Megjelent a Magyar Kisebbség 2016/3-4. száma, melyben intézetünk két munkatársának publikációja is olvasható

Fórum

  • Illyés Gergely – Székely István Gergő: Helyhatósági és parlamenti választások Romániában 2016-ban [pdf]
  • Rákóczi Krisztián: Parlamenti választások Szlovákiában: meggyengűlt hagyományos pártok és apátiába esett magyar választók [pdf]
  • Purger Tibor: Etnopolitikai érdekképviselet: Hatékonyság vagy pluralizmus? A vajdasági magyarok politikai pártjai és érdekszervezetei hárompólusú erőtérben [pdf]
  • Dobos Balázs: Roma pártok és választási mobilizáció Magyarországon [pdf]
  • Patakfalvi-Czirják Ágnes – Zahorán Csaba: Patrióta és állampolgári moldovanizmus között. A 2016-os moldovai elnökválasztások elemzése [pdf]

Kitekintő

  • Myra A. Waterbury: Nemzeti kisebbségek és etnikumon belüli koordináció az Európai Parlamentben: Közép- és kelet-európai esetek [pdf]

Műhely

  • Miskolczy Ambrus: „„A rosszak útján”” (1.) [pdf]

Stúdium

  • Szilágyi István: Államnacionalizmus és kisebbségi nacionalizmus Romániában. A román állam és a magyar kisebbség szembenállása[pdf]

Szemle

  • Keszeg Erika: Hiánypótlóban. Elemzések a romániai magyar oktatásszervezés kihívásairól [pdf]