PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Főigazgatója pályázatot hirdet fiatal kutatói közalkalmazotti munkakör betöltésére az MTA TK Kisebbségkutató Intézetben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont

Főigazgatója pályázatot hirdet

fiatal kutatói közalkalmazotti munkakör betöltésére

az MTA TK Kisebbségkutató Intézetben

 

Feladatkör:

 • Tudományos kutatómunka végzése az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézetében.

Kutatási téma: Nemzetközi és magyarországi migrációtörténet

A kutató feladata:

 • Kutatás folytatása a Magyarországra történő bevándorlás témakörében
 • Empirikus adatfelvételben és elemzésben való részvétel az intézet által kezdeményezett kutatásokban
 • KSH adatok elemzése
 • Kutatási eredmények publikálása magyar és nemzetközi folyóiratokban.
 • Az intézet más kutatásaiban és szervezeti életében való részvétel.

Pályázati feltételek:

 • Társadalomtudományi (MA vagy azzal egyenértékű) felsőfokú végzettség;
 • Előrehaladott doktori tanulmányok a társadalomtudomány területén;
 • A kvalitatív és kvantitatív társadalomtudományi módszerekben való jártasság;
 • Legalább egy angol és egy magyar nyelvű publikáció;
 • Felső korhatár 30 év (kivételes esetekben 35 év);
 • Felsőfokú angol nyelvtudás és egy további idegen nyelv ismerete;
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség.

Az alkalmazható kutatók felső korhatára 30 év, kivételesen 35 év. Az MTA esélyharmonizációs keretprogramja értelmében a 10 éven aluli gyermekeket nevelő kutatónő esetében a korhatár gyermekenként 2 évvel meghosszabbodik. A meghosszabbított korhatár érvényes a gyermeknevelési távollétet igénybe vevő, illetve a gyermeküket egyedül nevelő férfiakra is.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • A pályázó szakmai önéletrajzát.
 • Motivációs levelet, amelyben a pályázó kifejti a releváns munkatapasztalatát és elképzelését a feladatkörről (max. 2 oldal);
 • Kutatási terv;
 • Publikációs listát és a legjobbnak tartott két publikáció (1 magyar, 1 angol nyelvű) elektronikus példányát;
 • Végzettséget igazoló okirat másolatát;
 • Nyelvtudást igazoló okirat másolatát.

 

A munkavégzés helye:

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet

1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.

A pályázat beérkezésének határideje:

2017. június 21., 17.00 óra

A pályázatot egy példányban .pdf formátumban egybefűzve, elektronikus úton kérjük eljuttatni a kisebbsegkutato@tk.mta.hu e- mail címre.

A csatolmány terjedelme lehetőség szerint ne haladja meg az 5MB-ot. Az elektronikus levél tárgyában kérjük, tüntesse fel: Fiatal kutató 2017/KI.

A pályázat elbírálásának határideje:

2017. július 7.

A pályázat elbírálásának módja:

A beadott kutatási terv értékelése és szóbeli elbeszélgetés alapján.

A pályázati kiírásnak formai szempontból nem megfelelő pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A beérkezett pályázatokat válasz e-mailben visszaigazoljuk, a pályázók közül azonban csak a szóbeli interjúra hívott jelentkezők kapnak visszajelzést 2017. június 27-ig.

A fiatal kutató jogállására, illetményére és egyéb juttatásaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben, valamint a 84/2011. (V. 26.) Korm. rendeletben előírt rendelkezések az irányadók.

A fiatal kutatói álláshelyek pályázati formában történő betöltésének részletes szabályairól a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 2/2017. (I. 10.) számú határozata rendelkezik, letölthető a http://tk.mta.hu/uploads/files/2_2017_I_10_elnoki_hatarozat_fiatal_kutatoi_allashelyek_betoltese.pdf linkről.

A munkakör 2017. szeptember 1-jétől tölthető be teljes munkaidőben az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban. A kinevezés maximum 2019. augusztus 31-ig szól négyhónapos próbaidővel. Sikeres együttműködés esetén a kinevezés további 2 éves hosszabbítása lehetséges.

A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban további felvilágosítást ad:

Demeter Andrea titkárságvezető, MTA TK Kisebbségkutató Intézet

(e-mail: kisebbsegkutato@tk.mta.hu )