MIME Vademecum

MIME Vademecum - a MIME (Mobility and Inclusion in a Multilingual Europe) konzorciumi kutatás http://www.mime-project.org/ részeként a Kisebbségkutató Intézete 2017. október 27-én workshopot rendezett egy többnyelvűségi Vademecum előkészítéséről a résztvevő konzorciumi munkacsoportok képviselőivel (Andrássy Egyetem, berlini Humbodlt Egyetem, Amszterdami Egyetem, Nagyváradi Egyetem). A 2018-ban megjelenő Vademecum a döntéshozók számára kíván segítséget nyújtani a többnyelvűség és mobilitás aktuális tudományos kérdéseiről.

Az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa 2017. október 19-i ülésén fogadta el Regionális és kisebbségi nyelvek a mai Európában c. határozatát és ajánlásait. Az ajánlások szövegezésében szakértőként Vizi Balázs az MTA TK Kisebbségkutató Intézetének kutatója is közreműködött. https://rm.coe.int/regional-and-minority-languages-in-europe-today-current-affairs-commit/168075c431