Neumann Eszter: A tanulói magatartás szabályozása angol és magyar iskolákban

Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézete tisztelettel meghívja

Neumann Eszter

(MTA TK Kisebbségkutató Intézet)

 

A tanulói magatartás szabályozása angol és magyar iskolákban

c. előadására

 

Felkért hozzászólók: Rédai Dorottya (CEU), Berényi Eszter (Pannon Egyetem), Papp Z. Attila (MTA TK KI)

 

Disszertációmban a tanulói magatartás szabályozásához és a képességalapú csoportbontáshoz fűződő iskolai diskurzusokat és különbségtevéseket hasonlítom össze angliai és magyarországi terepmunkám alapján. Ebben az előadásban az iskolai fegyelmezés diskurzusait és a terepmunkámból merített néhány példán keresztül a tanulói magatartás szabályozásának gyakorlatait igyekszem összevetni. Míg Angliában intenzíven szabályozott közpolitikai mező keretezi az iskolák normaképző gyakorlatát, addig Magyarországon a tanulói magatartás szabályozása elsősorban az iskola, illetve a tanárok egyéni hatáskörébe rendelt feladat. Mindez nemcsak a fegyelmezési gyakorlatok tartalmát és normáit befolyásolja, hanem a tanári szakmához rendelt eltérő szerepfelfogásokra és szerepelvárásokra is rávilágít. A két fegyelmezési rezsim eltérően képzeli el a fegyelmezés alanyát és végső soron az iskolai’ rendteremtés’ társadalmi funkcióját is. A témafelvetés bővelkedik az összehasonlító kvalitatív iskolakutatás módszertani kihívásaiban, az előadásban az ezekkel kapcsolatos kérdéseimet, dilemmáimat osztom meg.

 

2017. június 22., csütörtök, 13.00

RSVP: kisebbsegkutato@tk.mta.hu

Helyszín: MTA HTK, Kisebbségkutató Intézet, Tárgyaló (T. ép. 1. 40.)

1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.