey botond (szerk.): Határon túli magyarság a 21. században: Tanulmánykötet. Konferencia-sorozat a Sándor-palotában, 2006-2008. 269 p. Budapest: Köztársasági Elnöki Hivatal, 2010. pp. 9-32.
  • Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Szerk. Bárdi Nándor, Fedinec Csilla, Szarka László. Budapest: Gondolat - MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2008. 508 p.
  • Tény és való: a budapesti kormányzatok és a határon túli magyarság kapcsolattörténete : problémakatalógus. Pozsony: Kalligram, 2004. 271 p.
Research Projects
  • Hungarian Ethnic Minorities of the Carpathian Basin in the 20th Century  (historical sources, chronologies)
  • Magyarok Romániában, tanulmánykötet
Work in Progress
  • Magyarságpolitikák és kisebbségi érdekképviselet Romániában 1918-1989