Szórvány és Nemzetépítés

A Szórvány Alapítvány tisztelettel meghív minden érdeklõdõt a Kárpát-medence magyar szórványstratégiájának elõkészítõ tanácskozására, amelynek címe Szórvány és nemzetépítés.

Idõpont: 2011. május 13-14.

Helyszín: Bartók Béla Elméleti Líceum, 300566 Temesvár, B-dul General Ion Drãgãlina 11/A, díszterem

A konferencia meghívója és programja 


"A Kárpát-medencében napjainkban élõ magyarság lélekszáma 13 millió körüli, akik közül 3 millió magyar az anyaország határain kívül él. Ennek a 3 millió embernek körülbelül a fele szórványhelyzetben él.
A szórványok kérdésével elméleti és politikai-gyakorlati kérdésként sokan foglalkoznak, és az utóbbi idõben a kérdéskör iránti érdeklõdés egyre nagyobb. Ennek elsõdleges oka a magyar kormány egyértelmû felelõsségvállalása a határain túlra került magyar közösségek iránt, a nemzet és a kisebbségbe került nemzeti közösségek közötti kapcsolat rendezése, a felelõsségvállalás alkotmányossá tétele.
Oka továbbá a szórvány-kérdés felértékelõdésének az elméleti alapvetés szükségessége, hiszen a szórványt leginkább fenyegetõ beolvadás okainak és körülményeinek helyes keretben történõ értelmezése lehet az alapja bármilyen szórvány-stratégiának. Ezért tartjuk szükségesnek eleve különbséget tenni a szülõföldjüket nem elhagyó szórványok és a szétrajzással, lakóhely-változtatással létrejövõ diaszpóra között.
Konferenciánk keretében kutatók, a politika és a közélet szereplõi, a szórvány-helyzet ismerõi és közösségi felelõsséget vállalói fejtik ki mondandójukat, ismertetik tapasztalataikat.
A tanácskozást támogatja a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkársága."

(Részlet a meghívóból)