Székelyföld a XX. században konferencia Székelyudvarhelyen

Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

és az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézete

 

Meghívja

Székelyföld a XX. században

A modernizáció és az azonosságtudat intézményes kereteinek változása

 

című konferenciájára

 

Székelyudvarhely 2014. március 22., szombat

 

A konferencia helyszíne: Polgármesteri Hivatal, Szent István terem

 

Műhelybeszámolók: székelyudvarhelyi Városi Könyvtár, Látvány- és hangzóanyag részleg

 

A konferencia célja a régióval kapcsolatos eddigi intézmény- és társadalomtörténeti kutatások összefoglalása és új problémák tematizálása. A programban markánsan megjelennek a fejlesztési politikák és a helyi szerveződések kapcsolata. A műhelyszemináriummal, ahol a kutatási tervekről és problémákról lesz szó, a hosszabb távú közigazgatástörténeti és modernizációs kutatásokat szeretnénk megalapozni. Az előadásvázlatokat egy honlapon közölnénk, és az év végére a kéziratokból összeállhatna egy kötet is.

09.10                       Megnyitó

09.30 – 09.50         Elekes Tibor: Székelyföldi közigazgatási változások a székely székek megszűnte után

09.50 – 10.10         Pakot Levente: A székelyföldi megyék legfontosabb demográfiai folyamatai a XX. században 

10.10 – 10.30         Oláh Sándor: Kis- és nagypolitikák a földhasználat 20. századi alakulásában a Székelyföldön 

10.30 – 10.40         vita

10.40 – 11.00         Balaton Petra: A Székely Akció  tevékenysége és modernizációs hatása 

11.00 – 11.20         Nagy Botond: Háziipari és gyáripari foglalkoztatási keretek kettőssége Háromszéken a 20. század elején

11.20 – 11.30         vita, kávészünet

11.30 –11.50          Fodor János: Marosvásárhely és a Székelyföld fejlesztéspolitikájának kapcsolódási pontjai a XX. század első felében

11.50 – 12.10         Gidó Csaba: Vasúti közlekedés és a vasúti társadalom a két világháború közti Székelyföldön. 

12.10 – 13.10.       Bárdi Nándor: Székelyföld autonómiája a két világháború közti erdélyi magyar rendezési tervekben 

13.10 – 13.15         vita

13.15 – 14.15         ebéd

14.15 – 15.10         Tóth-Bartos András: Székelyföldi kérdések az Erdélyi Gazdasági Tanács programjában   (1941–1944)

15.10 – 15.30         Sárándi Tamás: A katonai közigazgatás és hatása: 1940. szeptember-november 

15.30 – 15.50         Nagy József: A Székely Határvédelmi Erők a második világháborúban 

15.50 –16.05          vita, kávészünet

16.05 – 16.25         László Márton: Kollektivizálás a Székelyföldön: 1952–1962 

melléklet 1

melléklet 2 

16.25 – 16.45         Pál János: A székelyföldi unitárius egyházközségek szerepkörei az államszocializmusban 

16.45–17.05           Novák Zoltán: Hargita és Kovászna megye létrejöttének funkciója (a magyar elit és Románia magyarságságpolitikája szempontjából

17.05–17.20           vita, kávészünet

17.20–18.20           vacsora

18.20–21.00           műhelybeszámolók

Bárdi Nándor, Demeter Csanád, Egry Gábor, Jánosi Csongor, Lázok Klára, Lőrincz D. József, Márton László, Mihály János, Nagy Botond, Nagy József, Novák Zoltán, Pál János, Tóth-Bartos András

A konferencia támogatóiSzékelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, a Kisebbségi magyar közösségek a 20. században című OTKA kutatás, Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár, Haáz Rezső Múzeum.

A konferencia a Kisebbségi magyar közösségek a 20. században című, 109173 sz. OTKA program keretében valósult meg.