A nemzet mint tudományos közösség. Húszéves a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága (1996–2016).

A nemzet mint tudományos közösség. Húszéves a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága (1996–2016).

A nemzet mint tudományos közösség. Húszéves a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága (1996–2016). Szerkesztette: Fedinec Csilla. MTA MTK EB, Budapest, 2016.

A rendszerváltás óta eltelt több mint két évtized alatt jelentős magyar tudományos potenciál szerveződött Erdélyben, Szlovákiában, Vajdaságban és Kárpátalján a többségében újonnan kialakított egyetemi, egyesületi, gyűjteményi keretek között. Ez a mára szervezettségében és teljesítményében egyaránt fontos kutatói világ a környező országokban a klasszikus hármas relációban egyszerre jelenti a saját közösség önismeretének, felsőoktatásának a bázisát, s ezzel együtt intenzív kapcsolati hálókat működtet a magyarországi és általában a magyar tudományosság intézményeivel, miközben lehetőség szerint igyekszik bekapcsolódni az adott ország tudományos vérkeringésébe is. Ezzel együtt a Kárpát-medencén kívüli magyar tudósok, kutatók is igénylik a rájuk való odafigyelést, a nyugati magyar tudományos civil intézmények az együttműködést. Ebben kohéziós szerepet tölt be a Magyar Tudományos Akadémia és annak Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága, mely 2016-ban fennállásának két évtizedes jubileumát ünnepli. Ebből az alkalomból értékeljük az Akadémia és a Bizottság tudománypolitikáját, a szomszédos országokhoz, és a világ magyar tudományosságához fűződő kapcsolatok történetét. 

Az össznemzeti, regionális és a nemzetközi igények figyelembe vételével az együttműködés sokféle módozata vált napi gyakorlattá. Az akadémiai szervezettség, megbízhatóság, presztízs mellett folyamatosan tér és lehetőség adódott az új impulzusok, kezdeményezések, kooperáció lehetőségeinek hasznosítására. Az elvégzett munka értékének és volumenének felmutatásához betekintést nyújtunk abba is, mit tesznek a közép-európai együttműködés, saját kisebbségeik tudományos törekvéseinek támogatására a környező országok – Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia – akadémiái, az akadémiákon kívüli tudományos intézményei, ismertetjük a többségi tudományosságok és kisebbségeik viszonyát, a kisebbségeknek a szomszédos országok tudománypolitikájában betöltött szerepét, mindezek történeti hátterét, támogatási-finanszírozási megoldásaikat, kapcsolódó kutatási programjaikat.

Letölthető formátumok: PDF; EPUB; MOBI

Forrás: http://mta.hu/magyar-tudomanyossag-kulfoldon/kiadvanyok-105940