Határon túli magyarokkal kapcsolatos kutatások

Kutatás címe Kutatásvezető Időtartam Támogatási forrás Résztvevő kutatók

Székelyföldi önkép-építés a 19-20. században

Bárdi Nándor 2018-2022 NKFIH K128848 Daczó Katalin, Gagyi József, Falusi Norbert, Filep Tamás Gusztáv, Főcze János, Kovács Eszter, Nagy Botond, Nagy József, Oláh Sándor, Pál Judit, Papp Z. Attila, Sólyom Andrea, Szőcsné Gazda Enikő
Kisebbségi magyar közösségek a 20. században Bárdi Nándor 2019-2020 Bethlen Gábor Alap; Arcanum kft. Boér Kriszta, Fedinec Csilla, Filep Tamás Gusztáv, Hegedűs István, L. Balogh Béni, Sebők László, Popély Árpád, Vincze Gábor
A budapesti kormányzatok magyarságpolitikája Bárdi Nándor      
Örökségesítés a kárpátaljai regionális térben Fedinec Csilla     Partnerintézmény: Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont (Beregszász)
Kisebbség-többség viszony Ukrajnában Fedinec Csilla      
Kisebbségi kérdés a magyar-román diplomáciai kapcsolatokban Bethlen István miniszterelnöksége idején Marchut Réka 2014-2018 NKFIH 112304  
Az etnikai gazdaság intézményesülésének a kísérletei a romániai és a szlovákiai magyarok körében Csata Zsombor 2017-2021 NKFIH 125276 Morvai Tünde, Papp Z. Attila, Szabó A. Töhötöm
Kisebbségi magyarokra irányuló jótékonyság Magyarországon Zakariás Ildikó 2018- NKFIH 129138   
A vajdasági magyarok önképe, 1945-1990 Horváth György 2018-2020    
A kisebbségi civil-nonprofit szervezetek működési sajátosságai Morauszki András 2013-2020