Modernizációs folyamatok multietnikus nemzetállamokban. Mentalitás-, társadalom- és művelődéstörténeti megközelítések

Modernization processes in the multi-ethnic nation-states Mentality, social and cultural history approaches

Nemzetközi doktorandusz konferencia

Május 19–20. Budapest–Kassa MTA BTK Történettudományi Intézete, TéKa – Szlovákiai Magyar Fiatalok Tudományos és Kulturális Társulása, Pavol Jozef Šafárik Egyetem közös konferenciája

2015. május 19. Budapest, I. ker. Úri utca 53. II. emeleti tanácsterem (A május 20–i kassai program letölthető itt: http://te-ka.sk/)

8.30–9.00 REGISZTRÁCIÓ

9.00–9.15 MEGNYITÓ Fodor Pál – az MTA BTK főigazgatója Bajcsi Ildikó – a TéKa elnöke ÉLETMÓDVÁLTOZÁS ÉS IDENTITÁSVÁLTOZATOK Moderátor GYÁNI GÁBOR (MTA BTK TTI)

9.15–9.30 Tőtős Áron (Nagyváradi Egyetem) Hétköznapi bűnözés Nagyváradon (1870–1900)

9.30–9.45 Koloh Gábor (ELTE) „A kiket a kenyér kényszerített falura”

9.45–10.00 Izsák Anikó-Borbála (ELTE) Értelmiség és női szerepek a két világháború közötti Erdélyben

10.00–10.15 VITA

10.15–10.45 KÁVÉSZÜNET

EMLÉKEZET- ÉS ESZMETÖRTÉNETI MEGKÖZELÍTÉSEK Moderátor: FÓNAGY ZOLTÁN (MTA BTK TTI) 

10.45–11.00 Hanusz Zsuzsanna (ELTE) Adalékok a csárdás emlékezethelyként való értelmezéséhez, különös tekintettel a téma reformkori hátterére

11.00–11.15 Széman E. Rózsa (Babeş-Bolyai Egyetem) Kisebbségi modus vivendi és a versek a 1920–30-as évek Erdélyében

11.15–11.30 Pálinkó Attila (SZTE) ’Újra a polgári radikálisokról. Egyén, közösség és társadalom ’valóságképek’ a polgári radikalizmus eszmerendszerében, 1900–1919’

11.30–11.45 Tompos Krisztina (ELTE) Egy könyv bezúzása. Bakos József: Mátyusföldi gyermekjátékok

11.45–12.00 VITA 12.00–13.00 EBÉD EGYHÁZ, KULTÚRA, OKTATÁS Moderátor: FEDINEC CSILLA (MTA TK KI)

13.00–13.15 Szendrey Anita (Debreceni Egyetem) A kárpátaljai római katolikus egyház élete a csehszlovák korszakban

13.15–13.30 Fekete Gábor (Debreceni Egyetem) Kárpátalja oktatásügye: Az elemi iskolák vizsgálata az 1921 és az 1925. év adatai alapján

13.30–13.45 Veres Szabolcs (Ungvári Nemzeti Egyetem) Adalékok a Podkarpatszka Ruszi Magyar Kultur Egylet működéséhez 13.45–14.00 Kosztyó Gyula (PPKE) Különleges közigazgatás Kárpátalján 1944 áprilisa és októbere között

14.00–14.15 Lugosi Szabó Gergely (EKF) Az ÁEH Elnökének 1987-es Országgyűlési beszámolója, valamint az állam és az Egyház viszonya az 1980-as években

14.15–14.30 VITA

14.30–14.45 KÁVÉSZÜNET POLITIKAI KONFLIKTUSOK ÉS KÉNYSZERHELYZETEK Moderátor: SZARKA LÁSZLÓ (MTA BTK TTI)

14.45–15.00 Hajdú András (NKE) Az 1848-as szlovák fegyveres felkelés társadalmi bázisa. “Cseh diákok szlovák felkelése a magyarok ellen egy osztrák birodalomban”

15.00–15.15 Hamerli Petra (PTE – Universitá degli Studi di Roma „La Sapienza) Magyar optánsok ügye az olasz külügyminisztérium előtt

15.15–15.30 Bese László (PTE) Az 1919-es komáromi csata emlékezetének változásai

15.30–15.45 Bödők Gergely (EKF) „Rémuralom”, vagy „dicsőséges forradalom”? – A Magyarországi Tanácsköztársaság sokszínű emlékezete

15.45–16.00 VITA

16.00–16.30 KÁVÉSZÜNET REGIONALITÁS, HELYI GYAKORLAT, ETNIKUM Moderátor: HORNYÁK ÁRPÁD (MTA BTK TTI)

16.30–16.45 Tömösközi Ferenc (SJE) Regionális és generációs konfliktusok a szlovenszkói református belmisszióban 1918–1938 között

16.45–17.00 Szügyi Éva (PTE) Szerbia regionális fejlődésének történeti áttekintése

17.00–17.15 Dobos Edgár (MTA TK KI – BCE) Az etnopolitika mint nemzetközi és helyi gyakorlat: államalkotó nemzetek és államalkotó kisebbségek Bosznia-Hercegovinában

17.15–17.30 Doszpoly Roland – Fekete Sándor (ME) A modernizációs folyamatok hatása a megélhetési straté- giákra egy multietnikus kárpátaljai településen

17.30–17.45 VITA

17.45–18.00 ZÁRSZÓ